Opdateret 12. august 2021 af Natasja Grønfeldt

Segmentering - hvad er det? Bliv klogere på mulighederne her

Vil du lave effektive markedsføringsstrategier, salgsstrategier i din digitale marketing? og generelt forstå, hvordan din virksomhed bedst positionerer sig på markedet?

Så bør du altid have et stort fokus på segmentering af markedet. Udgangspunktet for segmentering er, at der eksisterer forskellige behov på forskellige markeder.

Hør om segmentering i denne video 

Ved at inddele potentielle kunder på et marked i segmenter – ud fra antagelsen om, at segmenterne har ensartede reaktioner på virksomhedens markedsføringsindsatser, kan virksomheder opnå en dybere forståelse for de behov og forventninger, der er hos nuværende og fremtidige kunder. 

Resultatet af en vellykket segmentering kan føre til både konkurrencemæssige fordele og økonomiske gevinster.

Dette skal ses i lyset af, at du ud fra din viden om de specifikke segmenter, kan lave en skarp og effektiv tilrettelæggelse af din virksomheds markedsføringsindsats, der dels er målrettet det tiltænkte segment, dels harmonerer med din virksomheds egne ressourcer og kompetencer.

målgruppe

Hvordan segmenterer man?

Når du segmenterer, opdeler du enheder i selvstændige segmenter. Fokus i denne artikel er på markedsføring og målgrupper, hvorfor du vil være helt skarp på, hvilke redskaber du kan bruge ved segmentering af nuværende- og potentielt nye kunder, når du har læst denne artikel.

En god idé, når du skal i gang med segmentering, er at dele dit marked op i mindre kategorier og herefter analysere dem.

Dette kan give dig en langt bedre forståelse af, hvordan markedet er struktureret – og give dig uundværlig indsigt, når du skal træffe en beslutning om, hvilke kunder din virksomhed bør fokusere på.

Udover de konkurrencemæssige- og økonomiske fordele, som en gennemtænkt segmentering af markedet medfører, vil du også opleve mindre spildt arbejde på segmenter, der ikke er i målgruppen for dit produkt.

 Du bør overveje og gennemgå tre faser, når du skal segmentere et marked. Disse er som følger: evaluering, kvalificering og analysering.

Evaluering 

For at opnå en forståelse af, hvordan markedet du befinder dig på, ser ud, er det altafgørende at du foretager en evaluering af markedet. Du bør i den forbindelse først og fremmest afgøre, hvilke parametre din virksomheds markedssegmentering skal baseres på.

Her er det oplagt at tage udgangspunkt i følgende fem kategorier.

  • Geografi - bopæl og brugssted for dit produkt
  • Demografi - alder, køn, indkomst mv.
  • Psykografi - politisk overbevisning, værdier, holdninger mv.
  • Livsstil - fritidsinteresser, aktiviteter mv.
  • Livsstadium - arbejdende, studerende, skoleelev mv.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Vurdering

Du bør vurdere din udvælgelse af disse kategorier på, hvilket produkt eller service din virksomhed udbyder. Ofte kan det være fordelagtigt at kombinere flere af kategorierne. 

Eksempelvis kan de demografiske data forklare noget om, hvem din målgruppe er, mens den psykografiske data i højere grad beskriver, hvorfor de køber dit produkt eller service.

Er du frisør, kan det eksempelvis give mening at fokusere på geografi, da mange af dine potentielle kunder med stor sandsynlighed, vil befinde sig indenfor samme geografiske område som din salon. 

Er du derimod indehaver af en webshop, der sælger tøj og sko, kan du med fordel fokusere mere på livsstil og livsstadium i din segmentering.

segmentering

Kvalificering

Næste skridt på vejen mod en knivskarp segmentering af markedet, er at sortere og opdele segmenterne efter, hvor økonomisk fordelagtige, de vil være for netop din virksomhed.

