Hvad er Minerva modellen test - analyse cirkel kundesegment

Minerva modellen er et redskab, og analyse cirkel, der typisk bruges i forbindelse med markedsføring og segmentering. Det er en måde, hvorpå du kan få indsigt i, hvordan dine kunders behov ser ud - især hvad angår livsstil, holdninger og mål for livet. Selve modellen er udviklet af sociologen Henrik Dahl, og den består af et værdikort, som giver indblik i din målgruppe.

Denne artikel giver: hvad er Minerva modellen test eksempel, fuld teori omkring analyse cirkel af kundesegment på dansk.

Af 
Minerva modellen

Minerva Modellen

Minerva Modellen er et godt redskab, når man skal kortlægge sin målgruppe og kundesegment udfra mindre generiske faktorer, som typisk vil være geografi, alder, køn og mere. Minerva Modellen går ind i livsværdier og livsstil, og på den måde får man indblik i sin målgruppe og kundesegment på en anden måde.

Det er nemlig en fordel at have indblik i sin målgruppe, hvis man stræber efter at udarbejde en effektiv marketing. Ved at lave en målgruppeanalyse, og segmentering, kan man finde ud af, hvem og hvordan man skal forsøge at ramme sin målgruppe. Netop dette kan man gøre lettere ved at bruge Minerva Modellen og undersøge de forhold, som gør sig gældende.

Det er dog frugtbart at danne sig et overblik over sin målgruppe og kundesegment, ved at se på deres livsstil og dermed danne sig et indtryk af, hvem de er. For at finde ud af, hvilken livsstil din målgruppe, eller dine kunder, er en del af, er der forskellige modeller til at danne overblik over dette, heriblandt Minerva Modellen.

I nedenstående figur og model kan du se Minerva Modellen, og i følgende afsnit vil vi uddybe de forskellige segmenter i en eventuel segmentering.

Hvad er Minerva Modellen?

Denne model model er opstillet med henblik på den danske befolkning, så hvis man vælger at bruge dette redskab og analyse cirkel, er det værd at have dette for øje. Selve modellen er skabt ud fra en sociologisk undersøgelse og skulle give indblik i, hvordan den danske befolkning fører livsstil. Yderligere var det nye tiltag i denne model, der gjorde, at man ikke kategoriserede efter udelukkende indkomst og geografi.

Den består af fem livsstils segmenter, og hvert segment i Minerva Modellen er tildelt en farve. Den grå er den mindste af de fem og er ikke et segment, som er særlig repræsenteret i Danmark.

Minerva Modellen er baseret på segmentering i livsværdier, og derfor er der tale om, at folk opdeles alt efter, hvilke værdier de lever efter. Dette handler i høj grad om arbejde, uddannelse og livsmål, der både dækker over hverdagens mål og livets generelle mål.

Leder man derimod efter et redskab, udover denne analyse cirkel, som er sigende om menneskers behov, og hvordan man afgør en motivationsfaktor, kan man bruge Maslows behovspyramide.

Hvordan bruges Minerva Modellen til segmentering?

Det er som oftes mest relevant og brugbart at benytte denne model, og analyse cirkel, i et marketingsperspektiv eller i forbindelse med et kursus. Redskabet er med til at analysere din målgruppe og dermed kundesegment, så man bedst muligt kan finde ud af, hvordan man henvender sig som virksomhed eller med et produkt. Metoden er mere effektiv, fordi du, i stedet for at ramme geografisk, kan ramme målgrupper med samme holdning. 

Man kan naturligvis ikke komme hele befolkningen ned i specifikke kasser, og nogle af grupperne vil også have overlappende holdninger. Derfor passer de forskellige segmenter heller ikke 100% på alle, men skal mere ses som overordnede segmenter i brugen af denne analyse cirkel, når du skal finde et specifikt kundesegment.

Se også vores kunde, som vi hjælper med at komme op på ord som pizza Roskilde. Når man snakker om at "komme op" på noget, så snakker vi naturligvis om at komme op på Google søgeresultater, som en vigtig del af og som mål for succesfuld SEO optimering. Under SEO er linkbuilding naturligvis også vigtigt. Derfor bør du også være bevidst om, hvad linkbuilding kan og gør, og derfor har vi lavet flere artikler om linnkbuilding, som du med fordel kan læse. Læs mere her.

Det kan være behjælpeligt at bruge Minerva Modellen i forbindelse med AIDA modellen, så du kan få mest muligt ud af din markedsføring. Ved at analysere, hvilken livsstil, samt værdier, din målgruppe har, kan det være lettere at skabe et budskab, der når ud til målgruppen via en kommunikationsmodel eller anden analyse cirkel udover Minervamodellen eller AIDA.

Læs også Knowledge at Wharton siger om modellen her eller hvad Biznewske har at skrive om den her.

YouTube video

Bliv klogere på mange forskellige ting med PK Medier - Se for eksempel trækompagniet her, hvis du er på udkig efter et nyt smukt trægulv.  

FAQ om Minerva Modellen

Hvad er Minerva Modellen?
I Minerva Modellen har du mulighed for, at undersøge en målgruppes livsstil og værdier, som kan hjælpe dig med at få indblik i, hvordan du skal markedsføre et produkt eller en service.
Hvad bruger jeg Minerva Modellen til?
Når du gør brug af Minerva Modellen, bliver det lettere at tilpasse din markedsføring til den målgruppe, du har med at gøre. På den måde kan du via segmentering appellere og skabe den rigtige markedsføringsstrategi til den målgruppe, der er tale om.
Hvem har lavet Minerva Modellen?
Selve Minerva Modellen er skabt ud fra resultater i en stor sociologisk undersøgelse, som blev foretaget af et dansk analyseinstitut. Den er herefter udviklet af sociologen Henrik Dahl og modellen kaldes også RISC eller MINI RISC.

Angivelse af kilder

  1. Indeeds har lavet denne liste med markedsføringsmodeller.
  2. Se også listen fra Smart Insights her.
chevron-downmenu-circlecross-circle