Hvordan finder man sin målgruppe - Alt om segmentering og mere

Hvordan finder man sin målgruppe? Bliv knivskarp på alt dette og meget mere. En målgruppe kan defineres på flere forskellige måder, og deles blandt andet op i demografiske og psykografiske grupper. Man kan også gøre brug af kvantitative spørgeskemaundersøgelser eller analyse af kundernes adfærd på nettet. 

Af 
Målgruppe

Hos PK Medier er vi eksperter i at finde de rigtige målgrupper gennem annoncering på især Facebook & Google og vi er et SEO firma, som ser ind i optimering af dine online kanaler med SEO. Vi har også styr på linkbuilding, både ekstern linkbuilding og intern linkbuilding.

Målgruppe - hvordan foretager du en segmentering af din målgruppe?

Det vigtigste i alt strategisk kommunikation eller marketing/markedsføring som man også lærer på et kursus er elementet vedrørende målgruppe. For hvis du har et produkt som en kaffemaskine eller en ydelse, som skal være synlig overfor dem, som skal bruge det, er det vigtigt, at du ved, hvem det er, du forsøger at få fat i. 

Det gør processen bedre, og man kan derfor lægge vægt på de interesser, som tiltaler målgruppen og dermed hvilken USP, der skal bruges. Når man kender den specifikke målgruppe, er det derved lettere at skabe og udforme reklamer, annoncer og generelt bare marketing, som er tiltalende for den bestemte gruppe, eller dem som kunne have interesse i den ydelse eller produktet, som tilbydes. 

Hvad er en målgruppe?

En målgruppe betegnes, som de kunder du i din virksomhed har mest fokus på, det er altså dem du ønsker at sælge dine produkter eller tjenester til.

Mange målgrupper bliver ofte defineret ret nemt, hvis din virksomhed for eksempel sælger kattefoder vil din målgruppe oplagt være katteejere.

Det er dog ikke altid, at ens målgruppe er lige nem at definere. Man kan nemlig godt have en virksomhed, der sælger mange forskellige produkter til mange forskellige kunder, det er derfor her essentielt, at man undersøger hvem ens målgruppe helt præcist dækker over. Så undgår man, at markedsføre til nogle som alligevel ikke er interesseret i ens virksomhed. Det er derfor relevant at foretage en målgruppeanalyse, hvori man foretager en segmentering af målgruppen. Bliv klogere på mulighederne ved segmentering eller tag et kursus i det

Erkendelsen af at ens målgrupper udgør en afgrænset segmenteret delmængde af markedet er vigtigt, så man kan fokusere ens tid og virksomhedens ressourcer på, at markedsføringen rammer de specifikke behov eller ønsker ens målgruppe måtte have. Dette gælder inden for mange discipliner, herunder også SEO.

Læs også mere om SEO linkbuilding.

Hvad er millennials

Inddeling af målgruppe

Når man taler om målgrupper og inddeling hertil, er der ofte tale om mennesker, som kan sammenlignes på fællestræk, antributter eller egenskaber.

Ved at være grundig i sin undersøgelse af målgruppe og segmentering, kan man sikre at ens produkt eller service når ud til de rigtige mennesker eller i hvert fald dem, som dit produkt potentielt har interesse for.

Helt basalt er det især i den digitale verden, hvor man benytter sig af målgruppeanalyse og segmentering. Det er nemlig helt essentielt, når man har at gøre med forskellige platforme som sociale medier og alt derimellem.

Typisk inddeler man målgruppen i primære og sekundære målgrupper.   

Når man skelner mellem sekundær og primær målgruppe, er det følgende, som gør sig gældende: 

Primær målgruppe:

Den målgruppe din kommunikation/marketing retter sig i mod, altså dem du sigter efter at kommunikere ud til. 

Sekundær målgruppe:

Den målgruppe som ligner eller på anden måde bliver påvirket af dit content. Kommunikationen sporer sig derfor ofte ind på denne gruppe, dog er det ikke forventet på samme måde, da markedsføringsstrategien ikke er tiltænkt denne gruppe.  

Millenials

Hvad er målgruppeanalyse?

En målgruppeanalyse er en undersøgelse, som har til formål at gøre dig klogere på din målgruppe, og i forlængelse heraf, hvordan du får dem til at foretage handlinger. Ved at blive klogere på din målgruppes behov, adfærd og ikke mindst forventninger, kan du tale mere direkte til dine kunder gennem din kommunikation, samt sikre at dit indhold opfattes relevant. Dette lærer du f.eks. på et kursus på universitetet.

Din målgruppeanalyse går ud på, at udpege og definere din præcise målgruppe, for derfor at kunne differentiere din virksomhed eller produkter i forhold til konkurrenterne, det gøres blandt andet via segmentering af målgruppen. Det kan eksempelvis være en kaffemaskine der er produktet.

Differentiering handler om at levere produkter som er nøje afstemt til den specifikke målgruppes præferencer og valg kriterier. Ved at gøre dette vil virksomheden etablere en unik position på markedet, og målgruppen vil derfor foretrække dine produkter, fremfor konkurrenterne. Laver man god SEO optimering, vil din hjemmeside også have større chance for at få et klik, fremfor konkurrenten.

YouTube video

Mange virksomheder vælger i dag fejlagtigt at definere deres målgruppe meget bredt, for at kunne tiltrække flest mulige kunder. Det er nødvendigvis ikke den bedste metode, da man altid vil være i konkurrence med andre virksomheder eller lignende produkter på markedet. En segmentering af målgruppen og differentiering af virksomhedens ydelser, vil altså give jer den bedste placering på markedet.

Spørgsmål der kan være relevante i forhold til udvælgelsen af målgruppen og differentieringen af produktene kan være:
Hvem er målgruppen?
Hvor stor er målgruppen?
Hvor meget er målgruppen villig til at betale?
Hvilke valgkriterier har målgruppen?
Hvilke budskaber kan have størst effekt på målgruppen?

Kom i gang med din målgruppeanalyse

Den som forsøger af ramme alle, rammer ingen’ – sådan lyder en hyppig brugt læresætning i marketing. En læresætning der refererer til, at jo bedre din målgruppe er karakteriseret, desto lettere er det at sætte ind med de rette markedsføringsskyts, sigte mod målet og ramme det. Men for at ramme målet, er det vigtigt at du kender til det, dets behov og ikke mindst adfærd. Og det er netop her, at målgruppeanalysen kommer ind i billedet. Det er f.eks. brugbar viden at kende forskel på Generation Z og Generation Y. Der findes ikke én fast skabelon for, hvordan man laver en målgruppe analyse. Alligevel finders der en række data, der er vigtige at belyse og indsamle, når du skal i gang med din målgruppeanalyse, som er listet herunder. Du kan med fordel benytte dig af teknikken med persona for at personliggøre din målgruppe. Du opstiller her en fiktiv karakter ud fra dine indsigter.

Værdipositionering
Geografi
Demografi
Foretrukne enhed
Sociale medier
Adfærdsanalyse

Værdipositionering:

Hvilken unik position og værdi skaber du for kunderne og i deres bevidsthed. Dette kan give dig vigtig viden omkring, hvordan du stratetisk skal kommunikere til din målgruppe på eksempelvis SoMe.

Geografi:

Hvilke områder i landet eller verden repræsenterer din kundegruppe. Ved du hvor dine kunder befinder sig, vil det være lettere også at målrette din kommunikation herefter.

Demografi:

I din målgruppeanalyse er en af de vigtigste punkter, at definere hvem din målgruppe er og herunder undersøge hvilke overbevisninger de har og hvad de interesserer sig for. Denne data er altafgørende for alt hvad du foretager dig og for at forstå din målgruppe på bedste vis.

Foretrukne enhed:

Hvordan bruger din målgruppe dit website eller produkt? Bruger de eksempelvis udelukkende mobil er det fordelagtigt, at du tilpasser dit website efter netop denne enhed.

Sociale medier:

På hvilke medier befinder din målgruppe sig? I din målgruppeanalyse bør du undersøge dette, da det er en indsigt der kan give dig vigtige svar på, hvor du bør – og hvor du derimod ikke bør satse på at kommunikere til din målgruppe på SoMe.

Adfærdsanalyse:

Foretag afslutningsvis i din målgruppeanalyse en analyse af, hvilke kanaler og landingssider der er mest attraktive og effektive. Disse giver et indblik i den trafik, du måtte have på dit website. I en målgruppeanalyse kan du således få svar på en række vigtige spørgsmål, der drejer sig om din målgruppe, og som kan have altafgørende betydning for, hvordan du bør agere og ramme din målgruppe mest effektivt. Det er her vigtigt at se på hvilke platforme de befinder sig på, f.eks. om det er Youtube, Tik Tok eller IGTV.