 Flere punkter bør spille ind i dine overvejelser her – blandt andet segmentets størrelse, dine muligheder for at nå og afdække segmentets behov med din forretningsmodel, segmentets vækstpotentiale og ikke mindst, om du har mulighed for at fremskaffe relevant data om segmentet. 

Når denne vurdering er foretaget, bør du have fundet frem til den eller de segmenter, du bør basere dine fremtidige markedsføringskampagner på.

Analysering

Dataanalyse bør være dit sidste, og måske også vigtigste step, i arbejdet med segmentering.

Data kan give dig en dyb forståelse og enorm indsigt i relevante forhold omkring dit segment, der kan være uundværlig i udarbejdelsen af en målrettet og konkret marketingstrategi til dit segment.

Centralt er det, at din virksomhed kontinuerligt opbygger og arbejder med den data, I indsamler.

Foruden enorm indsigt i segmentet, kan relevant data også afdække nye segmenter, finde sammenhænge og måle hvorvidt dine marketinginitiativer fungerer. 

Måske finder du i løbet af din dataanalyse ud af, at dine segmenter skal rangeres anderledes end hidtil – er dette tilfældet, er det en god idé, at gå tilbage til kvalificeringsfasen og justere dine indsatser på de forskellige segmenter. Din virksomhed vil aldrig kunne ramme et helt marked.

Men er din marketingstrategi gennemtænkt og gennemarbejdet i forhold til din segmenteringsstrategi, vil du kunne ramme lige netop den del af markedet, der har betydning og kan give værdi for din virksomhed. 

Derfor er det altafgørende, at du udarbejder en segmenteringsstrategi med fokus på netop din forretning.

Leadgenering marketing

Det bør din segmentering bygge på

Når du skal udvælge de segmenter, du vil målrette dine indsatser til, er der nogle specifikke parametre, du bør holde for øje, og som du bør se som krav til dine segmenter. Parametrene er følgende og handler om, at dine segmenter skal være målbare, profitable, tilgængelige, differentierede og overkommelige.

Målbare
I dit segmenteringsarbejde skal du for det første tage højde for, at segmenterne skal være målbare. Der skal dermed være mulighed for at opgøre størrelsen på segmenterne. Hvor store segmenterne er, kan identificeres gennem en markedsanalyse. Denne analyse kan du med fordel opdele efter parametre som køn, alder, geografi, adfærd og livsstil.

Profitable
Dernæst er det vigtigt at segmenterne i din segmentering er profitable. Det betyder, at segmenterne skal have et profitabelt potentiale og dermed kunne svare sig at arbejde med. Segmenterne skal altså have en vis størrelse, som gør dem interessante.

Tilgængelige
I din segmentering skal du ligeledes overveje, om segmenterne er tilgængelige – det skal de naturligvis være for at kunne nå dem. Segmenterne skal altså kunne kortlægges og være mulige at ramme gennem distributionskanaler og medier, hvor det er muligt at målrette indsatser mod segmenterne.

Differentierede
Segmenterne skal derudover være differentierede, hvilket betyder, at medlemmer af et segment skal adskille sig fra andre medlemmer, der tilhører andre segmenter.

Overkommelige
At segmenter skal være overkommelige hænger sammen med, at virksomheden skal kunne være i stand til at håndtere dem. Segmenter kan gå hen og blive for store og dermed for dyre at nå. Derfor kan det blive nødvendigt at fravælge et sådant segment.

Segmentering på de sociale medier

Måske du nu sidder tilbage med et spørgsmål om, hvordan du med ovenstående in mente, på bedste vis målretter din virksomheds budskaber til de udvalgte segmenter. 

Svaret finder du – blandt andet – lige her, i den digitale tidsalder. Fremkomsten af sociale medier har nemlig medført et væld af muligheder, når du vil målrette konkrete budskaber til dine segmenter. På Facebook kan du eksempelvis oprette annoncer for din virksomhed, der ud fra utallige kriterier som bopæl, demografi, interesser mv., kan ramme netop din virksomheds segment. 

