Opdateret 26. marts 2024 af Peter Klitkou

Segmentering - hvad er det? Bliv klogere på mulighederne her

Segmentering

Når du opdeler din målgruppe i segmenter, opdeler du enheder i selvstændige segmenter. Fokus i denne artikel er på markedsføring og målgrupper, hvorfor du vil være helt skarp på, hvilke redskaber du kan bruge ved segmentering af nuværende- og potentielt nye kunder, når du har læst denne artikel i stedet for at tage et kursus.

Hvordan segmenterer man?

En god idé, når du skal i gang med segmentering, er at dele dit marked op i mindre kategorier og herefter analysere dem.

Dette kan give dig en langt bedre forståelse af, hvordan markedet er struktureret – og give dig uundværlig indsigt, når du skal træffe en beslutning om, hvilke kunder din virksomhed bør fokusere på.

Udover de konkurrencemæssige- og økonomiske fordele, som en gennemtænkt segmentering af markedet medfører, vil du også opleve mindre spildt arbejde på segmenter, der ikke er i målgruppen for dit produkt.

Du bør overveje og gennemgå tre faser, når du skal inddele et marked i segmenter. Disse er som følger: evaluering, kvalificering og analysering.

Evaluering 

For at opnå en forståelse af, hvordan markedet du befinder dig på, ser ud, er det altafgørende at du foretager en evaluering af markedet. Du bør i den forbindelse først og fremmest afgøre, hvilke parametre din virksomheds markedssegmentering skal baseres på.

Her er det oplagt at tage udgangspunkt i følgende fem kategorier.

  • Geografi - bopæl og brugssted for dit produkt
  • Demografi - alder, køn, indkomst mv.
  • Psykografi - politisk overbevisning, værdier, holdninger mv.
  • Livsstil - fritidsinteresser, aktiviteter mv.
  • Livsstadium - arbejdende, studerende, skoleelev mv.

Kontakt os for en uforpligtende snak

målgruppe

Vurdering

Du bør vurdere din udvælgelse af disse kategorier på, hvilket produkt eller service din virksomhed udbyder. Ofte kan det være fordelagtigt at kombinere flere af kategorierne.

Eksempelvis kan de demografiske data forklare noget om, hvem dine segmenter er, mens den psykografiske data i højere grad beskriver, hvorfor de køber dit produkt eller service.

Er du frisør, kan det eksempelvis give mening at fokusere på geografiske segmenter, da mange af dine potentielle kunder med stor sandsynlighed, vil befinde sig indenfor samme geografiske område som din salon.

Er du derimod indehaver af en webshop, der sælger tøj og sko, kan du med fordel fokusere mere på livsstil og livsstadium i din segmentering.

Brug også SEO linkbuilding til at ramme din målgruppe i søgemaskinerne.

Kvalificering

Næste skridt på vejen mod en knivskarp segmentering af markedet, er at sortere og opdele segmenterne efter, hvor økonomisk fordelagtige, de vil være for netop din virksomhed.

 Flere punkter bør spille ind i dine overvejelser her – blandt andet segmentets størrelse, dine muligheder for at nå og afdække segmentets behov med din forretningsmodel, segmentets vækstpotentiale og ikke mindst, om du har mulighed for at fremskaffe relevant data om segmentet. 

Når denne vurdering er foretaget, bør du have fundet frem til den eller de segmenter, du bør basere dine fremtidige markedsføringskampagner på.

Vi hjælper en af vores kunder med at komme op på forskellige søgeord. I dette tilfælde hjælper vi dem med at komme op på søgemaskinen på ord som "få styr på kemisk risikovurdering".

Der er flere steder rundt omkring på internettet og forskellige sociale medier at man købe billige hjemmesider. Vi laver Google optimeret hjemmesider, så de performer godt ift. Googles algoritmer. Køb hjemmeside hos PK Medier i dag.

Vi kan også hjælpe dig i gang med effektiv SEO, et emne hvor netop vi er specialister.

Analysering

Dataanalyse bør være dit sidste, og måske også vigtigste step, i arbejdet med segmentering på et kursus.

Data kan give dig en dyb forståelse og enorm indsigt i relevante forhold omkring dit segment, der kan være uundværlig i udarbejdelsen af en målrettet og konkret marketingstrategi til dit segment. Det kan nogen gange kræve at der er gang i en kaffemaskine, så man holder tungen lige i munden.

Centralt er det, at din virksomhed kontinuerligt opbygger og arbejder med den data, I indsamler.

Foruden enorm indsigt i segmentet, kan relevant data også afdække nye segmenter, finde sammenhænge og måle hvorvidt dine marketinginitiativer fungerer. 

Måske finder du i løbet af din dataanalyse ud af, at dine segmenter skal rangeres anderledes end hidtil – er dette tilfældet, er det en god idé, at gå tilbage til kvalificeringsfasen og justere dine indsatser på de forskellige segmenter. Din virksomhed vil aldrig kunne ramme et helt marked.

Men er din marketingstrategi gennemtænkt og gennemarbejdet i forhold til din segmenteringsstrategi, vil du kunne ramme lige netop den del af markedet, der har betydning og kan give værdi for din virksomhed. 

Derfor er det altafgørende, at du udarbejder en segmenteringsstrategi med fokus på netop din forretning.

Ved at lave en segmenteringsstrategi er du skridtet nærmere den perfekte markedsføringsstrategi.

Gør din virksomhed brug af Google My Business? Man kan få større synlighed på Google ved at gøre brug af dette.

Leadgenering marketing

Det bør din segmentering bygge på

Når du skal udvælge de segmenter, du vil målrette dine indsatser til, er der nogle specifikke parametre, du bør holde for øje, og som du bør se som krav til dine segmenter. Parametrene er følgende og handler om, at dine segmenter skal være målbare, profitable, tilgængelige, differentierede og overkommelige.

Målbare
I dit segmenteringsarbejde skal du for det første tage højde for, at segmenterne skal være målbare. Der skal dermed være mulighed for at opgøre størrelsen på segmenterne. Hvor store segmenterne er, kan identificeres gennem en markedsanalyse. Denne analyse kan du med fordel opdele efter parametre som køn, alder, geografi, adfærd og livsstil.

Profitable
Dernæst er det vigtigt at segmenterne i din segmentering er profitable. Det betyder, at segmenterne skal have et profitabelt potentiale og dermed kunne svare sig at arbejde med. Segmenterne skal altså have en vis størrelse, som gør dem interessante.

Tilgængelige
I din segmentering skal du ligeledes overveje, om segmenterne er tilgængelige – det skal de naturligvis være for at kunne nå dem. Segmenterne skal altså kunne kortlægges og være mulige at ramme gennem distributionskanaler og medier, hvor det er muligt at målrette indsatser mod segmenterne.

Differentierede
Segmenterne skal derudover være differentierede, hvilket betyder, at medlemmer af et segment skal adskille sig fra andre medlemmer, der tilhører andre segmenter.

Overkommelige
At segmenter skal være overkommelige hænger sammen med, at virksomheden skal kunne være i stand til at håndtere dem. Segmenter kan gå hen og blive for store og dermed for dyre at nå. Derfor kan det blive nødvendigt at fravælge et sådant segment.

Kender du til AIDA modellen? En af de vigtigste modeller, når man snakker om kommunikation og markedsføring.

For at rangere højere i Google søgeresultater, skal man lave søgeordsanalyse m.m. Dette kan gøres med værktøjer som Google Keyword Planner, Ahrefs og en del andre værktøjer.

Business Model Canvas bruges som skabelon for dine foretningsplaner. Læs mere om den her.

Kender du til Maslows Behovspyramide? Læs mere om pyramiden her.

Segmentering på de sociale medier

Måske du nu sidder tilbage med et spørgsmål om, hvordan du med ovenstående in mente, på bedste vis målretter din virksomheds budskaber til de udvalgte segmenter.

Svaret finder du – blandt andet – lige her, i den digitale tidsalder. Fremkomsten af sociale medier har nemlig medført et væld af muligheder, når du vil målrette konkrete budskaber til dine segmenter. På Facebook kan du eksempelvis oprette annoncer for din virksomhed, der ud fra utallige kriterier som bopæl, demografi, interesser mv., kan ramme netop dine virksomheds segmenter.

På en platform som Facebook er der derfor rig mulighed for, at dele og sprede din virksomheds content, call-to-action og ikke mindst skabe awareness om jeres brand. Hos PK medier er vi specialister i Facebook. Er du i tvivl om, hvordan du strukturerer og målretter dine annoncer og content på Facebook, opsætter den korrekte tracking, allokerer budgettet mellem annoncering, SEO, Google Ads og linkbuilding, sidder vi klar til at hjælpe dig og skabe værdi for netop din virksomhed. Sammen skaber vi resultater med online annoncering af f.eks. en kaffemaskine.