Har du arbejdet med fokusgruppeinterview før eller er du måske interesseret i at høre mere, så sæt din kaffemaskine i gang og læs med. 

Hvordan finder du frem til din målgruppe?

Segmenteringen af målgruppen og viden om denne, vil kunne tilrettelægge og effektivisere dine salgs- og markedsføringsaktiviteter, så de udelukkende er rettet mod din målgruppe. På den måde vil du hurtigt opleve en øget indtjening og en bedre markedsposition. Således optimerer og målretter du annoncer på Google, Facebook eller andre sociale medier. Det vil øge klikraten og booste virksomhedens synlighed.

Ved du hvad begrebet CSR står for? Læs mere om det her: CSR.

Du kan også læse meget mere om SEO, SoMe og andre markedsføringsmodeller og -teorier, du kan drage fordel af i vores videns-univers. Ellers læs mere om den bedste frokostordning til din virksomhed.

Hvorfor lave en målgruppe analyse?

Det giver nemlig god mening, at bruge tid, kræfter og ressourcer på at lave en ordentlig målgruppeanalyse, eller at bruge en model som kan hjælpe med at finde frem til de kommunikative samt marketings værdier, man bør indføre. 

Større synlighed er lig med flere kunder eller mere opmærksomhed, og på længere sigt giver det en frugtbar virksomhed. 

Der er udelukkende fordele ved målgruppeanalyser, uanset hvilken branche man har med at gøre. Man kan nemlig hurtigt fastlå, hvilket markedet der er mest relevant og tilgængeligt for ens virksomhed. Det kan også hænde, at man finder ud af, at der er andre markeder end det forventede, som vil have glæde af det, man kan tilbyde.  

Yderligere er der sommetider huller i markedet, som man kan udfylde på baggrund af, at man har lavet en målgruppeanalyse. Det er helt sikkert en fordel at have gjort sit forarbejde ved at definere sin målgruppe og udføre forskellige analyser. På den måde kan man lave en forretningsstrategi, som er gennemarbejdet, detaljeret og specifik.

Sæt ansigt på din målgruppe

I mange situationer kan det hjælpe med kommunikationen og markedsføringsstrategien, ved at sætte ansigt på sin målgruppe efter analysen, en persona er altså det der skal repræsentere hele målgruppen. 

At få et mere i øjenhøjde syn på målgruppen gør det mere håndgribeligt, når man skal til tasterne for at kommunikere noget ud til målgruppen, både skriftligt og mundtligt. 

Et velbrugt værktøj indenfor marketing faget, når det omhandler målgruppe og segmentering, er udarbejdelsen af en persona. 

Proceduren til den rigtige strategi er vigtig, alt hvad der skal kommunikeres ud til en meget stor målgruppe skal tilrettelægges med den brugbare information fra målgruppen der allerede er indsamlet.

Når tilrettelæggelsen til din persona skal klargøres, så kan du fordelagtigt anvende al den information du har fået, da du segmenterede markedet og derefter udarbejdede en målgruppeanalyse. 

Uden det store forarbejde af adfærd og kendetegn, så er det svært at vide hvad der bedst tiltrækker nye leads og får dem konverterede ind til nye kunder. 

At forholde sig objektivt når man udarbejder med sin persona, er ofte en svær opgave, da man har en tendens til at tro man kender sin målgruppe godt nok. 

Formålet er at man får skrevet alle apekter ned, alt fra det demografiske til de personlige træk, som kræver en del informationer. Man skal have fokus på mere eventuelle følelsesmæssige situationer og flere fakta, feks. indenfor typer af kanaler vedkommende kommunikere mest på, bliver der sat pris på tilbud eller er personen mere til impulskøb. 

Positionering

Når ens målgruppeanalyse er i takt, er det væsentligt at indsamle informationer til udarbejdelsen af den ønskede positionering. 

Positionering er hvordan dit produkt/ydelse eller virksomhed differentiere sig ift. Dine konkurrenter, alt ud fra de indsamlede informationer om målgruppens behov. 

Formålet er at at være i top of mind hos din målgruppe, på den måde er du placeret med en unik identitet i deres underbevidsthed. 

Her tages alle informationer omkring din målgruppes adfærd atter i brug. Dernæst skal konkurrenterne undersøges og analyseres. Her rådes det til at du lister alle dine konkurrenter ud fra målgruppens behov. 

Efter segmentering og målgruppeanalyse, skal der udarbejdes et positioneringskort. Det brugbare ved dette, er at det gør en del af processen visuel som giver det overordnede overblik. Kortet er opsat ud fra x - og y-akser. 

Faktorerne der skal vælges er alt afhængig af information af målgruppen, de vigtigste og mest relevante tages i brug, yderligere ses det fordelagtigt at det er en faktor som du kan differentiere dig på. 

Den placering du har analysere dig frem til, er med til at bestemme retningen for din markedsføring strategi. Bliver der lagt mest vægt på USP, som kendetegnes ved, at dit produkt er helt unikt.

Eller bliver der lagt mere vægt på ESP, hvor der positioneres ud fra det følelsesmæssige. Her er der mere fokus i det subjektive for at blive placeret i målgruppens top of mind.

YouTube video

Skab indhold, som er tilpasset din målgruppe

Når du har fundet din primære og sekundære målgruppe, hvad sker dernæst? Nu skal du så vidt som muligt forsøge at tilpasse det indhold eller content, som laves i virksomheden, til den målgruppe som der er analyseret frem til. Hvordan gør man det? 

Marketings indsatser er især drevet af personaer, med personaer bliver det mere tydeligt, hvordan det indhold, man skaber, er udviklet således, at det er relevant, og indhold som rammer personaer fra den målgruppe, man sigter efter.

På den måde kan man skabe og udvikle engagerende indhold eller content til den rette modtager. 

Når man skal skabe indhold tilpasset en specifik målgruppe, er det helt essentielt, at have overvejet både tidspunkt og kanalen for, hvordan du skal ramme din modtager både online og måske offline.    

Når det omhandler målgruppe, kan personaer som sagt være med til, at definere din målgruppe yderligere. Ved hjælp af en persona kan du udvikle fiktive personer, der indeholder ligende karakteristika, som dem du finder i din målgruppe.

På den måde får du et skarpere billede af de kundeprofiler, som er værd at kende for dig.

Målgruppe og segmentering FAQ

Hvad er en målgruppe?
En målgruppe er en gruppe, som din virksomhed målretter sig efter både i kommunikation, salg, produktudvikling og meget mere. Du søger her efter fællestræk i den gruppe af mennesker, du søger at ramme. Det kan være alder, adfærd, interesse, køn og meget mere. Hvis man har et godt overblik over sin målgruppe, er det lettere at rette reklame, kommunikation og produkt i den rigtige retning.
Hvordan finder man frem til sin målgruppe med en analyse?
Du skal kende dine kunder, og hvad der gør dem til en samlet målgruppe. Ofte har de fleste af kunderne noget til fælles, som indikerer din målgruppe. Det kan både være geografisk, demografisk eller værdipositionering.

Målgruppeanalysen foretages for at skabe overblik over dine potentielle og nuværende kunder, og hvordan disse tilgås. Analysér evt. dine data fra hjemmeside, sociale medier mm. for at se, hvem der ønsker at bruge dit produkt eller ydelse.
Hvorfor er målgrupper vigtige for virksomheder?
Når du har styr på din målgruppe, kan du begynde at målrette din kommunikation efter denne gruppe og effektivisere din virksomhed. Det kan eksempelvis være, at de har en foretrukken enhed, de bruger dit produkt på. Det giver dig derfor mulighed for at målrette din kommunikation og dine produkter efter denne foretrukne enhed, socialt medie osv.
Hvad er segmentering af en målgruppe?
Når man forsøger at segmentere en målgruppe, kan det være en stor fordel at foretage en analyse af målgruppen. På den måde kan man spore sig mere specifikt ind på, hvilken målgruppe man skal forsøge at ramme, og hvilke krav som gør sig gældende for at opnå dette ved hjælp af segmentering.

Angivelse af kilder

  1. Brandmasteracademy- se kilde her.
  2. Oleoshop - se kilde her.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 3.1 / 5. Optælling af stemmer: 11

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle