Opdateret 17. juni 2022 af Peter Klitkou

Minerva Modellen - Hvordan du bruger den?

Minerva modellen er et redskab, der typisk bruges i forbindelse med markedsføring. Det er en måde, hvorpå du kan få indsigt i, hvordan dine kunders behov ser ud - især hvad angår livsstil, holdninger og mål for livet. Selve modellen er udviklet af sociologen Henrik Dahl, og den består af et værdikort, som giver indblik i din målgruppe.

minerva modellen

Minerva Modellen

Minerva Modellen er et godt redskab, når man skal kortlægge sin målgruppe udfra mindre generiske faktorer, som typisk vil være geografi, alder, køn og mere. Minerva Modellen går ind i livsværdier og livsstil, og på den måde får man indblik i målgruppen på en anden måde.

Det er nemlig en fordel at have indblik i sin målgruppe, hvis man stræber efter at udarbejde en effektiv marketing. Ved at lave en målgruppeanalyse, kan man finde ud af, hvem og hvordan man skal forsøge at ramme sin målgruppe. Netop dette kan man gøre lettere ved at bruge Minerva Modellen og undersøge de forhold, som gør sig gældende.

Det er dog frugtbart at danne sig et overblik over målgruppen, ved at se på deres livsstil og dermed danne sig et indtryk af, hvem de er. For at finde ud af, hvilken livsstil din målgruppe, eller dine kunder, er en del af, er der forskellige modeller til at danne overblik over dette, heriblandt Minerva Modellen.

I nedenstående figur kan du se Minerva Modellen, og i følgende afsnit vil vi uddybe de forskellige segmenter.

Hvad er Minerva Modellen?

Modellen er opstillet med henblik på den danske befolkning, så hvis man vælger at bruge redskabet, er det værd at have dette for øje. Selve modellen er skabt ud fra en sociologisk undersøgelse og skulle give indblik i, hvordan den danske befolkning fører livsstil. Yderligere var det nye tiltag i denne model, der gjorde, at man ikke kategoriserede efter udelukkende indkomst og geografi.

Den består af fem livsstils segmenter, og hvert segment i Minerva Modellen er tildelt en farve. Den grå er den mindste af de fem og er ikke et segment, som er særlig repræsenteret i Danmark.

Minerva Modellen er baseret på segmentering i livsværdier, og derfor er der tale om, at folk opdeles alt efter, hvilke værdier de lever efter. Dette handler i høj grad om arbejde, uddannelse og livsmål, der både dækker over hverdagens mål og livets generelle mål.

Leder man derimod efter et redskab, som er sigende om menneskers behov, og hvordan man afgør en motivationsfaktor, kan man bruge Maslows behovspyramide.

minerva modellen

Blå 

I det blå segment er der tale om mennesker, som er højtuddannede, går op i prestige, samt har en høj indkomst. Her er et nøgleord selvrealisering. I Minerva Modellen ses, hvilke værdier, der gør størst indtryk på segmentet. Segmentet svinger mellem det pragmatiske og moderne, så derfor er æstetik og at følge med på moden interesser, som foretrækkes. 

Det er typisk mænd i alderen 20 til 39 år, som man finder i dette segment i Minerva Modellen. Det er personer, der stræber efter det gode liv og succes. Derfor er der også meget fokus på karriere, høje mål for fremtiden og trends. Dette segment udgør cirka 25% af befolkningen.

Grøn 

I det grønne segment er det også folk med en høj uddannelse og indkomst, men til forskel for det blå segment, går de grønne mere op i det moralske aspekt. Dette segment svinger mellem det moderne og det idealistiske og miljøbevidsthed, samt etik, som alle er stærke værdier, der gør sig gældende her. 

Dette segment af Minerva Modellen udgøres typisk af kvinder i alderen 40 til 49 år, der har interesser inden for kultur, natur og skønlitteratur. De går op i økologi og velfærd, og stemmer gerne rødt - venstreorienteret. Dette segment udgør cirka 25% af befolkningen.

Rosa 

I det rosa segment er det en lavere indtægt og en lavere uddannelse, som gør sig gældende. I denne del af Minerva Modellen mødes det idealistiske og traditionelle. I dette segment er der fokus på tryghed, familien og hjemmet.

I dette segment af Minerva Modellen finder man typisk kvinder med en alder over 50 år. Dette er personer, der gerne tager fat, yder huslige pligter og ofte står i køkkenet. De læser også gerne blade som Ude og Hjemme og lignende magasiner.

Violet   

I det violette segment er der fokus på traditioner og pragmatik. Der er altså her fokus på individualitet og uafhængighed. Her er indkomsten ikke høj og der knokles for pengene i dette segment. 

Personer i dette segment i Minerva Modellen knokler gerne for pengene, fordi pengene netop er små. Havearbejde, gør-det-selv og fiskeri er interesser og beskæftigelser, man ofte ser i dette segment, og disse ser også gerne sport, comedy eller serier. Det er ofte mænd i alderen 15-29 år, der findes i dette segment, som udgør cirka 20% af befolkningen.

Grå 

Til sidst er der midten på Minerva Modellen, hvor man kan placere de forskellige farver i et rod. Det er nemlig her, man stiller alle dem, som ikke passer ind i segmenterne. Her taler man om, at det ofte er unge mennesker, som er usikre, eller som ikke placerer sig klart i nogle af de ovenstående segmenter endnu, der er grå.

Hvordan bruges Minerva Modellen?

Det er som oftes mest relevant og brugbart at benytte modellen i et marketingsperspektiv. Redskabet er med til at analysere målgruppen, så man bedst muligt kan finde ud af, hvordan man henvender sig som virksomhed eller med et produkt. Metoden er mere effektiv, fordi du, i stedet for at ramme geografisk, kan ramme målgrupper med samme holdning. 

Man kan naturligvis ikke komme hele befolkningen ned i specifikke kasser, og nogle af grupperne vil også have overlappende holdninger. Derfor passer de forskellige segmenter heller ikke 100% på alle, men skal mere ses som overordnede segmenter.

Det kan være behjælpeligt at bruge Minerva Modellen i forbindelse med AIDA modellen, så du kan få mest muligt ud af din markedsføring. Ved at analysere, hvilken livsstil, samt værdier, din målgruppe har, kan det være lettere at skabe et budskab, der når ud til målgruppen via en kommunikationsmodel.

Læs også Knowledge at Wharton siger om modellen her eller hvad Biznewske har at skrive om den her.

Succes med Minerva Modellen

Når man skal opstille en markedsføringsstrategi for sin virksomhed, så vil der naturligvis altid være fokus på succesfulde strategier. Her handler det i høj grad om at kigge nærmere på forskellige aspekter i forhold til sin målgruppe, så du kan blive klogere på, hvem og hvad, der skal sigtes efter.

Et af disse aspekter er analysen af livsstil. Disse livsstilsanalyser giver et indblik i, hvordan dine kunders værdier og holdninger er strikket sammen, og du vil blive mere bevidst om, hvordan du bedst rammer og målretter kommunikation til netop disse kunder, den rette målgruppe og meget mere.

Minerva Modellen giver dig mulighed for netop at se på livsstil frem for mere generiske kategorier, såsom geografi, alder, køn og så videre. Med Minerva Modellen kan du, ud fra analysen, finde ud af, hvilke segmenter du skal satse på.

Har du eksempelvis med et dyrt fairtrade produkt at gøre, så vil dette formentlig ramme det grønne segment, og måske også det blå segment, da disse er segmenter, der har råd til at betale, hvad det koster for kvalitet, men samtidig er det grønne segment også meget opmærksom på etik og bæredygtighed, og derfor ville fairtrade ramme disse godt.

FAQ om Minerva Modellen

Hvad er Minerva Modellen?
I Minerva Modellen har du mulighed for, at undersøge en målgruppes livsstil og værdier, som kan hjælpe dig med at få indblik i, hvordan du skal markedsføre et produkt eller en service.
Hvad bruger jeg Minerva Modellen til?
Når du gør brug af Minerva Modellen, bliver det lettere at tilpasse din markedsføring til den målgruppe, du har med at gøre. På den måde kan du via segmentering appellere og skabe den rigtige markedsføringsstrategi til den målgruppe, der er tale om.
Hvem har lavet Minerva Modellen?
Selve Minerva Modellen er skabt ud fra resultater i en stor sociologisk undersøgelse, som blev foretaget af et dansk analyseinstitut. Den er herefter udviklet af sociologen Henrik Dahl og modellen kaldes også RISC eller MINI RISC.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right