På en platform som Facebook er der derfor rig mulighed for, at dele og sprede din virksomheds content, call-to-action og ikke mindst skabe awareness om jeres brand. Hos PK medier er vi specialister i Facebook. Er du i tvivl om, hvordan du strukturerer og målretter dine annoncer og content på Facebook, opsætter den korrekte tracking, allokerer budgettet mellem annoncering, SEO, Google Ads og linkbuilding, sidder vi klar til at hjælpe dig og skabe værdi for netop din virksomhed. Sammen skaber vi resultater med online annoncering.

Derfor bør du lave en segmenteringsanalyse

Med en gennemtænkt og gennemarbejdet segmenteringsanalyse vil du gøre dig selv i stand til at udarbejde en mere målrettet markedsføringsindsats, som vil skabe mere succes til din virksomhed og resultere i flere penge på bundlinjen.

Også selvom en segmenteringsanalyse kan være krævende på mange punkter, vil du opleve, at din tid og evt. penge – alt afhængig af, om du selv udfører analysen eller får hjælp udefra, samt hvordan du udfører analysen – er godt givet ud.

Jo bedre du kender det segment, du arbejder på at ramme via dine markedsføringsindsatser, jo bedre er du klædt på i forhold til at vide mere om, hvad du skal gøre for at ramme dem.

Du ved hermed, hvordan du skal tilpasse dit produkt, så det bliver relevant for netop det segment, du gennem din segmenteringsanalyse har valgt at arbejde med.

Når du har udvalgt et specifikt segment, der er velovervejet og meningsfuldt for din virksomhed, kan du generelt få mere ud af de ressourcer, du kaster i målretningen.

Du bliver i stand til at mindske de omkostninger, du bruger på markedsføring, da du skal ramme et mindre segment. Derudover kan du ved hjælp af segmentering optimere din virksomheds prisstrategier og vælge mere meningsfulde distributionskanaler.

Er din virksomhed ikke ret stor, og sidder du tilbage med følelsen af, at arbejdet med segmenteringsanalysen er uoverskueligt, så er der ingen grund til bekymring.

Der findes nemlig utallige løsninger på markedet, der enten er billige eller ikke koster dig noget, som du kan bruge, når du skal vurdere det eller de markedssegmenter, der er mest hensigtsmæssigt for din virksomhed.

Når du har styr på din segmenteringsanalyse, er du klar til på effektiv vis at målrette dine markedsføringsindsatser, mindske dit markedsføringsbudget og undgå at markedsføre til segmenter, der ikke har interesse for dine produkter.

Segmentering FAQ

Hvad er segmentering?
Segmentering betyder i sin enkelthed at opdele enheder i grupperinger. Segmentering af din målgruppe indebærer derfor at opdele dine kunder i mindre grupper for at kunne markedsføre mere specifikt og præcist. 
Hvordan segmenterer jeg?
Når du skal starte på en segmentering, må du se hvor dine kunder adskiller sig, og på hvilke parametre. Beslut hvilke parametre eller kategorier segmenteringen skal tage udgangspunkt i. Opdel og analyser hvert enkelt segment ud fra kendetegn, adfærd, behov, livsstil mm., og find frem til hvordan det respektive segment kan målrettes med din kommunikation.
Hvad hjælper det at segmentere?
En segmentering af din målgruppe kan fremme din strategi væsentligt og spare dig for mange spildte timer. Det giver dig et mere præcist indblik i netop din målgruppe, og hvordan dine kunder adskiller sig fra andre. 

Du får indsigt i, hvilken gruppe du skal fokusere din markedsføring på. Denne viden om forskel og fokus kan på sigt give dig en konkurrencemæssig fordel på markedet.

Er der værktøjer som kan segmentere for mig?
Flere sociale medie platforme har segmenteringsværktøjer. Analyseværktøjerne kan indikere forskellige demografiske forhold for målgruppen, som du kan segmentere efter. 

Derudover giver annonceringsværktøjet dig mulighed for at segmentere din annoncering og dermed målrette dine kræfter.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right