Hvad er Minerva modellen test - analyse cirkel kundesegment

Minerva modellen er et redskab, og analyse cirkel, der typisk bruges i forbindelse med markedsføring og segmentering. Det er en måde, hvorpå du kan få indsigt i, hvordan dine kunders behov ser ud - især hvad angår livsstil, holdninger og mål for livet. Selve modellen er udviklet af sociologen Henrik Dahl, og den består af et værdikort, som giver indblik i din målgruppe.

Denne artikel giver: hvad er Minerva modellen test eksempel, fuld teori omkring analyse cirkel af kundesegment på dansk.

Af 
Opdateret d. 7. januar 2023
Ansoffs vækstmatrice

Minerva Modellen

Minerva Modellen er et godt redskab, når man skal kortlægge sin målgruppe og kundesegment udfra mindre generiske faktorer, som typisk vil være geografi, alder, køn og mere. Minerva Modellen går ind i livsværdier og livsstil, og på den måde får man indblik i sin målgruppe og kundesegment på en anden måde.

Det er nemlig en fordel at have indblik i sin målgruppe, hvis man stræber efter at udarbejde en effektiv marketing. Ved at lave en målgruppeanalyse, og segmentering, kan man finde ud af, hvem og hvordan man skal forsøge at ramme sin målgruppe. Netop dette kan man gøre lettere ved at bruge Minerva Modellen og undersøge de forhold, som gør sig gældende.

Det er dog frugtbart at danne sig et overblik over sin målgruppe og kundesegment, ved at se på deres livsstil og dermed danne sig et indtryk af, hvem de er. For at finde ud af, hvilken livsstil din målgruppe, eller dine kunder, er en del af, er der forskellige modeller til at danne overblik over dette, heriblandt Minerva Modellen.

I nedenstående figur og model kan du se Minerva Modellen, og i følgende afsnit vil vi uddybe de forskellige segmenter i en eventuel segmentering.

Hvad er Minerva Modellen?

Denne model model er opstillet med henblik på den danske befolkning, så hvis man vælger at bruge dette redskab og analyse cirkel, er det værd at have dette for øje. Selve modellen er skabt ud fra en sociologisk undersøgelse og skulle give indblik i, hvordan den danske befolkning fører livsstil. Yderligere var det nye tiltag i denne model, der gjorde, at man ikke kategoriserede efter udelukkende indkomst og geografi.

Den består af fem livsstils segmenter, og hvert segment i Minerva Modellen er tildelt en farve. Den grå er den mindste af de fem og er ikke et segment, som er særlig repræsenteret i Danmark.

Minerva Modellen er baseret på segmentering i livsværdier, og derfor er der tale om, at folk opdeles alt efter, hvilke værdier de lever efter. Dette handler i høj grad om arbejde, uddannelse og livsmål, der både dækker over hverdagens mål og livets generelle mål.

Leder man derimod efter et redskab, udover denne analyse cirkel, som er sigende om menneskers behov, og hvordan man afgør en motivationsfaktor, kan man bruge Maslows behovspyramide.

minerva modellen
Blå 

I det blå kundesegment er der tale om mennesker, som er højtuddannede, går op i prestige, samt har en høj indkomst. Her er et nøgleord selvrealisering. I Minerva Modellen ses, hvilke værdier, der gør størst indtryk på segmentet. Segmentet svinger mellem det pragmatiske og moderne, så derfor er æstetik og at følge med på moden interesser, som foretrækkes. 

Det er typisk mænd i alderen 20 til 39 år, som man finder i dette kundesegment i Minerva Modellen. Det er personer, der stræber efter det gode liv og succes. Derfor er der også meget fokus på karriere, høje mål for fremtiden og trends. Dette segment i denne analyse cirkel udgør cirka 25% af befolkningen.

Det er 25 % af den danske befolkning over 13 år, der tilhører det blå kundesegment i Minervamodellen, men det er primært domineret af mænd, da det ca. er 60 % der udgør mænd i dette segment.