Søger du hjælp til SEO, står i klar til at tage imod dig og svare på dine spørgsmål. Vi er nemlig eksperter hos PK Medier, både inden for søgemaskineoptimering, linkbuilding og meget mere. Er du nysgerrig på, hvad linkbuilding egentlig er, eller hvad linkbuilding gør og kan, kan du med fordel læse vores artikel om linkbuilding her.

Segmentering af din målgruppe på sociale medier er relativt nævnt disse dage. Med flere og flere online redskaber og apps til at hjælpe dig med, at finde frem data omkring din målgruppe, har det aldrig været lettere. De fleste sociale medier har indbyggede analyse redskaber til, at hjælpe dig med at finde ud af mere information om dine følgere. 

Instagram er måske det bedste eksempel på en platform, hvor du får alt data udleveret. Det kræver bare du har en virksomhedskonto. Du kan herefter få data såsom hvor er dine følgere fra, hvornår er de mest aktive og hvilket af dit indhold interagerer de mest med. 

PK Medier hjælper både B2B og B2C kunder. Kontakt os i dag.

En portal kan have flere betydninger, men i hjemmeside-verden, går det ud på at man har en hjemmeside, som virker som en indgang ind til flere hjemmesider. Du kan læse mere om det på vores blog.

Laver du markedsføringsmateriale? Så kan du få et tip her: gratis skrifttyper.

Ved du hvad SEA står for? Du kan blive klogere på begrebet her.

Hvad ved du om taksonomiske niveauer? Læs mere om begrebet her.

Er du vores nye Digital Designer? Så se vores stillingsopslag her.

Hvem konkurrere du med på markedet? Gør brug af skydeskivemodellen, og find ud af det. Læs mere her.

YouTube video

Ved du hvad CSR betyder? Bliv klogere på hvad det kan betyder for din virksomhed, hvis du vælger at gøre brug af Corporate Social Responsibility.

Kender du til dine kunders behov? Gør brug af Minerva Modellen - læs mere her.

Se en af vores cases, Firma Guiden, hvor vi får hjemmesiden til at rangere på guides ift. virksomheder og firmaer.

Ved du hvad Ansoffs vækstmatrice bruges til? Læs mere om modellen her.

Har du brug for at have struktur og planlægning i orden for dit næste projekt? Læs mere om Gantt kort, som kan hjælpe dig på vej.

Se hvorhenne du kan få en praktikplads i København her.

Skal du have hjælp til at få skrevet dine SEO tekster til hjemmesiden? Så kontakt os i dag.

Se også PK guide om bedste catering i København 2022.

Læs også vores artikel om støvsuger bedst i test her på siden.

Vi hjælper kunder i forskellige brancher. Se fx en af vores cases omkring faldstammer i etagebyggeri, hvor vi har hjulpet vores kunde med rangere godt på Google på dette søgeord.

PK Medier kan hjælpe dig som reklamebureau. Kontakt os i dag, hvis vi skal hjælpe med din markedsføring.

Angivelse af kilder

Segmentering FAQ

Hvad er segmentering?
Segmentering betyder i sin enkelthed at opdele enheder i grupperinger. Segmentering af din målgruppe indebærer derfor at opdele dine kunder i mindre grupper for at kunne markedsføre mere specifikt og præcist. 
Hvordan segmenterer jeg?
Når du skal starte på en segmentering, må du se hvor dine kunder adskiller sig, og på hvilke parametre. Beslut hvilke parametre eller kategorier segmenteringen skal tage udgangspunkt i. Opdel og analyser hvert enkelt segment ud fra kendetegn, adfærd, behov, livsstil mm., og find frem til hvordan det respektive segment kan målrettes med din kommunikation.
Hvad hjælper det at segmentere?
En segmentering af din målgruppe kan fremme din strategi væsentligt og spare dig for mange spildte timer. Det giver dig et mere præcist indblik i netop din målgruppe, og hvordan dine kunder adskiller sig fra andre. 

Du får indsigt i, hvilken gruppe du skal fokusere din markedsføring på. Denne viden om forskel og fokus kan på sigt give dig en konkurrencemæssig fordel på markedet.

Er der værktøjer som kan segmentere for mig?
Flere sociale medie platforme har segmenteringsværktøjer. Analyseværktøjerne kan indikere forskellige demografiske forhold for målgruppen, som du kan segmentere efter. 

Derudover giver annonceringsværktøjet dig mulighed for at segmentere din annoncering og dermed målrette dine kræfter.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Optælling af stemmer: 6

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-rightmenu-circlecross-circle