Opdateret 28. januar 2022 af Peter Klitkou

Ansoffs vækstmatrice | Hvordan benyttes den?

I strategisk arbejde er der en del forskellige modeller, som skal hjælpe dig med at få indblik i en virksomheds markedsføring. Her kan du læse om Ansoffs vækstmatrice og få inspiration til andre metoder, som kan være givende for det, du undersøger.

Ansoffs vækstmatrice

Ansoffs vækstmatrice

I markedsføringsteori kan det være en fordel at bruge Ansoffs vækstmatrice til at se på, hvordan ens virksomhed vækster yderligere. Det kan være berigende, når man ser på virksomhedens konkurrencestrategi, samt andre markedsrelaterede strategier. Det vil sige, at du, ved hjælp af denne model, kan se en virksomheds muligheder på markedet.

Den giver indblik i, hvilke styrker og hvordan virksomheden kan vækste hertil. Hvis I benytter Ansoffs vækstmatrice kan i sikre væksten på det konkurrenceprægede marked på simpel vis. Få et overblik over hvilke muligheder, der er.

Hvordan du benytter Ansoffs vækstmatrice

Som det ses på modellen er der to akser, altså “produkter” og “markeder”, som er de to overordnede dimensioner. Herunder er der yderligere dimensioner, som er henholdsvis “nuværende og nye”. 

Med udgangspunkt i disse dimensioner har Ansoff påpeget fire forskellige væksstrategier: 

 • Markedsindtrængning 
 • Markedsudvikling 
 • Produktudvikling 
 • Diversifikation 

Så når man ser på Ansoffs vækstmatrice, ser man på de ovennævnte vækststrategier, som vi vil uddybe i følgende: 

Markedsindtrængning også kaldet markedspenetrering, omhandler en strategi, som baserer sig på at øge salget af et af de nuværende produkter på det nuværende marked. Det er der forskellige måder at forsøge at gøre på, det gælder: 

 • Udvide det nuværende marked ved at tiltrække nye kunder 
 • Få de nuværende kunder til at købe mere   
 • Man kan erobre konkurrentens kunder 
 • Udvide de anvendelsesmåder, der er på produktet 

Denne vækststrategi er den nemmeste af de fire, fordi man ikke står overfor nye konkurrenter, såvel som nye markeder. 

Markedsudvikling er en strategi, hvor virksomheden forsøger at implementere det nuværende produkt på et nyt marked. Det kan man gøre ved for eksempel: 

 • Forsøge med nye eksportmarkeder geografisk 
 • Forsøge med en helt anden målgruppe i andre lande 

Det er dog en vækststrategi, som i starten kan gøre, at omsætning og afsætning falder, fordi promovering af produkt eller nye kunder skal implementeres.

Ved produktudvikling udvides virksomhedens produktlinjer og man sælger til det nuværende marked, hvor virksomheden forsøger at introducere et nyt produkt. For eksempel: 

 • Forbedre produktet, altså tilføre nye egenskaber til produkter eller give det en ny funktion 
 • Sortimentet udvides ved at udvide produktlinjer eller skabe nye produkter under samme mærke   
 • Introducere et helt nyt produkt, som eventuelt dækker nye behov 

Dog er der ved denne vækststrategi stor usikkerhed omkring de afsætningsmuligheder, der er, fordi man ikke ved, hvordan det nye marked vil gribe produktudviklingen an.

Til sidst er der diversifikation som er et helt nyt produkt, som sælges til et nyt marked. Her skelnes der mellem to former; “koncentrisk diversifikation” og “konglomerat diversifikation”. 

 • Ved koncentrisk diversifikation markedsfører virksomheden nye produkter til nye markeder. Her opstår der sammenfald med den eksisterende produktportefølje, så der opnås en synergieffekt. 
 • Ved konglomerat diversifikation er det, modsat, et helt nyt forretningsområde, som ikke har sammenhæng med det eksisterende produktportefølje. 

Denne vækststrategi i Ansoffs vækstmatrice er den sværeste og dyreste at udføre. Det er den med mest vækstpotentiale, men tillige den med den højeste risiko. Denne vækststrategi kan også ende ud i etablering af en ny virksomhed, da det kan ende ud i et nyt forretningsområde.

Interesseret i at se hvad SEO koster? Så læs med her - SEO pris.

Kort om Ansoffs vækstmatrice

Det var en kort gennemgang af modellen, og hvordan man bruger den, i et virksomhedsperspektiv. Dog kan man kritisere Ansoffs vækstmatrice, fordi den udelukkende afdækker de muligheder der er, uden at tage hensyn til udfordringer. Det vil sige, man får overblik over styrker ved virksomheden, mens man, ved hjælp af andre modeller, kan belyse de udfordringer, der måtte være. 

Leder du efter andet marketingsteori vedrørende strategier, kan du læse om Porters Five Forces, som giver et indblik i markedet og en gennemarbejdet indsigt af trusler og styrker herved, der eksempelvis ikke findes i Ansoffs vækstmatrice. Det kan også være en fordel at udføre en SWOT analyse, hvis du ønsker en mere grundig gennemgang af en virksomhed.

Har du brug for hjælp til Facebook? Så kontakt os i dag.

FAQ om Ansoffs vækstmatrice

Hvad er Ansoffs vækstmatrice?
Ansoffs vækstmatrice skaber overblik over, hvordan man sikrer vækst i en virksomhed. Det er forskellige vækststrategier, som man kan implementere i sin virksomhed. Det er altså en model som giver virksomheden styrker i at vinde markedsandele på forskellige fronter.
Hvad består Ansoffs vækstmatrice modellen af?
I Ansoffs vækstmatrice tages der udgangspunkt i følgende fire vækststrategier: 
1. Markedsindtrængning
2. Markedsudvikling 
3. Produktudvikling 
4. Diversifikation (Her skelnes der henholdsvis mellem koncentrisk diversifikation og konglomerat diversifikation)
Hvad kan jeg bruge Ansoffs vækstmatrice til?
Når du arbejder med denne model, har du mulighed for at se, hvilke muligheder en virksomhed har for at vækste og øge sit salg, og dermed styrke sin position på markedet. Denne model er god til at danne et overblik ved et simpelt og overskueligt system.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right