Flere kendetegn ved folk i det blå segment i denne analyse cirkel er bl.a. nogle af deres værdier, som oplistes herunder:

 • God selvtillid og dyrker individualisme
 • Går op i at opbygge en karriere
 • Værdsætter materialitet og ny teknologi
 • Kan godt lide sport og er kulturelle
 • Har stor tiltro til egne evner
 • Smagfuld indretning i hjemmet og klæder sig efter lejlighed
 • Interesse i politik
Grøn 

I det grønne kundesegment er det også folk med en høj uddannelse og indkomst, men til forskel for det blå segment, går de grønne mere op i det moralske aspekt. Dette segment svinger mellem det moderne og det idealistiske og miljøbevidsthed, samt etik, som alle er stærke værdier, der gør sig gældende her. 

Dette kundesegment af Minerva Modellen udgøres typisk af kvinder i alderen 40 til 49 år, der har interesser inden for kultur, natur og skønlitteratur. De går op i økologi og velfærd, og stemmer gerne rødt - venstreorienteret. Dette segment udgør cirka 25% af den danske befolkning over 13 år og er domineret af kvinder med en procent andel på ca. 60 %.

Flere kendetegn ved folk i det grønne segment er bl.a. nogle af deres værdi, som vil blive oplistet herunder:

 • Blødere værdier
 • Går op i miljø, naturprodukter og er ansvarsbvidste
 • De spiser oftere økologisk end andre segmenter og værdsætter madkultur
 • De er meget sociale og nyder at indgå i sociale fællesskaber
 • Går op i personlig udvikling
 • Går mere op i kulturelle oplevelser fremfor materielle goder
Rosa

I det rosa kundesegment er det en lavere indtægt og en lavere uddannelse, som gør sig gældende. I denne del af Minerva Modellen mødes det idealistiske og traditionelle. I dette segment er der fokus på tryghed, familien og hjemmet, som indkredser denne segmentering.

I dette segment af Minerva Modellen finder man typisk kvinder med en alder over 50 år. Dette er personer og en målgruppe, der gerne tager fat, yder huslige pligter og ofte står i køkkenet. De læser også gerne blade som Ude og Hjemme og lignende magasiner.

Flere kendetegn ved folk i det rosa kundesegment i minervamodellen er bl.a. nogle af deres værdi, som vil blive oplistet herunder:

 • De finder tryghed og velvære i familieliv
 • Sætter pris på et rent og rydeligt hjem
 • Går op i helse og sundhed
 • Går meget op i at klæde sig traditionelt
Violet   

I det violette kundesegment er der fokus på traditioner og pragmatik. Der er altså her fokus på individualitet og uafhængighed. Her er indkomsten ikke høj og der knokles for pengene i dette segment i Minervamodellen og analyse cirkel. 

Personer i dette kundesegment i Minerva Modellen knokler gerne for pengene, fordi pengene netop er små. Havearbejde, gør-det-selv og fiskeri er interesser og beskæftigelser, man ofte ser i dette segment og målgruppe, og disse ser også gerne sport, comedy eller serier. Det er ofte mænd i alderen 15-29 år, der findes i dette segment, som udgør cirka 20% af befolkningen.

Flere kendetegn ved folk i det violette segment i denne analyse cirkel er bl.a. nogle af deres værdi, som vil blive oplistet herunder:

 • Tilbudsjægere - de går ofte op i at handle det billigste sted
 • Har en god opsparing men har ikke så høj en uddannelse
 • Har en praktisk tilgang til påklædning alt efter situation og funktion
 • Læser magasiner der kommenterer på livsstil og sladder
Grå 

Til sidst er der midten på Minerva Modellen, hvor man kan placere de forskellige farver i et rod, når man udformer sin segmentering. Det er nemlig her, man stiller alle dem, som ikke passer ind i den typiske segmentering i denne analyse cirkel. Her taler man om, at det ofte er unge mennesker, som er usikre, eller som ikke placerer sig klart i nogle af de ovenstående segmenter endnu, der er grå.

Flere kendetegn ved folk i det grå kundesegment i Minervamodellen er bl.a. nogle af deres værdi, som vil blive oplistet herunder:

 • Går op i det nyeste nye og zapper hurtigt rundt
 • En spontan tilgang til tøj og forbrug, det behøver ikke holde for evigt
 • Tror ikke på egne evner indenfor ledelse
 • Har det godt med en under ordnet stilling på arbejdet
 • Ofte lidt ældre personer i dette segment over 62 år
 • Nyder at læse magasiner om andre mennesker og deres historier eller liv

Hvordan bruges Minerva Modellen til segmentering?

Det er som oftes mest relevant og brugbart at benytte denne model, og analyse cirkel, i et marketingsperspektiv eller i forbindelse med et kursus. Redskabet er med til at analysere din målgruppe og dermed kundesegment, så man bedst muligt kan finde ud af, hvordan man henvender sig som virksomhed eller med et produkt. Metoden er mere effektiv, fordi du, i stedet for at ramme geografisk, kan ramme målgrupper med samme holdning. 

Man kan naturligvis ikke komme hele befolkningen ned i specifikke kasser, og nogle af grupperne vil også have overlappende holdninger. Derfor passer de forskellige segmenter heller ikke 100% på alle, men skal mere ses som overordnede segmenter i brugen af denne analyse cirkel, når du skal finde et specifikt kundesegment.

Se også vores kunde, som vi hjælper med at komme op på ord som pizza Roskilde. Når man snakker om at "komme op" på noget, så snakker vi naturligvis om at komme op på Google søgeresultater, som en vigtig del af og som mål for succesfuld SEO optimering. Under SEO er linkbuilding naturligvis også vigtigt. Derfor bør du også være bevidst om, hvad linkbuilding kan og gør, og derfor har vi lavet flere artikler om linnkbuilding, som du med fordel kan læse. Læs mere her.

Det kan være behjælpeligt at bruge Minerva Modellen i forbindelse med AIDA modellen, så du kan få mest muligt ud af din markedsføring. Ved at analysere, hvilken livsstil, samt værdier, din målgruppe har, kan det være lettere at skabe et budskab, der når ud til målgruppen via en kommunikationsmodel eller anden analyse cirkel udover Minervamodellen eller AIDA.

Læs også Knowledge at Wharton siger om modellen her eller hvad Biznewske har at skrive om den her.

Succes med Minerva Modellen - en effektiv analyse cirkel

Når man skal opstille en markedsføringsstrategi for sin virksomhed, så vil der naturligvis altid være fokus på succesfulde strategier. Her handler det i høj grad om at kigge nærmere på forskellige aspekter i forhold til sin målgruppe og kundesegment, så du kan blive klogere på, hvem og hvad, der skal sigtes efter.

Et af disse aspekter er analysen af livsstil. Disse livsstilsanalyser giver et indblik i, hvordan dine kunders værdier og holdninger er strikket sammen, og du vil blive mere bevidst om, hvordan du bedst rammer og målretter kommunikation til netop disse kunder, den rette målgruppe og meget mere.

Minerva Modellen giver dig mulighed for netop at se på livsstil frem for mere generiske kategorier, såsom geografi, alder, køn og så videre. Med Minerva Modellen kan du, ud fra analysen, finde ud af, hvilke segmenter du skal satse på.

Har du eksempelvis med et dyrt fairtrade produkt såsom en kaffemaskine at gøre, så vil dette formentlig ramme det grønne segment, og måske også det blå segment, da disse er segmenter, der har råd til at betale, hvad det koster for kvalitet, men samtidig er det grønne segment også meget opmærksom på etik og bæredygtighed, og derfor ville fairtrade ramme disse godt.

Hvordan kan man bruge modellen?

Minerva modellen er super god at bruge til analyser, f.eks. på handelsskolen eller gymnasiet i forbindelse med et kursus som samfundsfag. Den kan også sagtens være brugbar på universitetet i forbindelse med at kortlægge forskellige målgrupper i forbindelse meede kommunikation og marketing. Vigtigt er dog at pointere at modellen primært er begrænset til at kunne bruges på det danske samfund, den er derfor ikke nødvendigvis universel til at kortlægge målgrupper i udlandet.

Modellen kan både bruges af virksomheder til at bestemme forskellige målgrupper til deres kommunikation, men den kan også bruges eksternt for at kortlægge virksomheders eller reklamers målgrupper.

