Opdateret 12. august 2021 af Peter Klitkou

Stort overblik: Guide til linkbuilding

Linkbuilding er en vigtig metode inden for SEO. Ønsker du at rangere højere i søgeresultater på Google, gør du klogt i at rette fokus mod linkbuilding.

Har du brug for tips til linkbuilding?

Spar tid og lad os hjælpe dig i gang med linkbuilding.

Hvad er linkbuilding?

Som bekendt googler de fleste af os stadig ydelser, når vi vil finde frem til en god handle. Men hvad er det egentlig, og hvordan griber du det bedst an? Det kan du blive klogere på her.

I guiden bliver du opdateret på, hvad linkbuilding er, hvorfor det er vigtigt, og hvilke metoder det kan indebære.

Stort overblik: Guide til linkbuilding

Du får råd med på vejen til, hvordan din virksomhed kan få det fulde udbytte af arbejdet med linkbuilding.

Vi har forsøgt at gøre emnet så håndgribeligt som muligt, så alle kan være med – også hvis du er helt grøn på emnet. God læselyst!

Ordet ”linkbuilding” stammer fra engelsk ’link building’. Som ordet siger, betyder det kort fortalt at opbygge links. Arbejdet med linkbuilding går i høj grad ud på at skaffe eksterne links, der fører potentielle kunder hen til din hjemmeside.

Linkbuilding kan også udspille sig i form af interne links, der linker til undersider på dit egen website. En anden mulighed er udgående linkbuilding, hvor du linker til andre hjemmesider.

Det er en disciplin inden for SEO, der er vigtigt for din online tilstedeværelse. Her arbejder du ofte på baggrund af søgeordsanalyse, som du kan blive klogere i vores guide om SEO Hvad er SEO

Hvorfor er linkbuilding relevant?

Uanset din branche kan linkbuilding have stor betydning. Google opfatter normalt links til din side fra andre hjemmesider som anbefalinger. Derfor styrker det dine chancer for at rangere højere i søgeresultater på Google.

Søgemaskinen benytter links til din hjemmeside til at finde dit indhold. Indholdet bliver også gennemgået af søgemaskinen, som vurderer kvaliteten, der naturligvis skal være høj. Det understreger Google.

Jo flere anbefalinger i form af links des bedre placering får dit website i søgemaskinen. Gennem arbejdet med links kan du altså skabe mere trafik til din hjemmeside.

Når du benytter linkbuilding, kan du også give potentielle kunder en bedre brugeroplevelse på din hjemmeside. Du kan gøre det lettere at navigere på din hjemmeside for brugerne ved hjælp af interne links, som kan føre dem videre til relevante undersider.

Brugerne kan også få en bedre brugeroplevelse, hvis du benytter udgående links til andre hjemmesider, der skaber værdi for brugeren.   

Hvem kan få gavn af linkbuilding?

I dag googler stort set alle sig frem til bestemte ydelser og produkter, og det gælder uanset branche. Alle online virksomheder kan derfor i princippet få gavn af linkbuilding, da det altid vil være af interesse at opnå større synlighed i søgemaskinerne.

Hvilke typer af linkbuilding findes der?

Man skelner primært mellem tre typer af linkbuilding:

 • Ekstern linkbuilding
 • Intern linkbuilding
 • Udgående linkbuilding

Det kan være en god idé at kombinere de tre typer i dit arbejde med links for at skabe gode resultater i søgemaskinerne. 

Få vores tips til linkbuilding

Lad os komme med et uforpligtende oplæg omhandlende linkbuilding.

Ekstern linkbuilding

Ekstern linkbuilding går ud på at danne links fra andre sider, der peger mod dit website. Af de tre typer er den eksterne form typisk den, der giver størst værdi for din virksomhed. Faktisk er ”eksterne links” synonymt med begrebet ”linkbuilding”.

Arbejdet med ekstern linkbuilding handler om at få andre websites, online medier, blogs og tilsvarende sider til at anbefale og linke til din hjemmeside. Det vil selvsagt kunne skabe mere trafik til dit website.

Links fra andre websteder indikerer over for søgemaskinerne, at din side har reel værdi, og det kan gøre, at den bliver belønnet med en bedre rangering i deres algoritme.  

Blandt de mest udbredte metoder til ekstern linkbuilding er advertorials og outreach, som du kan blive klogere på under beskrivelsen af 10 almindelige linkbuilding-metoder længere nede.

Intern linkbuilding

Intern linkbuilding går ud på at danne en intern struktur på din hjemmeside med links, som skaber værdi for brugerne. Interne links placeres direkte på din hjemmeside, og de bruges til at linke til interne undersider, kategorier, ydelser og andet på hjemmesiden.

Intern linkbuilding er med til at gøre din hjemmeside mere brugervenlig, og det kan gøre det mere forståeligt for Google, hvad undersiderne handler om. 

Mange oplever den interne metode som den nemmeste form for linkbuilding at gå til, da den kun involverer dig. Her skal du ikke tage kontakt til andre hjemmesider, som du vil linke til eller ønsker links fra.

Udgående linkbuilding

Udgående linkbuilding går ud på at linke til andre sider fra dit eget website. Ligesom interne links placeres udgående links direkte på dit website, men de adskiller sig ved at linke til andre hjemmesider end din egen.

Udgående links gør det mere synligt for søgemaskinerne, hvad indholdet på din hjemmeside handler om.

Det vil ofte føre til en bedre placering i Google. Samtidig fungerer det som en servicering for brugerne, og ekstra baggrundsviden kan styrke deres interesse for din virksomheds ydelser.  

Ved udgående linkbuilding er det vigtigt at gå kritisk til værks. Undgå gerne at linke til dine konkurrenter, som potentielt kan forringe din placering i Google.

Sørg også for at linke til relevante og troværdige sider, hvor indholdet ikke er forældet. Det er vigtigt, at du kun henviser til sider, der er relevante og skaber reel værdi. 

Er linkbuilding lovligt?

Gennem tiden har linkbuilding været et meget omdiskuteret emne. Det har sammenhæng med den varierede kvalitet i metoderne, der bruges.

Der findes metoder, der overtræder dansk lovgivning og Googles regelsæt. Vi anbefaler at styre uden om disse metoder, da det ellers kan få konsekvenser for dit website og i sidste ende gøre mere skade end gavn.

Der findes dog også en række metoder, der er i overensstemmelse med landets lovgivning og retningslinjerne på Google. Dem kan du frit benytte og potentielt opnå stor SEO-mæssig gavn af.

I guiden her opremser vi 10 almindelige metoder, hvor vi noterer for hver enkelt, om de stemmer overens med retningslinjerne. Vi nævner også, hvad du ifølge Google bør være opmærksom på for at efterleve deres regelsæt.

For eksempel er det nødvendigt at gøre sponsorering og annoncering synligt for brugerne.

Det kommercielle sigte skal være synligt for brugeren, når indehaveren af en hjemmeside har aftalt at linke til en virksomheds website. Ellers vil det blive opfattet som skjult reklame, som der er forbud imod i Danmark.

Du kan altid læse mere om retsgrundlaget, hvis du finder det interessant.

Hvis du ikke overholder retningslinjer fra søgemaskinerne, kan du risikere at ryge ud af indekset. Undgå at forsøge at manipulere med links – Google er ikke uintelligent. Hvis du støder på et website, der ikke overholder retningslinjerne, kan du rapportere det til Google i webmaster tools.

Hvornår bør du bruge link attribute?

Det afhænger af den enkelte metode og hvilke link attributes, der er opkrævet ifølge Googles retningslinjer. Link attributes, som bliver brugt i dag, er:

 • Rel=”nofollow”
 • Rel=”sponsored”
 • Rel=”ugc”

Rel=”nofollow”

Man skelner mellem dofollow- og nofollow-links. Google tillægger dofollow-links værdi, mens nofollow-links indeholder et mindre stykke kode, som giver Google besked om at se bort fra linket. 

Rel=”nofollow” er den første og mest kendte attribute, som blev introduceret i 2005 for at forhindre spam.

Indehavere af hjemmesider benytter HTML-tagget for at der bliver opkrævet deres samtykke, når brugere vil bruge linkbuilding på siden i for eksempel kommentarspor.

Rel=”sponsored”

Rel=”sponsored” har endnu kun ringe udbredelse. Det bliver brugt til at identificere links på en hjemmeside, der indeholder sponsorater, reklame eller lignende kompensationsaftaler.

Rel=”ugc”

Rel=”ugc” har ligesom det ovenstående endnu kun ringe udbredelse. Det bliver brugt ved links som led i brugergeneret indhold som blogkommentarer.

Hvor mange links skal du satse på?

