Opdateret 12. august 2021 af Peter Klitkou

Hvad er PR? | Læs om vigtigheden af PR i virksomheder

PR – eller Public Relations – er en strategisk kommunikationsdisciplin, der, gennem arbejdet med en virksomheds interne og eksterne relationer, har til formål at styrke en virksomheds omdømme blandt omverdenen.

Det handler altså om at skabe nogle langvarige og tætte relationer til sine kunder, som gør, at der fastholdes en god relation og sikrer, at virksomheden opnår god omtale og generel velvilje i mediebilledet.

Denne disciplin er dels vigtigt i arbejdet med at sikre et godt omdømme blandt eksisterende kunder, men det er mindst lige så vigtigt i forhold til at være i stand til at indfange og fastholde nye kunder.

Hvad er PR? | Læs om vigtigheden af PR i virksomheder

Et eksempel på PR

PR kan lidt forenklet forklares som omdømmepleje for virksomheden dens brand-værdi. Det er derfor et løbende arbejde med formålet om at skabe og bevare god omtale, et godt omdømme og velvilje.

Ønsker du eksempelvis at opnå en højere grad af loyale kunder i dit kundekartotek (eller retention), så er din virksomheds generelle omdømme en utrolig vigtig faktor i arbejdet med at gøre dig fortjent til kundernes loyalitet.

Andre målsætninger kan også kræve, at du har en aktiv PR-indsats. Dette eksempelvis hvis du skal finde investorer til et projekt eller til din virksomhed direkte, ved opkøb af andre mindre virksomheder, ved indtræden på nye markeder eller ved at manøvrere i en branche med stor offentlig bevågenhed.

Generel PR kan også handle om at udbrede kendskabet til en virksomhed – også selvom det måske ikke er en virksomhed, man har mange (eller nogle) kontaktflader med i hverdagen.

Et sådant eksempel kunne være flyselskaber. Disse er for den almindelige borger ikke en hverdagspartner, men derimod en branche, vi forbinder med specifikke sæsoner og aktiviteter.

Alligevel er det en fordelagtig investering med en god PR-strategi for flyselskaber, da konkurrencen er høj, og da bevidstheden om arbejdsforhold, miljøbelastning og sikkerhed er faktorer, som forbrugere løbende er blevet bevidste om.

Kan et flyselskab brande sig inden for nogle af disse områder udenfor højsæsonen, kan de eksempelvis spare forbrugerne for at skulle lave research, OG de kan også skabe en bevidsthed hos forbrugerne om de forskellige områder, man brander sig indenfor – for eksempel hvis man ønsker at sætte fokus på bedre arbejdsforhold i branchen.

PR er dig ikke kun begrænset til at gøre gavn i rejsebranchen, men alle brancher kan få gode resultater af en styrket PR-indsats med forskellige grader af de klassiske PR-dyder.

En indsats, som er et rigtig godt sted at starte for langt de fleste, er din generelle online tilstedeværelse, som du kan læse mere om nedenfor.

Et godt redskab du i mellemtiden kan benytte dig af, for at analysere din nuværende situation, er den omtalte SWOT-analyse.

Denne analyse kan give dig indsigt i din virksomheds situation, og dermed give dig indikation på, hvor du skal lægge din PR indsats.

Hvorfor er PR vigtigt?

Det er helt essentielt for en virksomhed at rangere højt på søgemaskinerne, når man er på jagt efter positiv omtale. Dette er blandt andet fordi, journalister ofte anvender Google i deres research og arbejde med at udarbejde artikler.

Hvis du ligger øverst i søgeresultaterne, betyder det, at du vil forøge dine chancer for, at disse hyppigt vil støde ind i dig og din virksomhed og dermed bruge dig som kilde i deres artikler.

Dét skaber opmærksomhed omkring din virksomhed, og det er et skridt i den rigtige retning i at få god omtale.

Opnå effektiv PR med SEO

Det er altså helt afgørende at tænke PR ind i sin virksomheds aktiviteter, hvis man gerne vil opnå et godt omdømme. Men hvordan kan man som virksomhed egentlig skabe PR, der sikrer dette? Her kommer SEO-arbejde ind i billedet som en vigtig spiller.

SEO er en forkortelse af Search Engine Optimization og handler om at placere en virksomhed højt i søgeresultaterne på Google, således at virksomheden generer mest mulig trafik til dennes hjemmeside og styrker synligheden på Google.

PR og SEO ligner på mange måder hinanden. I arbejdet med PR er formålet at påvirke mennesker og medier til at få eller opretholde en positiv opfattelse og interesse i den pågældende virksomhed.

PR handler altså om at håndtere kommunikationen mellem mennesker og medier.

Oftest vil en PR-rådgiver hjælpe med at fortælle en virksomheds historier og kommunikere dens værdier, således at de fanger større mediers opmærksomhed og dermed skaber øget synlighed og trafik til virksomheden. SEO er i modsætning til PR fokuseret på søgemaskiner og dermed ikke mennesker og journalistiske medier.

Ikke desto mindre bygger søgemaskinerne i store træk på det samme, som medier gør, ved at have nyhedsværdi, troværdighed og autoritet placeret som omdrejningspunktet og dermed de faktorer, der arbejdes ud fra.

Ligeledes er det endelige mål det samme i både PR såvel som SEO-disciplinerne, idet fokus er rettet mod øget, positiv dækning i de pågældende medier. SEO-arbejde er altså et utrolig godt redskab, hvis man gerne vil skabe effektiv PR til sin virksomhed.

Sådan fungerer det

I arbejdet med at skabe effektiv PR til en virksomhed kan man arbejde med at få kunder til at rangere højere på Google gennem deres eget domæne og via udvalgte keywords, som giver mening for den pågældende virksomhed at rangere på.

Gennem SEO-arbejde opnår virksomheden hele fundamentet for overhovedet at kunne nå ud til folk og derefter være i stand til at få positiv omtale.

Helt konkret kan man få kunder til at rangere højere ved at udarbejde artikler om virksomheden med interne links til virksomhedens eget domæne samt eksterne links til andre domæner, der passer i konteksten og på virksomheden.

Klassisk PR i nye klæder

PR bærer stadig et rygte af at være pressemeddelelser og vedligeholdelse af kontakt til journalister og mediehuse. Der er selvfølgelig også stadig en del journalistisk kontakt i nogle dele af det nutidige arbejde med PR, men digitale medier er i høj grad også blevet en integreret del af arbejdet med public relations.

Det skyldes både den udvikling og digitalisering vi dels oplever og dels er med-skabere af, men også at relationsplejen i konceptet er blevet bredt mere ud, så det ikke udelukkende omfavner aviser og trykindustrien som vogtere af ”offentligheden”.

Til stede der hvor målgruppen er

Det er en nødvendighed at være til stede hvor læserne, brugerne og/eller kunderne er, hvilket i stigende grad er på digitale platforme og i meget mindre grad i trykte medier.

Derfor er nogle af de lidt mere ”klassiske dyder” indenfor PR i høj grad blevet digitaliseret og blevet reformeret i en grad, hvor den/de ansvarlige i højere grad forventes at interagere mere direkte med deres målgruppe.

Derfor er det også vigtigt at PR-ansvarlige i dag har et bredere fokus og ligeledes en værktøjskasse, der går lidt længere ud over de mere klassiske dyder.

Mere end nogensinde før er det vigtigt, at en PR-konsulent kan udpege de rette kanaler for udbredelsen af et budskab eller en kampagne, og at disse kanaler indbefatter forskellige digitale kanaler så som de sociale medier, målgruppen bevæger sig på.

Dette er alt fra Youtube til IGTV, som Generation Z benytter sig meget af - altså essentielt at forstå sin målgruppe.

Dertil kommer, at en pressemeddelelse, der bliver lavet en opfølgende artikel på, ikke nødvendigvis har samme momentum som et opslag på et socialt medie, som bliver delt og kommenteret bredt.

 Med ovenstående in mente er Public Relations i dag altså et bredt omfavnende felt, som jævnligt udfordres af nye måder at komme i kontakt med sin målgruppe.

Det handler i høj grad om tilstedeværelse og tilgængelighed, når målgruppens behov opstår – og dermed er SEO løbende blevet en integreret del af fremtidens PR-strategi.

Hvordan måler man på sine PR-aktiviteter?

Første skridt mod at opnå viden om sine PR-resultater er at opsætte nogle målbare mål. Det lyder banalt, men det er ofte elementet ”målbare”, der gør, at målene falder igennem i vurderingen af succeskriterierne.

Det er desværre svært at sige noget meget konkret om, hvordan man laver målbare mål, da det afhænger af hvilken type strategi man har udformet og især hvor det er, man gerne vil være synlig.

Når det kommer til generel synlighed og tilstedeværelse, samt muligheden for at målgruppen nemt skal kunne finde dig, så er der mange værktøjer, du kan bruge til at måle din SEO-performance og også de indsatser, fx linkbuilding og annoncer på sociale medier, der lægger sig tæt op af din on-page SEO.

Ellers kontakt et SEO-bureau for yderligere hjælp til tracking på dine mål.

Derudover findes der utallige måder, man kan spore sine Public Relations-relaterede aktiviteter på. Et godt eksempel på et konkret værktøj er Google Analytics, som giver virksomheder rig mulighed for til at få et indblik i deres hjemmeside, publikum og digitale marketing.

Nærmere bestemt får man herigennem mulighed for at finde ud af, hvilke budskaber og kanaler der giver de bedste resultater, og hvilke der kræver en ekstra hånd.

Google Analytics er et effektivt værktøj, der er gratis, og som desuden er rigtigt nemt at anvende. Et andet værktøj, vi finder aldeles brugbart er Prezly, som gør det nemt for os at være opdaterede.

Skal vi hjælpe dig med din PR?

Hvis du er interesseret i at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed med at gøre en bedre indsats på dette område, står vi som professionelt SEO-firma glædeligt til disposition med yderligere oplysninger eller en uforpligtende samtale. Vi er kun et opkald væk!

PR FAQ

Hvad står PR for?
PR er en forkortelse for Public Relation og indebærer den relation og kommunikation, som foretages strategisk med omverdenen. 

Der er her tale om den længerevarende relation til interessenter.
Hvem laver PR?
Der er ofte en afdeling i større virksomheder, som tager sig strategisk af kommunikationen “ud af huset”, og dette er ofte PR. 

Derudover er der i mindre virksomheder ansat en PR konsulent til at stå for kommunikationen og planlægningen. 
Kommunikationen foregår ofte med det offentlige, medier/journalister, samarbejdspartnere, potentielle kunder mm.

Er PR effektivt?
PR er først og fremmest enormt vigtigt for at vedligeholde den gode relation og bevare det gode omdømme. 

Det er både effektivt ift. at pleje dine loyale kunder, men skaber interesse hos potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere.
Hvordan laver man en PR strategi?
Der er utallige PR strategier, og ofte handler det meget om at holde sig opdateret på din målgruppe og samfundet tendenser.

MEN en god start er et kommunikationsmål, fastlæggelse af din kernemålgruppe, og hvorledes kommunikationen hertil skal foregå, og hvilke kanaler der skal i brug.
Kan SEO og PR spille sammen?
Det er rigtig effektivt for både SEO (søgemaskineoptimering)  og PR at have et godt sammenspil, da begge områder fokuserer på positiv dækning af virksomheden, opbygning af troværdighed og synlighed.

 Hvis Google finder dig troværdig og relevant, giver du din PR indsats en hjælpende hånd.

PR indsatser kan også omvendt hjælpe din SEO, for hvis du får eksterne artikler og god omtale til at henvise til dig, bidrager det positivt til din søgemaskineoptimering.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right