I forhold til reklamer er Minerva Modellen specielt brugbar og sjov at anvende på bestemte reklamer, det kan f.eks. være for en kaffemaskine. Her bliver det nemlig tydeligt, at mange reklamer specifikt er henvendt til én af de beskrevede grupper i modellen. Det er ikke til at sige om det er bevidst altid, for grupperne er nemlig meget præcise om man kender til teorierne bag eller ej.

Eksempel på brug af Minervamodellen

Det kan være svært at se for sig, hvordan denne analyse cirkel og model kan benyttes helt konkret på et kursus, og derfor vil vi gerne opstille et eksempel, så du ved hvordan du skal udføre denne segmentering.

For at finde dit kundesegment er det nemlig vigtigt at definere rimelig konkret, før man kan arbejde videre med sin målgruppe. Hvis du forsøger at ramme alle - rammer du ingen. Men hvis du tværtimod er konkret i din definition af målgruppe og kundesegment, kan du udnytte din tid og penge mere optimalt.

Først og fremmest kan det være relevant at finde data fra medier og platforme for at samle konkrete tal på, hvem der er interesseret i virksomheden eller produktet, det giver adgang til at kende til de konkrete tal og fakta. 

Et eksempel kan da være at der sælges dyr champagne med et umiddelbart feminint udtryk. Din forretning vil gerne nå den ældre kvindelige målgruppe, som er stillet økonomisk godt. Med Minervamodellen kan du da her lave en klar segmentering at dit kundesegment, som typisk i denne model og analyse cirkel vil befinde sig i det blå kundesegment.

Dit kundesegment er nemlig moderne men materialistisk, og ønsker at benytte sine penge på luksuriøsitet. Du skal dog ikke bekymre dig nødvendigvis om pris, men nærmere om de mervædier, der medfølger, da dette segment vægter eksklusivitet og originalitet højt. Det kan eksempelvis være i forbindelse med valg af kaffemaskine, der udstråler forskellige udtryk.

De går op i de helt rigtige og udvalgte produkter, som er af begrænset mængde. Det er derfor vigtigt at appellere direkte til denne følelse og mentalitet i sin branding og i sin udvikling af produktet. Dette har en segmentering og model hjulpet dig på vejen med, så du ikke ender med at slå dig på at være den billigste - som eksempel

Men hvorfor er det vigtigt at definere, hvor din målgruppe og kundesegment befinder sig ved hjælp fra Minervamodellen?

Når du nu skal optimere din markedsføring og produkt skal du altid have din målgruppe for øje, og deres behov, adfærd og ønsker. Næste step er her en målgruppeanalyse og måske en skabelse af nogle persona, som kan hjælpe dig med at konkretisere din modtager, og hvordan de ønsker kommunikationen og produktets brand.

Denne model, Minervamodellen, er da også et startskud i en proces til at definere din modtager og dermed kommunikative vinkel, samt hvordan du henvender dig. Den vil derfor som analyse cirkel aldrig kunne stå helt alene.

Når du laver markedsføring for at ramme din målgruppe, er det desuden også vigtigt at være bevidst om og opmærksom på søgemaskineoptimering, også forkortet til SEO, da SEO er en vigtig disciplin for overhovedet at kunne få din hjemmeside til at rangere.

Læs om faldstammen her.

FAQ om Minerva Modellen

Hvad er Minerva Modellen?
I Minerva Modellen har du mulighed for, at undersøge en målgruppes livsstil og værdier, som kan hjælpe dig med at få indblik i, hvordan du skal markedsføre et produkt eller en service.
Hvad bruger jeg Minerva Modellen til?
Når du gør brug af Minerva Modellen, bliver det lettere at tilpasse din markedsføring til den målgruppe, du har med at gøre. På den måde kan du via segmentering appellere og skabe den rigtige markedsføringsstrategi til den målgruppe, der er tale om.
Hvem har lavet Minerva Modellen?
Selve Minerva Modellen er skabt ud fra resultater i en stor sociologisk undersøgelse, som blev foretaget af et dansk analyseinstitut. Den er herefter udviklet af sociologen Henrik Dahl og modellen kaldes også RISC eller MINI RISC.

Angivelse af kilder

 1. Indeeds har lavet denne liste med markedsføringsmodeller.
 2. Se også listen fra Smart Insights her.
chevron-downmenu-circlecross-circle