Overordnet set kan man sige, at jo flere anbefalinger du får, des flere vil opsøge din virksomheds ydelser. Da Google ofte opfatter links til din side som anbefalinger, gælder ’jo flere des bedre’-princippet inden for linkbuilding.

Men det afhænger også af konkurrencen inden for det pågældende søgeord, som skal lede brugere til din side.

Dog er det vigtigere at fokusere på kvalitet end kvantitet. Kvalitetsindhold bliver bedre belønnet og opfattes som af større relevans for brugeren. Hvis indholdet er af bedre kvalitet end dine konkurrenters, kan du nøjes med færre links end dem.

Du kan bruge værktøjer som SEMRushAhrefs og Moz for at finde frem til antallet af links hos dine konkurrenter. Her kan du også se, hvor dine konkurrenter får deres links fra.

Vær forsigtig med at kopiere andres links uden at have sat dig grundigt ind i indholdet og afsenderne af indholdet. Sørg også for at tjekke, at indholdet ikke er forældet. 

Det er en god idé løbende at holde dig opdateret på gamle links som led i linkbuilding. Det kan du også gøre ved brug af værktøjer som Afrefs og Moz.

Hvad er et godt link?

Der er forskellige faktorer, der spiller ind på, om et link bliver anset for at være godt eller dårligt. For at gøre det enkelt for dig at overskue får du her i punktform fem kriterier, der er med til at skabe et godt link:

 • Det er et dofollow-link
 • Linket fremgår troværdigt
 • Ankerteksten er varieret
 • Det linker til en relevant underside
 • Sproget er tilsvarende dit

Det er et dofollow-link

Et dofollow-link er et link, der som udgangspunkt bliver anerkendt som værdiskabende af Google. Faktisk er et link som standard et dofollow-link, og ofte udtaler man det blot som et link.

Begrebet kom frem i takt med at begrebet ”nofollow” blev et mærkat for et link, der ikke bliver anset for at skabe værdi af Google.

Ved et dofollow-link bliver søgemaskinerne oplyst om, at linket må følges. Selvom et link som standard er et dofollow-link, kan det være en god idé at tjekke efter.

Det kan du gøre i Chrome ved at markere linket, højreklikke og vælge ”undersøg”. Her kan du nu se, om der er tilføjet attributen rel=”nofollow”. Du kan også støde på attributer som rel=”sponsored” og rel=”ugc”.

Linket fremgår troværdigt

Det er en god idé at fokusere på links til og fra hjemmesider, der har en høj autoritet, da det kan øge troværdigheden af dit eget website. Det kan du vurdere ved at gennemgå deres side, anmeldelser og brugerkommentarer, eller du kan anvende et værktøj som Ahrefs til formålet.

Ankerteksten er varieret

En ankertekst er den tekst, som er visuelt synlig i et link. Ankerteksten gør linket synligt for brugerne, og det er derfor selvfølgelig relevant at have fokus på ankerteksten. Du kan med fordel variere linkenes ankertekster.

Ankerteksten skal gerne indikere for både brugere og Google, hvad siden, der linkes til, omhandler.

Ankertekster består ikke nødvendigvis af tekst, men kan også være billedlinks. Varier gerne ankerteksten, så du for eksempel bruger både generisk tekst, navne på brands og adresser til websites.

Det linker til en relevant underside

Ofte kan det være en fordel at linke til en relevant underside frem for en forside. Mens forsiden ofte indeholder opsummerende indhold, er undersider typisk mere uddybende i beskrivelserne, og det er vigtigt at linke til sider, der er relevante og skaber værdi.

Når andre linker til en side på dit website, skaber det hovedsagligt værdi for denne side frem for hele websitet.

Forsiden har ofte en bedre placering i Google, da her typisk er flere links og større synlighed. Derfor kan det være en fordel at fokusere på at fokusere på at skabe større værdi for undersider.

Sproget er tilsvarende dit

Vær gerne opmærksom på at linke til og fra sider, hvor sproget er det samme som på din hjemmeside. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt for brugerne, hvis en engelsk side linker til en dansksproget side, da brugerne potentielt ikke forstår dansk.

Ideelt set skal hjemmesiden, der linkes til eller fra, gerne have samme ”tone of voice” som din egen side. Det vil skabe den største værdi for brugerne, der ofte forstår netop denne tone of voice.

Det vil sige at det kan være en dårlig idé at linke til en side med en masse akademiske termer og fremmedsprog, hvis din virksomheds ydelser henvender sig til faglærte personer, der arbejder med håndværk. 

10 metoder til linkbuilding

Der findes en lang række måder at gribe linkbuilding an på. Nogle bedre end andre. Nedenfor kan du læse om 10 almindelige metoder, som kan være relevante for din virksomhed.

Det kan være meget individuelt, om en metode er den rette for en virksomhed, og der er ofte delte meninger om metoderne. Derfor råder vi dig til at læse videre med et kritisk blik og med din egen virksomhed i tankerne.

1. Links fra kunder

Kundens oplevelse er ofte et vigtigt fokus for virksomheder. Gennem kundens udtalelser og anbefalinger kan din virksomheds ydelser nå ud til flere, og det kan selvsagt skabe mere trafik til dit website. Derfor vil links fra kunder typisk være en fordel for virksomhed.

Det kan for eksempel ske via kundens blog.

Her er det selvfølgelig essentielt at få kunden til at linke til dit website. Derfor kan du med fordel fokusere på god kundeservice og eventuelt opfodre til at linke til din virksomheds ydelser.

Ifølge Google kan din virksomheds kunder frit linke til dit website, så længe du ikke tilbyder betaling for det eller opstiller det som et krav.

2. Links fra samarbejdspartnere

Hvis du arbejder sammen med andre virksomheder, kan der her være en indgang til linkbuilding. Ønsker du, at dine samarbejdspartnere linker til dit website, kan du henvende dig til dem med en forespørgsel.

Du kan også tilbyde at vise dem samme gestus gennem linkbuilding, da det kan styrke dine chancer for, at virksomheden gengælder det. Vær dog opmærksom på, at 1 til 1 linkbytte, som bare er for linkbytte, ikke efterlever Googles retningslinjer.

3. Links fra medlemsskaber

Har din virksomhed et arbejdsrelateret medlemskab, så kan du tjekke, om listen over medlemmer er offentligt tilgængelig. Her har du potentielt også adgang til de andre virksomheders hjemmesider.

Du kan overveje på samme måde at synliggøre dit eget website ved at skrive det på listen. Bemærk dog, at Google ikke omtaler arbejdsrelaterede medlemskaber i deres regelsæt.

4. Broken linkbuilding

Broken linkbuilding går kort fortalt ud på at opsøge hjemmesider, som nævner ydelser, der minder om den, din virksomhed tilbyder. Indimellem støder du her på broken links, altså brudte links, hvor din virksomhed har mulighed for at blive linket til.

For at lette arbejdet kan du bruge værktøjet Ahrefs til at genkende brudte links.

Måske har du skrevet en artikel om ydelsen, som du kan nævne for indehaveren af din udsete hjemmeside. Alternativt kan du give dig i kast med at producere relevant indhold, som du kan præsentere for indehaveren af hjemmesiden med det brudte link.  

Ofte vil det være win win for begge parter, da du kan opleve mere trafik, og brudte links vil forringe kundens oplevelse. 

Broken links opstår blandt andet ved, at indhold bliver fjernet eller flyttet fra en side.

Broken link-metoden kan skabe værdi for Google, som ikke har gavn af brudte links, men vær obs. på, at metoden ikke direkte er omtalt i Googles retningslinjer.

5. Link bait

Link bait går ud på at udvikle relevant indhold, der kan føre til, at du får flere links. Det kan foregå automatisk eller ved, at du aktivt efterspørger links og anbefalinger. Det afhænger af, hvem du spørger, om efterspørgsel er nødvendigt ved link bait.

Indholdet kan tage form på forskellig vis såsom awards, intrografikker og widgets.

Ifølge Googles retningslinjer er det tilladt at benytte link bait-metoden, hvis indholdet bliver anbefalet ud fra en redaktionel vurdering. Linkbytte er ikke tilladt ifølge Google uden attributet rel=nofollow.

6. Private Blog Network (PBN)

Private Blog Network ses ofte forkortet PBN, og det er en af de mest anvendte metoder inden for linkbuilding her i landet. PBN er et udtryk for en database over artikler, hvorfra du kan linke til dine kunder. 

De fleste vælger at købe et domænenavn, som er udløbet, og skabe en ny hjemmeside på domænet. En anden mulighed er at købe en afilliate-hjemmeside, der førhen har eksisteret.

Vil du gøre brug af metoden, er det en god idé at gå efter tidligere domænenavne og affiliate-websider, som har opbygget en vis grad af autoritet.

En tredje mulighed er at opbygge en ny hjemmeside med et nyt domænenavn. Her skal du dog være opmærksom på, at det kan tage tid at opbygge autoritet.   

Som regel er det skjult for brugerne, hvem der står bag hjemmesiderne. Ofte har afsenderen valg at være anonym eller har benyttet et dæknavn.

Ifølge Googles retningslinjer skal linkene indeholde rel=nofollow eller rel=sponsored. Gør de ikke det, er det en overtrædelse af retningslinjerne. Ved PBN giver disse attributions dog ikke rigtigt mening.

7. Links gennem billeder

Der findes databaser over billeder, som du kan bruge som indgang til linkbuilding. Det er her muligt at dele billeder med andre, der potentielt ønsker at bruge dem. Du kan oprette et link, som din foretrukne kreditering og mærkat for billedets ophavsret.

Vær forberedt på, at nogle sider anvender billeder fra databasen uden at kreditere. Det er muligt at finde frem til de sider ved hjælp af en simpel metode kaldet reverse image search. Prøv at køre musen over billedet, højreklikke og klikke dig videre til søgning via Google.

Du kan også bruge samme metode til at tjekke, om websider har kopieret et billede fra din hjemmeside uden din tilladelse. Er det tilfældet, kan du bede websiden om at fjerne billedet eller I kan aftale, at siden linker til dit website.

Ifølge Google er det tilladt at opkræve links gennem billeder og reverse image search, men kun hvis de indeholder rel=nofollow.

8. Links gennem kommentarspor

Links i kommentarer på blogs og i forummer var især tidligere en udbredt metode. I kommentarsporene kan der blive linket til din virksomheds website.

Kommer der anmeldelser fra dine kunder, kan det komme til din virksomheds fordel, og det er selvfølgelig fuldt tilladt at give kunderne relevante svar og vejledning.

Nogle virksomheder udnytter kommentarsporene til selv at linke til egen website for at skabe mere trafik. Det kan ske manuelt eller ved brug af værktøjer, der automatiserer processen.

Ifølge Google er links i kommentarspor på Blogs og i niche-forummer ikke tilladt, medmindre retningslinjerne bliver overholdt.  

Google har sørget for link-attribution rel=nofollow og rel=ugs på den type links i kommentarspor. På den måde er blogs og forummer ikke i lige så høj grad udsat for spam som førhen. SEO-mæssigt set får du sjældent meget ud af denne form for linkbuilding.

9. Links gennem sponsorater

Det kan være værdiskabende og skabe øget trafik at lave sponsoraftaler med bloggere og forretninger.

Det er ikke tilladt ifølge Google at linke gennem sponsorater, hvis ikke linkene har rel=nofollow eller rel=sponsored. Gør din virksomhed brug af en masse sponsorater, hvor retningslinjerne fra Google ikke bliver overholdt, kan det være en trussel for din virksomhed.

Du bør derfor nøje holde øje med og følge op på, at retningslinjerne ikke bliver overtrådt, hvis sponsorater benyttes til linkbuilding.

Det kan være en tidskrævende proces, som du bør overveje om du vil prioritere. En anden mulighed er at revurdere mængden af sponsorater og overvejende satse på de meget betydningsfulde sponsorater. 

10. Links fra advertorials

Advertorials er en ofte benyttet vej til linkbuilding, da det kan skabe forbedret trafik til dit website. En advertorial er kort fortalt en reklame, der er udformet som en artikel. De er ikke sjældne at finde hos online medier.

Mange oplever en advertorial som mere troværdig end en klassisk annonce, og samtidig er mediet ofte anerkendt. Det udnytter en del virksomheder til linkbuilding.

Som linkbuilding-metode er advertorials ikke tilladt ifølge Google, medmindre mediet overholder retningslinjerne. De købte advertorials bør derfor have attributten rel=nofollow eller rel=sponsored.

Mange medier overtræder Googles retningslinjer, og det er en god idé at sørge for, at de bliver overholdt.

Hvilke linkbuilding-metoder kan ikke anbefales?

Der findes metoder hertil, som det ofte ikke kan anbefales at give sig i kast med. Igen er det dog forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke metoder der opleves som relevante, og det er værd at have in mente.

Generelt vil vi understrege væsentligheden af altid at sikre sig, at linkbuilding-metoden overholder Googles retningslinjer. Hvis de og den danske lovgivning ikke bliver overholdt, anbefaler vi ikke metoden til linkbuilding.

Sørg for at tjekke op på, om for eksempel sponsorater og medier ved advertorials har attribution på linket.

Hvis ikke kan det være til risiko for din virksomhed. Her er det også relevant at overveje din prioritering af tid i forhold til udbytte.

Har du for eksempel mange sponsorater, kan det være en tidskrævende proces at holde øje med og følge op på, at der ved hvert link ikke bliver overtrådt Googles retningslinjer.

Hvordan griber du linkbuilding an?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i dette emne. Ét er at gøre sig bevidst om, hvad det betyder, og hvilke metoder det kan indebære, noget andet er at udleve det i praksis.

Det gør det ikke lettere, at der ikke er én vej at gå, når det handler om linkbuilding. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvilke metoder der er relevante, og ofte er det en god idé at kombinere flere ad gangen.

Ved at have læst vores guide og fået skabt dig et overblik over almindelige linkbuilding-metoder er du dog godt på vej.

Der er nogle forhold, som du med fordel kan have være opmærksom på, når du skal vælge metode, herunder:

 • Budget
 • Linkbuilding-metode
 • Tid
 • Værktøjer
 • Algoritmer og troværdighed
 • Strategi

Budget

Dit budget er selvsagt et vigtigt fokus, når du skal i gang med linkbuilding. Budgettet kan sættes ud fra, hvad du har af rådighedsrum, og hvilke ambitioner du har med linkbuilding.

Budgettet kan også afhænge af, hvor stor konkurrence der er inden for din branche online.

Priserne herfor kan variere meget, alt efter hvilken metode du vælger. Nogle links er i princippet gratis at opnå, hvis en kunde for eksempel uopfordret anbefaler din virksomheds ydelser på sin blog.

Andre links som ved advertorials koster penge.

Det er ikke altid nødvendigvis den dyreste metode, der er mest effektiv.

Hvis dit budget ikke er så stort, kan det i nogle tilfælde bedre betale sig at brede ressourcerne ud til flere projekter frem for at satse alt på en enkelt linkbuilding-metode.

Det er forskelligt, hvad virksomhedsejere foretrækker. Mange vælger at kombinere både dyrere og billigere metoder.

En del virksomheder prioriterer at betale for hjælp fra et udvalgt SEO-bureau.

Det kan ofte betale sig på den lange bane for dig, der føler dig usikker på processen, da specialister kan hjælpe med at skabe resultater, der kan ses. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Linkbuilding-metode

Som hovedregel er det bedst at skabe en bred og varieret linkprofil. Det vil optimere dine chancer for at klare det godt i søgemaskinerne. Men du skal ikke blindt give dig i kast med diverse metoder.

Orienter dig gerne i guiden her, og overvej med hvilke metoder du kan opnå størst værdi på baggrund af din indsats. Sørg for at sikre dig, at din linkprofil ser naturlig ud, så brugeren opfatter din hjemmeside som troværdig.

Det kan du blandt andet gøre ved at kombinere forskellige metoder. Du kan her også vælge at mikse de tre typer, som står beskrevet længere oppe: ekstern-, intern- og udgående linkbuilding.

Tid

Husk på, at linkbuilding tager tid. Hav tålmodighed under processen, og prioriterer at bruge den nødvendige tid. Links skal i flere tilfælde laves over tid i en løbende proces. På den måde kommer der er et naturligt flow i linkene.

Hvis du for eksempel ved intern eller udgående linkbuilding inddrager en masse links inden for kort tid, kan det blive opfattet som spam af brugerne. 

Du kan støde på omveje og blinde veje undervejs i processen med linkbuilding, men holder du ved, skal du nok se resultater af dit arbejde. Resultaterne vil typisk især udspille sig i en bedre rangering på Google.

Værktøjer

I arbejdet med linkbuilding vælger mange at bruge konkrete værktøjer som en hjælp. Det kan lette processen, spare dig tid og forbedre resultaterne i søgemaskinerne, hvis du tyr til relevante værktøjer.

Det er ikke altid gratis at bruge værktøjerne, og flere af de gode værktøjer opkræver typisk en fast månedlig betaling.

Nogle af de mest udbredte værktøjer i Danmark er AhrefsMoz og SEMRush. Med dem kan du blandt andet undersøge antallet af dine konkurrenters links, og hvor de får linkene fra.

Du kan også holde dig opdateret på gamle links på din egen hjemmeside, så du hele tiden har de bedste forudsætninger for at være et skridt foran dine konkurrenter.

Algoritmer og troværdighed

Ved linkbuilding kan det ikke anbefales at begynde at manipulere med links. Her gælder det også om at undgå metoder til linkbuilding, som ikke lever op til søgemaskinernes retningslinjer.

Manipulerende links vil ofte fremstå unaturlige og kan blive opfattet som spam af brugere. Men det er ikke kun brugerne, der potentielt vil tage afstand til dit website.

Søgemaskinernes algoritmer er udviklet til blandt andet at være på vagt over for manipulerende handlinger, og manipulation kan i sidste ende gå ud over din synlighed online – helt modsat intentionen.

For eksempel kan søgemaskinen opfatte det som et dårligt signal, hvis der fra den ene dag til den anden er sket en drastisk stigning i antallet af links, der peger mod din hjemmeside.

Strategi

Det kan anbefales at udtænke en konkret strategi til linkbuilding, som overskueliggør processen. Ofte vil det skabe bedre resultater i søgemaskinerne, og du vil have et større overblik undervejs.

Tænk gerne langsigtet, og læg en plan for, hvordan og hvornår du vil starte med enkelte metoder inden for linkbuilding. Noter undervejs, hvad der ser ud til at virke godt, og hvad der ikke rigtigt batter. På den måde ved du, hvor du bør lægge kræfter fremadrettet.

Den strategi, du lægger, kan blandt andet afhænge af dit rådighedsbeløb, din hjemmeside, din tid og din personlighed.

Konklusion

Rom blev ikke bygget på en dag, og det samme gælder linkbuilding. Det kan kræve tålmodighed og flid at få skabt den ønskede effekt heraf, men holder du ved, vil du kunne opnå fantastiske resultater.

Resultaterne vil typisk vise sig i form af mere trafik til dit website og et større kendskab til din virksomheds ydelser.   

Der er delte meninger om de forskellige linkbuilding-metoder, og ikke alle metoder er lige relevante for en virksomhed.

Her er det med at danne sig et godt overblik over mulighederne og overveje potentiale i hver enkelt. Din virksomheds budget kan også være vigtigt for dit valg af metode.

For at få det bedst mulige resultat anbefaler vi altid at kombinere flere metoder. Vi anbefaler også at sætte dig ind i Googles retningslinjer, før du giver dig i kast med metoderne.

Gør du det, er du godt på vej til at skabe den ønskede effekt.

Husk på, at linkbuilding ikke kan stå alene. Er du nysgerrig på, hvordan du ellers kan optimere trafikken på dit website, så kan du med fordel læse vores guide til søgemaskineoptimering.

Linkbuilding FAQ

Hvad er linkbuilding?
Linkbuilding er et vigtigt element og greb indenfor SEO. Det indebærer at opbygge både interne- og eksterne links samt udgående links. 

Eksterne links udefra henviser til din hjemmeside, og viser at du er eksperten indenfor dit område. Interne links bruges til at guide brugeren rundt på din hjemmeside og optimerer dermed navigationen. 

Udgående links henviser til andre relevante sider.
Hvem bruger linkbuilding?
Alle kan benytte sig af linkbuilding. De fleste kunder befinder sig online, og flere og flere søger efter produkter og ydelser digitalt.

Derfor er det et godt kort for alle at være synlige digitalt på søgemaskiner som Google.
Hvorfor er linkbuilding vigtigt?
Google afkoder disse links som anbefalinger af dig. Og hvem vil ikke gerne gå efter andres anbefalinger? Du rangerer derfor højere i Googles søgeresultater. 

Og hvis du befinder dig højt i søgeresultaterne, har du større synlighed og øget chance for konverteringer og trafik til din hjemmeside.

Linkbuilding er også vigtigt for brugervenligheden. Din bruger skal nemt kunne bevæge sig rundt på din hjemmeside. Skab derfor broer mellem undersiderne med links.
Hvad er priserne for linkbuilding?
Prisen for linkbuilding afhænger af hvilke links der er tale om. Du kan kvit og frit linkbuilde internt rundt på din side, samt skabe udgående links til relevant information. 

Det er dog også muligt at tilkøbe sig eksterne links og dermed anbefalinger udefra.

Omkostningerne for et eksternt link kan variere alt imellem 200-3000 kr. alt efter autoritet og størrelse på websitet, som afsender anbefalingen.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right