Segmentering

Læs her om, hvordan segmentering skaber du værdi for din virksomhed

Hvorfor segmentering?

Vil du lave effektive markedsføringsstrategier, salgsstrategier og generelt forstå, hvordan din virksomhed bedst positionerer sig på markedet? Så bør du altid have et stort fokus på segmentering af markedet. Udgangspunktet for segmentering er, at der eksisterer forskellige behov på forskellige markeder. Ved at inddele potentielle kunder på et marked i segmenter – ud fra antagelsen om, at segmenterne har ensartede reaktioner på virksomhedens markedsføringsindsatser, kan virksomheder opnå en dybere forståelse for de behov og forventninger, der er hos nuværende og fremtidige kunder. 

Resultatet af en vellykket segmentering kan føre til både konkurrencemæssige fordele og økonomiske gevinster. Dette skal ses i lyset af, at du ud fra din viden om de specifikke segmenter, kan lave en skarp og effektiv tilrettelæggelse af din virksomheds markedsføringsindsats, der dels er målrettet det tiltænkte segment, dels harmonerer med din virksomheds egne ressourcer og kompetencer.

Segmentering

Hvordan segmenterer man?

Når du segmenterer, opdeler du enheder i selvstændige segmenter. Fokus i denne artikel er på markedsføring og målgrupper, hvorfor du vil være helt skarp på, hvilke redskaber du kan bruge ved segmentering af nuværende- og potentielt nye kunder, når du har læst denne artikel. En god idé, når du skal i gang med segmentering, er at dele dit marked op i mindre kategorier og herefter analysere dem.

Dette kan give dig en langt bedre forståelse af, hvordan markedet er struktureret – og give dig uundværlig indsigt, når du skal træffe en beslutning om, hvilke kunder din virksomhed bør fokusere på. Udover de konkurrencemæssige- og økonomiske fordele, som en gennemtænkt segmentering af markedet medfører, vil du også opleve mindre spildt arbejde på segmenter, der ikke er i målgruppen for dit produkt.

 Du bør overveje og gennemgå tre faser, når du skal segmentere et marked. Disse er som følger: evaluering, kvalificering og analysering.

Evaluering 

For at opnå en forståelse af, hvordan markedet du befinder dig på, ser ud, er det altafgørende at du foretager en evaluering af markedet. Du bør i den forbindelse først og fremmest afgøre, hvilke parametre din virksomheds markedssegmentering skal baseres på. Her er det oplagt at tage udgangspunkt i følgende fem kategorier.

Vurdering

Du bør vurdere din udvælgelse af disse kategorier på, hvilket produkt eller service din virksomhed udbyder. Ofte kan det være fordelagtigt at kombinere flere af kategorierne. 

Eksempelvis kan de demografiske data forklare noget om, hvem din målgruppe er, mens den psykografiske data i højere grad beskriver, hvorfor de køber dit produkt eller service. Er du frisør, kan det eksempelvis give mening at fokusere på geografi, da mange af dine potentielle kunder med stor sandsynlighed, vil befinde sig indenfor samme geografiske område som din salon. 

Er du derimod indehaver af en webshop, der sælger tøj og sko, kan du med fordel fokusere mere på livsstil og livsstadium i din segmentering.

Segmentering

Kvalificering 

Næste skridt på vejen mod en knivskarp segmentering af markedet, er at sortere og opdele segmenterne efter, hvor økonomisk fordelagtige, de vil være for netop din virksomhed.

 Flere punkter bør spille ind i dine overvejelser her – blandt andet segmentets størrelse, dine muligheder for at nå og afdække segmentets behov med din forretningsmodel, segmentets vækstpotentiale og ikke mindst, om du har mulighed for at fremskaffe relevant data om segmentet. 

Når denne vurdering er foretaget, bør du have fundet frem til den eller de segmenter, du bør basere dine fremtidige markedsføringskampagner på.

Analysering 

Dataanalyse bør være dit sidste, og måske også vigtigste step, i arbejdet med segmentering. Data kan give dig en dyb forståelse og enorm indsigt i relevante forhold omkring dit segment, der kan være uundværlig i udarbejdelsen af en målrettet og konkret marketingstrategi til dit segment.

Centralt er det, at din virksomhed kontinuerligt opbygger og arbejder med den data, I indsamler. Foruden enorm indsigt i segmentet, kan relevant data også afdække nye segmenter, finde sammenhænge og måle hvorvidt dine marketinginitiativer fungerer. 

Måske finder du i løbet af din dataanalyse ud af, at dine segmenter skal rangeres anderledes end hidtil – er dette tilfældet, er det en god idé, at gå tilbage til kvalificeringsfasen og justere dine indsatser på de forskellige segmenter. Din virksomhed vil aldrig kunne ramme et helt marked. Men er din marketingstrategi gennemtænkt og gennemarbejdet i forhold til din segmenteringsstrategi, vil du kunne ramme lige netop den del af markedet, der har betydning og kan give værdi for din virksomhed. 

Derfor er det altafgørende, at du udarbejder en segmenteringsstrategi med fokus på netop din forretning.

Segmentering på de sociale medier 

Måske du nu sidder tilbage med et spørgsmål om, hvordan du med ovenstående in mente, på bedste vis målretter din virksomheds budskaber til de udvalgte segmenter. 

Svaret finder du – blandt andet – lige her, i den digitale tidsalder. Fremkomsten af sociale medier har nemlig medført et væld af muligheder, når du vil målrette konkrete budskaber til dine segmenter. På Facebook kan du eksempelvis oprette annoncer for din virksomhed, der ud fra utallige kriterier som bopæl, demografi, interesser mv., kan ramme netop din virksomheds segment. 

På en platform som Facebook er der derfor rig mulighed for, at dele og sprede din virksomheds content, call-to-action og ikke mindst skabe awareness om jeres brand. Hos PK medier er vi specialister i Facebook. Er du i tvivl om, hvordan du strukturerer og målretter dine annoncer og content på Facebook, opsætter den korrekte tracking, allokerer budgettet mellem annoncering, SEO, Google Ads og linkbuilding, sidder vi klar til at hjælpe dig og skabe værdi for netop din virksomhed. Sammen skaber vi resultater med online annoncering.

Skal vi tage en snak om segmentering?

Så lad os tage en snak – ring på 4241 1647 eller udfyld formularen til højre

Udfyld formularen

Så sender vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies på siden for at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden. Det sker ved at indsamle data om brugen af hjemmesiden, så vi kan tilpasse og optimere hjemmesiden.