Opdateret 5. januar 2022 af Peter Klitkou

Målgruppe - Hvordan foretager du en segmentering af din målgruppe?

For at din markedsføringsstrategi kan have succes, er det essentielt, at du har styr på din målgruppe. Segmentering af din målgruppe gennem en målgruppeanalyse, kan hjælpe dig med at finde frem til værdifulde indsigter, som kan bidrage med en målrettet kommunikation og skabe værdi for dig og din virksomhed.

Hos PK Medier er vi eksperter i at finde de rigtige målgrupper gennem annoncering på især Facebook & Google og vi er et SEO firma, som ser ind i optimering af dine online kanaler.

Konverteringsoptimering

Fun fact

Harvard Business fandt i en større undersøgelse frem til, at 85% af 30.000 nye produktlanceringer i USA ikke genererede den ønskede omsætning på grund af dårlig målgruppeanalyse.

Hvad er en målgruppe?

En målgruppe betegnes, som de kunder du i din virksomhed har mest fokus på, det er altså dem du ønsker at sælge dine produkter eller tjenester til.

Mange målgrupper bliver ofte defineret ret nemt, hvis din virksomhed for eksempel sælger kattefoder vil din målgruppe oplagt være katteejere.
Det er dog ikke altid, at ens målgruppe er lige nem at definere. Man kan nemlig godt have en virksomhed, der sælger mange forskellige produkter til mange forskellige kunder, det er derfor her essentielt, at man undersøger hvem ens målgruppe helt præcist dækker over. Så undgår man, at markedsføre til nogle som alligevel ikke er interesseret i ens virksomhed. Det er derfor relevant at foretage en målgruppeanalyse hvori man foretager en segmentering af målgruppen. Bliv klogere på mulighederne ved segmentering.

Erkendelsen af at ens målgrupper udgør en afgrænset segmenteret delmængde af markedet er vigtigt, så man kan fokusere ens tid og virksomhedens ressourcer på, at markedsføringen rammer de specifikke behov eller ønsker ens målgruppe måtte have.

Hvad er målgruppeanalyse?

En målgruppeanalyse er en undersøgelse, som har til formål at gøre dig klogere på din målgruppe, og i forlængelse heraf, hvordan du får dem til at foretage handlinger. Ved at blive klogere på din målgruppes behov, adfærd og ikke mindst forventninger, kan du tale mere direkte til dine kunder gennem din kommunikation, samt sikre at dit indhold opfattes relevant.

Din målgruppeanalyse går ud på, at udpege og definere din præcise målgruppe, for derfor at kunne differentiere din virksomhed eller produkter i forhold til konkurrenterne, det gøres blandt andet via segmentering af målgruppen.

Differentiering handler om at levere produkter som er nøje afstemt til den specifikke målgruppes præferencer og valg kriterier. Ved at gøre dette vil virksomheden etablere en unik position på markedet, og målgruppen vil derfor foretrække dine produkter fremfor konkurrenterne.

Mange virksomheder vælger i dag fejlagtigt at definere deres målgruppe meget bredt, for at kunne tiltrække flest mulige kunder. Det er nødvendigvis ikke den bedste metode, da man altid vil være i konkurrence med andre virksomheder eller lignende produkter på markedet. En segmentering af målgruppen og differentiering af virksomhedens ydelser, vil altså give jer den bedste placering på markedet.
Spørgsmål der kan være relevante i forhold til udvælgelsen af målgruppen og differentieringen af produktene kan være:

 • Hvem er målgruppen?
 • Hvor stor er målgruppen?
 • Hvor meget er målgruppen villig til at betale?
 • Hvilke valgkriterier har målgruppen?
 • Hvilke budskaber kan have størst effekt på målgruppen?

Kom i gang med din målgruppeanalyse

Den som forsøger af ramme alle, rammer ingen’ – sådan lyder en hyppig brugt læresætning i marketing. En læresætning der refererer til, at jo bedre din målgruppe er karakteriseret, desto lettere er det at sætte ind med de rette markedsføringsskyts, sigte mod målet og ramme det. Men for at ramme målet, er det vigtigt at du kender til det, dets behov og ikke mindst adfærd. Og det er netop her, at målgruppeanalysen kommer ind i billedet. Det er f.eks. brugbar viden at kende forskel på Generation Z og Generation Y. Der findes ikke én fast skabelon for, hvordan man laver en målgruppe analyse. Alligevel finders der en række data, der er vigtige at belyse og indsamle, når du skal i gang med din målgruppeanalyse, som er listet herunder. Du kan med fordel benytte dig af teknikken med persona for at personliggøre din målgruppe. Du opstiller her en fiktiv karakter ud fra dine indsigter. 
 • Værdipositionering
 • Geografi
 • Demografi
 • Fortrukne enhed
 • Sociale medier
 • Adfærdsanalyse
 

Værdipositionering:

Hvilken unik position og værdi skaber du for kunderne og i deres bevidsthed. Dette kan give dig vigtig viden omkring, hvordan du stratetisk skal kommunikere til din målgruppe på eksempelvis SoMe.

Geografi:

Hvilke områder i landet eller verden repræsenterer din kundegruppe. Ved du hvor dine kunder befinder sig, vil det være lettere også at målrette din kommunikation herefter.

Demografi:

I din målgruppeanalyse er en af de vigtigste punkter, at definere hvem din målgruppe er og herunder undersøge hvilke overbevisninger de har og hvad de interesserer sig for. Denne data er altafgørende for alt hvad du foretager dig og for at forstå din målgruppe på bedste vis.

Fortrukne enhed:

Hvordan bruger din målgruppe dit website eller produkt? Bruger de eksempelvis udelukkende mobil er det fordelagtigt, at du tilpasser dit website efter netop denne enhed.

Sociale medier:

På hvilke medier befinder din målgruppe sig? I din målgruppeanalyse bør du undersøge dette, da det er en indsigt der kan give dig vigtige svar på, hvor du bør – og hvor du derimod ikke bør satse på at kommunikere til din målgruppe på SoMe.

Adfærdsanalyse:

Foretag afslutningsvis i din målgruppeanalyse en analyse af, hvilke kanaler og landingssider der er mest attraktive og effektive. Disse giver et indblik i den trafik, du måtte have på dit website. I en målgruppeanalyse kan du således få svar på en række vigtige spørgsmål, der drejer sig om din målgruppe, og som kan have altafgørende betydning for, hvordan du bør agere og ramme din målgruppe mest effektivt. Det er her vigtigt at se på hvilke platforme de befinder sig på, f.eks. om det er Youtube, Tik Tok eller IGTV.
 
Har du arbejdet med fokusgruppeinterview før eller er du måske interesseret i at høre mere? 

Hvordan finder du frem til din målgruppe?

Oplysninger om din målgruppe kan findes på flere forskellige måder. Ovenstående kategorisering kan eventuelt findes frem til, via kvantitative spørgeskemaundersøgelser eller analyse af kundernes adfærd på nettet. Når du så har analyseret din målgruppe ud fra ovenstående, har du højst sandsynligt fundet frem til en afgrænset målgruppe, du herefter kan blive ekspert i.

Segmenteringen af målgruppen og viden om denne, vil kunne tilrettelægge og effektivisere dine salgs- og markedsføringsaktiviteter, så de udelukkende er rettet mod din målgruppe. På den måde vil du hurtigt opleve en øget indtjening og en bedre markedsposition. Således optimerer og målretter du annoncer på Google, Facebook eller andre sociale medier. Det vil øge klikraten og booste virksomhedens synlighed.

Ved du hvad begrebet CSR står for? Læs mere om det her: CSR.

Målgruppe FAQ

Hvad er en målgruppe?
En målgruppe er en gruppe, som din virksomhed målretter sig efter både i kommunikation, salg, produktudvikling og meget mere. Du søger her efter fællestræk i den gruppe af mennesker, du søger at ramme. Det kan være alder, adfærd, interesse, køn og meget mere. Hvis man har et godt overblik over sin målgruppe, er det lettere at rette reklame, kommunikation og produkt i den rigtige retning. 
Hvordan finder man frem til sin målgruppe med en analyse?
Du skal kende dine kunder, og hvad der gør dem til en samlet målgruppe. Ofte har de fleste af kunderne noget til fælles, som indikerer din målgruppe. Det kan både være geografisk, demografisk eller værdipositionering. 

Målgruppeanalysen foretages for at skabe overblik over dine potentielle og nuværende kunder, og hvordan disse tilgås. Analysér evt. dine data fra hjemmeside, sociale medier mm. for at se, hvem der ønsker at bruge dit produkt eller ydelse.
Hvorfor er målgrupper vigtige for virksomheder?
Når du har styr på din målgruppe, kan du begynde at målrette din kommunikation efter denne gruppe og effektivisere din virksomhed. Det kan eksempelvis være, at de har en foretrukken enhed, de bruger dit produkt på. Det giver dig derfor mulighed for at målrette din kommunikation og dine produkter efter denne foretrukne enhed, socialt medie osv. 
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-down