Vi opnår kommision via links. Artiklen er derfor en annonce. Læs mere >

Hvordan laver du en persona til din virksomhed?

Det er vigtigt at lave sit forarbejde, når man skal udarbejde en persona. En god og deltaljeret indsigt i, hvem dine kunder er, hvad de forventer af dig og efterspørger, kan nemlig have en betydningsfuld effekt på salget i din virksomhed. Læs med her og bliv meget klogere. 
Af 
Hvad er en persona

Hvad er en Persona?

En persona er en detaljeret og semifiktionel beskrivelse af din optimale kunde. Det kan betegnes som et billede, du på baggrund af data, research og interviews med repræsentanter fra din egentlige målgruppe skaber med det formål, at lære din målgruppe bedre at kende.  

Det er som bekendt meget vigtigt at kende sin målgruppe, for jo mere man ved om dem, jo bedre kan man markedsføre direkte mod dem. Informationerne der indsamles i forbindelse med udarbejdelsen af personaerne kan således være yderst brugbare i udviklingen af flere forskellige marketing kampagner.

Det skyldes at en velarbejdet og dybdegående persona kan være et vigtigt værktøj, der præciserer hvad dine kunder efterspørger og forventer af dig som virksomhed. Ikke alene bliver man i udarbejdelsen af de personspecifikke beskrivelser mere klar på, hvilken demografi, der kendetegner din målgruppe. I udarbejdelsen gennemgår man også mere dybdegående områder omkring den enkelte kundes udfordringer og forhindringer, der kan forekomme i forbindelse med køb af det produkt eller den service, som du tilbyder.

Det er væsentligt at pointere, at din persona ikke er komplet fiktion, da den skal bruges som et reelt værktøj, til at beskrive hvad der kunne være et egentlig menneske. Derimod bør udviklingen af din virksomheds persona eller personaer i stedet være baseret på kvalitativ såvel som kvantitativ data.

Det være sig alt lige fra talbaseret salgs- og kundedata, til spørgeskemaundersøgelser og enkeltmands- samt fokusgruppe interviews med målgruppen.

Da formålet ved at udarbejde en persona er at forstå den egentlige målgruppe, som var de rigtige kunder, er det normalt at man både navngiver den hypotetiske person og også finder et billede, der visuelt kan hjælpe med at ’sætte ansigt’ på dem.

Det hjælper nemlig til at gøre personerne virkelige og kan også bruges, fordi det for mange er nemmer at forholde sig til en ’rigtig’ person fremfor et stort sæt kundedata i et Excel ark.

Denne kundedata i Excel-arket er dog til en vis grad med til at bestemme hvem din persona er, da dataen kan give mange betydningsfulde indsigter.

Ikke desto mindre er det vigtigt at huske, at vi taler om faktiske personer, og derfor kan man ikke opbygge en persona alene ud fra den kundedata, som du er i besiddelse af. Vil man derfor have en effektiv og brugbar effekt, der kan anvendes i flere områder af dine marketingindsatser, er det således en langt mere involverende proces.

Lær' målgruppen at kende

Når du skal lave en persona for din virksomhed, er det ikke alene nok at gå ud fra rå kunde- og salgsdata. Det kan dog være med at give et fingerpeg på, i hvilken retning man skal kigge. Der skal dog langt mere information til, hvis man skal lave en god persona, der skal hjælpe din virksomhed.

Alt rå kunde- og salgsdata er det, I allerede ved i forvejen. For at udarbejde en god persona handler det om at finde alt det, I ikke ved endnu. Alt det, der kan give jeg betydningsfulde indsigter, og som kan være med til at fortælle jer, hvordan I fremover bør koordinere og planlægge jeres marketingindsatser omkring målgruppen.  

For at få de indsigter, der kan give jer langt mere dybdegående forståelse af kunden, er man således nødt til at kigge på kundens rejse i hele købsprocessen. I denne proces er det altafgørende at lede efter svar på ting som:

  • Hvad er deres trigger scenarie? – Hvad får din persona til overveje dit produkt?
  • Hvilke spørgsmål kan opstå i købsrejsen? – Kan vi bedre imødekomme dem?
  • Købsrolle – Hvem er din persona? Er det B2B, B2C eller B2G? Hvad kan de hver især have bruge for i forbindelse med købsbeslutningen?

Det er spørgsmål som disse, du gerne skal have fået svar på, når du afslutningsvist har udarbejdet en brugbar persona. Svar, der kan give dig de rette informationer, der skal til for at forstå kunden og lære din målgruppe at kende. 

Hvad er hacking? Hvilke slags hacking findes der? læs mere om det her. 

YouTube video

Hvad kan personaer give din virksomhed?

Vi har været inde på det tidligere, men ikke desto mindre er det væsentligt at pointere, at udarbejdelsen af gode personaer, der bygger på en omfattende undersøgelse, kan have stor betydning for din virksomhed. Ikke alene hjælper de nøje personbeskrivelser dig med at forstå dine nuværende og fremtidige kunder langt bedre.

En specifik persona, som alle ansatte kan forholde sig til, minimerer også risikoen for, at disse ansatte ikke benytter forskellige sprog, når de på vegne af virksomheden skriver eller taler. Sagt med andre ord kan det uden en persona være svært at skabe en rød tråd igennem hele kommunikation.

