Opdateret 23. december 2021 af Peter Klitkou

Stakeholder | Lav en skarp analyse af dine stakeholdere

Forstå din stakeholder

Som virksomhed har du sikkert før analyseret på dine stakeholdere, og hvordan de påvirker din virksomhed og strategi. Til dig, som første gang møder dette ord, sætter vi dig ind i betydningen af ordet, og hvad det indebærer.

Hvad er en stakeholder?

En stakeholder indebærer i sin almindelighed de individer, grupper, organisationer, samarbejdspartnere og diverse, som har interesse i eller påvirker din virksomhed. Disse stakeholdere har forskellige påvirkninger, og det kan både være med fordele og med ulemper i bagagen.

Denne stakeholder kaldes ofte for en interessent, da det på godt og ondt er en enhed, som har interesse i din virksomhed. En enhed som “holder” en del i din virksomhed. Det er derfor essentielt for din organisation eller virksomhed at tage højde for og analysere dine potentielle og nuværende stakeholdere.

Der er forskel på en stakeholder og en shareholder, da en shareholder er den interessente, som har en kapital eller økonomisk indflydelse i din virksomhed - såsom aktieindehavere. En shareholder er derfor ofte en stakeholder, men ikke omvendt.

Eksempler på en stakeholder

For at tydeliggøre, hvad en stakeholder er, kommer vi her med nogle eksempler på, hvem og hvad det kan være, og hvordan de potentielt kan påvirke virksomheden. Det kan både være interne stakeholdere samt eksterne stakeholdere.

Køberen: Et meget simpelt eksempel på en stakeholder er dine kunder/købere af dit produkt eller din ydelse. De har magt over din virksomhed, for hvis der ingen efterspørgsel er, er der intet salg. Det er derfor vigtigt at kende sin målgruppe og tage højde for deres behov som stakeholdere.

Leverandøren: Denne stakeholder er vigtig, da det er adgangen til din forsyningskæde, som er bærende, for at din virksomhed løber rundt. Du må derfor nøje analysere dine forhold til denne stakeholder, og hvordan denne påvirker din virksomhed.

Lovgivning/staten: Det er vigtigt for din virksomhed at overholde diverse regler fra markedsføringsloven, patentregler, offentlige retningslinjer mm. Derfor er denne stakeholder vigtig at håndtere med omhu, for ikke at blive suspenderet eller, i værste tilfælde, retsforfulgt. Denne stakeholder kan være begrænsende for din virksomhed, da du skal efterleve diverse regler.

Ansatte: En intern stakeholder kan være dine ansatte/personale, som har stor værdi for din drift af virksomheden. Hvis du ikke har fornøjede ansatte, så har du ingen drift. De kan have stor betydning både positivt og negativt. Det kan være positivt at foretage employer branding og synliggøre sit arbejdsmiljø.

Investorer: Hvis du potentielt søger investorer, må du tage højde for deres meninger og behov, for at stille din virksomhed bedst muligt i forholdet til denne stakeholder. Dine nuværende investorer har stor magt over din strategi og virksomhed, for hvis ikke de stilles tilfredse med målsætninger, kan de tilbagetrække deres økonomiske bidrag til din virksomheds drift, hvilket kan få fatale konsekvenser.

Disse stakeholdere er blot eksempler uddraget af den store skare. Der findes rigtig mange enheder, som påvirker netop din virksomhed.

Forskellige stakeholder analyser

Der findes et hav af stakeholder analyser lige fra simple stakeholder analyser til mere avancerede. Nogle modeller ser på, hvordan diverse stakeholdere påvirker, og i hvor høj grad de har magt over, din strategi og virksomhed, mens andre mere blotlægger hvem og hvor disse findes.

Der findes modeller, som ser på stakeholder forhold ud fra en layer visualisering, hvor man ser de tætteste og mest magtfulde stakeholdere i den inderste cirkel. Herefter bygges lagene på alt efter, hvilke stakeholdere, der har påvirkning på virksomheden med de enheder med mindst magt yderst.

Derudover beskriver og analyserer nogle andre ud fra matrix modeller, hvor der mappes, hvilke stakeholder, der befinder sig hvor, i forhold til deres magt og indflydelse på virksomheden. Her placeres en stakeholder ofte efter interesse i virksomheden overfor indflydelse på virksomheden.

Når du selv skal i gang med analysen, er det en fordel først at brainstorme over dine mulige stakeholdere, dernæst liste dem op i prioriteret rækkefølge eller mappe dem i forhold til deres indflydelse, og herefter hvordan dine forhold er til de specifikke grupper og enheder.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder