Ansoff vækstmatrice - Hvordan anvendes Ansoffs vækststrategier?

Ansoffs vækstmatrice er en model til at sikre vækst på et i konkurrencepræget marked og kan ikke erstatte firmaets grundlæggende formål og mission.

I strategisk arbejde er der en del forskellige modeller, som skal hjælpe dig med at få indblik i en virksomheds markedsføring. Her kan du læse om Ansoffs vækstmatrice og de fire vækststrategier, samt få inspiration til andre metoder, som kan være givende for det, du undersøger.

Af 
Ansoffs vækstmatrice

Ansoffs vækstmatrice

I markedsføringsteori kan det være en fordel at bruge Ansoffs vækstmatrice til at se på, hvordan ens virksomhed vækster yderligere. Det kan være berigende at benytte Ansoff vækststrategier, når man ser på virksomhedens konkurrencestrategi, samt andre markedsrelaterede strategier. Det vil sige, at du, ved hjælp af denne model, kan se en virksomheds muligheder på markedet.

Ansoff vækststrategier giver indblik i, hvilke styrker og hvordan virksomheden kan vækste hertil. Hvis I benytter Ansoffs vækstmatrice kan i sikre væksten på det konkurrenceprægede marked på simpel vis. Få et overblik over hvilke muligheder, der er.

Hvordan du benytter Ansoffs vækstmatrice

Som det ses Ansoff vækststrategier er der to akser, altså “produkter” og “markeder”, som er de to overordnede dimensioner. Herunder er der yderligere dimensioner, som er henholdsvis “nuværende og nye”.

Med udgangspunkt i disse dimensioner har Ansoff påpeget fire forskellige væksstrategier: 

 • Markedsindtrængning 
 • Markedsudvikling 
 • Produktudvikling 
 • Diversifikation 

Så når man ser på Ansoffs vækstmatrice, ser man på de ovennævnte vækststrategier, som vi vil uddybe i følgende: 

Markedsindtrængning også kaldet markedspenetrering, omhandler en strategi, som baserer sig på at øge salget af et af de nuværende produkter, eksempelvis en kaffemaskine eller espressomaskine, på det nuværende marked. Det er der forskellige måder at forsøge at gøre på, det gælder: 

 • Udvide det nuværende marked ved at tiltrække nye kunder 
 • Få de nuværende kunder til at købe mere   
 • Man kan erobre konkurrentens kunder 
 • Udvide de anvendelsesmåder, der er på produktet 

Denne Ansoffs vækststrategi er den nemmeste af de fire, fordi man ikke står overfor nye konkurrenter, såvel som nye markeder.

Markedsudvikling er en strategi, hvor virksomheden forsøger at implementere det nuværende produkt, lad os bare sige en kaffemaskine, på et nyt marked. Det kan man gøre ved for eksempel: 

 • Forsøge med nye eksportmarkeder geografisk 
 • Forsøge med en helt anden målgruppe i andre lande 

Det er dog en vækststrategi, som i starten kan gøre, at omsætning og afsætning falder, fordi promovering af kaffemaskine eller nye kunder skal implementeres.

Ved produktudvikling i Ansoffs model udvides virksomhedens kaffemaskine produktlinjer og man sælger til det nuværende marked, hvor virksomheden forsøger at introducere et nyt produkt (eksempelvis en espressomaskine). For eksempel: 

 • Forbedre produktet, altså tilføre nye egenskaber til produkter eller give det en ny funktion 
 • Sortimentet udvides ved at udvide produktlinjer eller skabe nye produkter under samme mærke   
 • Introducere et helt nyt produkt, som eventuelt dækker nye behov 

Dog er der ved denne vækststrategi stor usikkerhed omkring de afsætningsmuligheder, der er, fordi man ikke ved, hvordan det nye marked vil gribe produktudviklingen an.

Til sidst er der diversifikation i Ansoff vækststrategier, som er et helt nyt produkt, som sælges til et nyt marked . Her skelnes der mellem to former; “koncentrisk diversifikation” og “konglomerat diversifikation”. 

 • Ved koncentrisk diversifikation markedsfører virksomheden nye produkter til nye markeder. Her opstår der sammenfald med den eksisterende produktportefølje, så der opnås en synergieffekt. 
 • Ved konglomerat diversifikation er det, modsat, et helt nyt forretningsområde, som ikke har sammenhæng med det eksisterende produktportefølje. 

Denne vækststrategi i Ansoffs vækstmatrice er den sværeste og dyreste at udføre. Det er den med mest vækstpotentiale, men tillige den med den højeste risiko. Denne af de fire vækststrategier kan også ende ud i etablering af en ny virksomhed, da det kan ende ud i et nyt forretningsområde.

Interesseret i at se hvad SEO koster? Så læs med her - SEO pris.

Ansoff vækstmatrice

Brug Ansoffs vækstmatrice til når du skal vækste yderligere.

Kort om Ansoffs vækstmatrice

Det var en kort gennemgang af Ansoff vækststrategier, og hvordan man bruger den, i et virksomhedsperspektiv. Dog kan man kritisere Ansoffs vækstmatrice, fordi den udelukkende afdækker de muligheder der er, uden at tage hensyn til udfordringer. Det vil sige, man får overblik over styrker ved virksomheden, mens man, ved hjælp af andre modeller, kan belyse de udfordringer, der måtte være. 

Leder du efter andet marketingsteori vedrørende strategier, kan du læse om Porters Five Forces, som giver et indblik i markedet og en gennemarbejdet indsigt af trusler og styrker herved, der eksempelvis ikke findes i Ansoffs vækstmatrice. Det kan også være en fordel at udføre en SWOT analyse, hvis du ønsker en mere grundig gennemgang af en virksomhed.

Har du brug for hjælp til Facebook? Så kontakt os i dag.

Næsten aldrig ét korrekt svar med Ansoffs vækstmatrice

Det særligt gode ved Ansoffs vækststrategier er, at der stort set aldrig er ét rigtigt svar. Hvis du skal bestemme den rigtige af de fire vækststrategier for en bestemt virksomhed er det blot vigtigt, at du har de rigtige argumenter. 

Uanset hvad er det altid vigtigt, at du kender alle fire af Ansoff vækststrategier, således at du vil kunne argumentere og sammenligne de forskellige. Dette er også godt, hvis klappen går ned under eksamen - så kan du evt. Begynde at snakke om en af de tre andre vækststrategier, og eventuelt lave et eksempel med en espressomaskine eller et andet sjovt produkt.

Kritik af Ansoffs vækstmatrice

Som de fleste andre modeller ar Ansoffs vækstmatrice også været under kritik, som kan være vigtigt at have i baghovedet. Kritikken lyder blandt andet på, at Ansoff vækststrategier har begrænsningern, da den kun afdækker muligheder og ikke udfordringer. 

Derudover tager Ansoffs vækstmatrice ikke højde for den tekonologiske udviling, er menes derfor at være forældet til en vis grad. Disse faktorer er nogle, som er vigtige at tage med i overvejelserne, når du udarbejder en analyse af Ansoffs vækstmatrice. 

Hvis du skal til eksamen i Ansoffs vækststrategier er det vigtigt, at du nævner kritik af modellen. Det er altid vigtigt at nævne kritik af dit arbejde, da det viser, at du har reflekteret og gjort dig overvejelser. Dette vil give dig ekstra point til eksamen vedrørende Ansoffs vækstmatrice. 

Ydemere kan du også vælge at komme med forslag til, hvilke modeller du ellers kunne have brugt til at besvare din problemformulering. Du kan læse meget mere om forskellige interne og eksterne modeller på PKmedier.dk

YouTube video

Ansoffs vækstmatrice i et større billede

Ansoffs vækststrategier har som nævnt til formål at analysere virksomhedens strategiske muligheder. Den benyttes oftest som en intern anlyse af virksomheden.

Når du analyserer Ansoffs model som en del af de interne faktorer er det i mange tilfælde relevant også at analysere de eksterne faktorer. Dette gøres f.eks. Ved at analyse de makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomheden. En makroøkonomisk analyse er f.eks. Pestel eller Porters 5 forces.

Hvis du ønsker at analyere virksomhedens interne styrker og svagheder, kan du også lave en rantabilitetsanalyse eller en Porters værdikæde. Dermed har du både lavet en intern analyse med Ansoffs vækstmatrice, samt en ekstern analyse af de makroøkonomiske faktorer, der påvirker virksomheden.

Når du har udarbejde en Ansoffs værksstrategier samt lavet en ekstern analyse, kan du med fordel opsummere din viden i en såkaldt SWOT model. Denne model har til formål at opsummere interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.

FAQ om Ansoffs vækstmatrice

Hvad er Ansoffs vækstmatrice?
Ansoffs vækstmatrice skaber overblik over, hvordan man sikrer vækst i en virksomhed. Det er forskellige vækststrategier, som man kan implementere i sin virksomhed. Det er altså en model som giver virksomheden styrker i at vinde markedsandele på forskellige fronter.
Hvad består Ansoffs vækstmatrice modellen af?
I Ansoffs vækstmatrice tages der udgangspunkt i følgende fire vækststrategier:
1. Markedsindtrængning
2. Markedsudvikling
3. Produktudvikling
4. Diversifikation (Her skelnes der henholdsvis mellem koncentrisk diversifikation og konglomerat diversifikation)
Hvad kan jeg bruge Ansoffs vækstmatrice til?
Når du arbejder med denne model, har du mulighed for at se, hvilke muligheder en virksomhed har for at vækste og øge sit salg, og dermed styrke sin position på markedet. Denne model er god til at danne et overblik ved et simpelt og overskueligt system.
chevron-downmenu-circlecross-circle