Det betyder således også, at det med disse specifikke beskrivelser, gør det markant lettere at tilpasse dit indhold, budskaber, produkter og services, så de passer nøjagtigt til de behov og den adfærd, som din målgruppe har.

Vil du virkelig forstå hvem de er – dine kunder, og hvorfor de handler som de gør, kan vejen frem til at opnå denne forståelse være gennem en detaljeres persona.

Andet: Byens Guide hjælper dig - som navnet siger - med at guide dig igennem de forskellige byer. Læs mere på deres side.

Vidste du at Amazon kommer til Danmark meget snart? Læs mere om Amazon i Danmark her.

Hvad betyder troll? Læs om begrebet her.

Vi har en case hvor vi arbejder med at få Mægler Eksperten frem på ord som "mægler" m.m.

YouTube video

Skab personaer i arbejdet med inbound marketing

Inbound marketing bygger på et dybdegående kendskab til din målgruppe. Inbound marketing aktiviteter handler nemlig om at tiltrække din målgruppe ved at lave værdiskabende indhold på sociale medier, Google, mail mv., der tapper ind i deres virkelighed og de behov og spørgsmål de måtte have til dig og din virksomhed.
For at vide, hvad dine kunder forventer og hvilke spørgsmål de har, kræver det, at du har et godt og dybdegående kendskab til din målgruppe.

Et kendskab, du skal bruge, når du skaber kommunikation der både er målrettet og skræddersyet målgruppen. Og netop her kommer personaer ind i billedet, som et vigtigt element i arbejdet med inbound marketing. Har du de rette indsigter og et stort kendskab til din målgruppe i kraft af de udarbejdede personbeskrivelser, har du bedre mulighed for at skabe og planlægge din markedsføring, så den er i overensstemmelse med dét, som din målgruppe efterspørger.

Med andre ord. Selvom arbejdet med personaer kan syne omfattende og ressourcekrævende, kan det have store fordele for din virksomhed. Fordele der på sigt vil kunne ses på bundlinjen.

Læs mere om hvordan hvad en portal er her. 

Kender du noget til linkbuilding priser og hvor meget det koster? Det behøver ikke koste alverdens - læs med her: gratis linkbuilding. Du kan også læse mere om, hvad linkbuilding er helt generelt, hvad intern linkbuilding er, og hvad ekstern linkbuilding kan.

Ved du hvad CSR betyder? Læs mere om det her.

Skal du til at skrive en klumme, men ved ikke helt hvordan du gør? Så læs med her.

Minerva Modellen er et redskab som bruges i marketing. Du kan med den model finde ud af hvad dine kunders behov er.

PK Medier laver annoncering til Facebook.

Ved du hvad vores SEO pris er? Så læs mere her.

Benyt Ansoffs vækstmatrice strategisk - læs mere om hvordan Ansoffs vækstmatrice benyttes her.

Er du synlig i Google søgeresultater? Gør du brug af Google My Business? Hvis ikke, så læs mere her: Google My Business.

PK Medier kan hjælpe din foretning med at vækste. Vi kan stå for din markedsføring, mens du tager dig af det du virkelig er god til. Skal du have hjælp til SEO? Forskellige kampagner? Søgeordsanalyse? Vi står klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag.

Persona FAQ

Hvad er en persona?
En persona er en semifiktionel beskrivelse af en din potentielle kunde. Det er et omrids af en eller flere karaktere, som afspejler din målgruppe. Denne persona er baseret på indsamlet data, både kvalitativ og kvantitativ, om din målgruppe.
Hvad bruger jeg persona til?
En persona synliggør din kundetype og målgruppe. Denne metode gør det håndgribeligt at forstå sin målgruppes adfærd og behov. Jo mere du ved om dem, des bedre kan du markedsføre effektfuldt. Det er et værktøj til at iscenesætte en personlighed. Du kan ligeledes benytte din persona i en mulig præsentation af jeres målgruppe til eksterne for at simplificere og sætte ansigt på modtagergruppen.
Hvordan laver jeg en persona?
For at skabe en persona, må du have stor indsigt i din målgruppe. Det kan du gøre på baggrund af indsamlet data, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Spørg undersøgende ind og se dine data godt igennem. Sæt navn, ansigt, type og specifikke demografiske forhold på - for at eksemplificere.
Hvilke data skal jeg bruge til min persona?
For at kreere din persona skal du have indblik i de demografiske forhold, adfærd, hvor finder de deres information, købsmotiver, dagligdag og målsætninger. Udfra disse kan du vurdere, hvad der gør din målgruppe unik, og hvordan du skal udføre dine strategier mest effektivt.
Selvfølgelig vil der være situationer, hvor folk er heldige, men det er mere fordi, de skaber noget andre ikke gør. Adskillige folk konkurrerer på samme marked, og det er her at SEO gør sig bedst. Et godt eksempel her er affiliate markedsføring. Her er der en million forskellige sider, som fokuserer på at finde goderne ved affiliate markedsføring. For at kunne konkurrere på dette marked, må man have en gennemført forståelse for SEO-marketing. 
Prisen for SEO afhænger af meget. Du kan hyre en professionel til at gøre arbejdet for dig eller udføre alt på egen hånd. Det vil tage væsentligt længere tid på egen hånd og du er selv ansvarlig for læringskurven undervejs. Men hvis du selv sidder med det hele, kan du for det meste gøre det gratis.

Angivelse af kilder og test

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Optælling af stemmer: 4

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle