Fokusgruppeinterview - Hvad er det og hvorfor bruges det?

Et fokusgruppeinterview indebærer, som ordet antyder, et interview med en gruppe af mennesker og ikke enkelt personer. Men hvad kan man bruge det til, og hvem laver disse undersøgelser? Læs mere i denne artikel.
Af 
Fokusgruppeinterview

Du udvælger på baggrund af dit undersøgelsesfelt nogle mennesker, som passer ind i din målgruppe. De placeres sammen, og du foretager her et undersøgende interview med hele gruppen samlet.

Fokusgruppeinterview som metode til forståelse af din målgruppe

Generelt set fungerer et interview både som objektivt og subjektivt, men man kan ikke altid opnå upåvirkede svar, da det ikke er en neutral teknik og metode.

Det skyldes, at deltageren kan blive påvirket af interviewerens interesseområder og antydninger i måden vedkommende spørger ind.

Du kan både foretage det gængse en-til-en interview, hvor du udspørger og afholder samtale med et enkelt menneske, men du kan med fordel også benytte interview i en gruppe.

Et fokusgruppeinterview er god til at skabe samtale iblandt din målgruppe. Det kan skabe svar i fællesskab, da gruppen fælles kan finde frem til spørgsmål eller inspireres af hinanden. Dog kan faren være at de påvirker hinandens svar.

Der findes flere forskellige former for fokusgruppeinterview, så alt efter dit formål skal du nøje overveje din fremgangsmåde.

  • Struktureret: Her stilles mange konkrete spørgsmål. Disse spørgsmål er styret af interviewer. Der benyttes ofte kvantificerbare spørgsmål, såsom at deltagerne skal vurdere noget i skalaer. 

  • Semi struktureret: Her har interviewer en mindre stemme, og situationen og dit fokusgruppeinterview fungerer mere som en interaktion. Deltagerne vejledes rundt, men kontrolleres ikke på samme måde med spørgsmål. 

  • Ustruktureret: Her er der meget få spørgsmål, og dem som er, har fokus på at være “åbne” spørgsmål med god plads til fortolkning og videre samtale. Denne type fremmer et mere løst fokusgruppeinterview. Det kan ofte også bruges i feltarbejde. Her forsøger interviewer at få deltagerne til selv at lede samtalen.
fokusgruppeinterview

Et interview bruges til at få adgang til andre livsverdener og personlige tilgange end ens egen. Det giver dig kvalitativ indsigt i din ønskede målgruppe.

Sådan laves et fokusgruppeinterview

I og med at der findes flere forskellige typer af fokusgruppeinterview, er der også flere forskellige fremgangsmåder. Du kan bevæge dig fra det ustrukturerede interview med få forberedte spørgsmål til det strukturerede interview med en forberedt interviewguide, som danner grundlag for hele samtalen. 

Det løse interview kræver ofte gode journalistiske egenskaber og god forberedelse, for naturligt at kunne lade samtalen udvikle sig og løbende finde interessante vinkler på din undersøgelse.

En interviewguide til et struktureret fokusgruppeinterview udformes ofte som et skema, hvor man inddeler i selve spørgsmålet, dets formål (og selve forsker-spørgsmålet) og det konkrete spørgsmål, som stilles til deltagerne.

Guiden bruges som ramme for interviewer, så vedkommende holder sig indenfor det specifikke emne, og ikke lader sig ændre i “kursen” for interviewet. Ved denne form er der et meget tydeligt forløb.

Det er vigtigt, når du udformer din guide, at du sætter dine spørgsmål i kontekst. Det er vigtigt for de svar, som udledes, fordi de skal ses i en social praksis. De skal kunne forstå spørgsmålet i en kontekst fra virkeligheden, for at kunne give det mest retvisende svar.

Derudover er det også grundlæggende vigtigt at have kendskab til det bestemte emne. Det giver et bedre interview, da der er indsigt i, hvad der snakkes om, hvilket øger muligheden for mere præcise og ledende spørgsmål undervejs fra interviewers side.

YouTube video

Angivelse af kilder og test

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Optælling af stemmer: 4

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle