Porters Five Forces dansk eksempel - Udform brancheanalyse

Porters "Five Forces model" kan bruges til alt fra konkurrence analyse, brancheanalyse, konkurrentanalyse eller markedsanalyse af det felt, du arbejder indenfor. Der er i modellen tale om fem konkurrencekræfter, som er med til at påvirke konkurrencesituationen og profitabiliteten i en branche. Princippet går ud på, at jo stærkere konkurrencen er, jo mindre vil profitten også være.

Af 
Porters five forces

Hvad er Porters Five Forces?

For at kunne vælge den helt rette strategi må du først og fremmest forstå dine omgivelser, og hvordan dine muligheder ser ud. Det gør du ved at foretage en brancheanalyse af dine konkurrencemæssige fordele og udfordringer - f.eks. ved at udarbejde en Porters 5 forces analyse. Det kan både være konkurrence fra udlandet, men også dansk konkurrence. Det kan derudover være en fordel at foretage en uddybende konkurrentanalyse.

Porters Five Forces er et framework, og model, lavet af Michael Porter tilbage i 1980, som du kan benytte i din analyse af 5 potentielle faktorer, som påvirker din konkurrence og performance, samt dine styrker og svagheder på et givent marked. En model som SWOT-analysen er i denne forbindelse også relevant, som også er god til at få indblik i sin konkurrentanalyse samt brancheanalyse.

Det kan for virksomheder give en indikator på, hvorvidt branchen har stærk eller svag konkurrence, og om det marked kan medføre en eventuel lavere profit på grund af de mange konkurrenter. Denne brancheanalyse kan derfor lidt underordnet fungere som en indgangsvinkel til din konkurrentanalyse.

Denne analyse, Porters Five Forces, kan også give dig et indblik i, hvor selve branchen bevæger sig hen grundet nye tendenser i markedet og truslen eller styrken i det - brancheanalyse. Det vil derfor altid være en fordel at analysere, inden du opstarter din online markedsføring og SEO arbejde, og derfor er det en god idé at bruge denne model til analysen.

Skal vi være din SEO ekspert? Kontakt os i dag.

Som modellen, Porters Five Forces, viser, har Porter defineret 5 konkurrencekræfter. Hver af disse konkurrencekræfter kan have en enten positiv eller negative inflydelse på konkurrenceintensiteten for din virksomhed på markedet. Det betyder, at hele branchen vil blive mere eller mindre profitabel på baggrund af kræfternes indflydelse.

Analyseres hver af de 5 konkurrencekræfter i Porters Five Forces for sig, så kan der dannes et billede af den konkurrenceintensitet, som findes i branchen, og dermed opnår man et overblik over, hvor attraktiv den specifikke branche er på baggrund af 5 faktorer.

Modellen ovenfor viser din konkurrence mæssige situation, magt og intensiteten af konkurrencen i midten. Denne situation, magt og intensitet påvirkes da af de tilstødende fire faktorer:

  • Truslen for nye indtrængende
  • Købers forhandlingsmagt
  • Truslen for substituerende produkter
  • Leverandørers forhandlingsmagt

Du må nu se mere dybdegående på de fire faktorer i Porters Five Forces, for at analysere videre på, om de styrker eller svækker din position på det danske eller udenlandske marked, og dertil hvordan en brancheanalyse ser ud for dig. Du kan altså på sigt sætte ord på, hvorfor branchen enten er attraktiv eller ej at befinde sig i.

Truslen for nye indtrængende

Under denne påvirkende faktor ser du på mulighederne, for nye konkurrenter at træde ind på dit marked. Her kigger analysen ind i, hvilke konkurrenter der findes, hvor mange og differentieringen blandt dem. Her er det en fordel at supplere med en videreudviklet konkurrentanalyse.

Undersøg her, om der er høj brand loyalitet ved konkurrenterne og dig selv. Et eksempel her kan være computerteknologien, som er en hård branche at komme ind i grundet Apples og Microsofts store kundetilslutning. Denne konkurrentanalyse viser dig noget om dit råderum, muligheder og svagheder - og i sidste ende et parameter i din brancheanalyse.

Når du undersøger truslen for nye indtrængende, så vurderer du også, hvilken kapital det kræver for virksomheder at opstarte i branchen. Kræver det begrænset kapital, så er der større chance for nye konkurrenter på markedet. Denne del af din konkurrentanalyse understreger dine muligheder for nye konkurrenter.

Det er også relevant, ved denne faktor i Porters Five Forces model, at analysere på lovgivning, patenter og andre mulige begrænsninger for nytilkomne.

Øge virksomhedens synlighed
Har du hørt om SEA? SEA står for Search Engine Advertising; dette begreb dækker over de måder, hvor du kan købe dig ind på en placering på for eksempel Google og Bing. Læs mere her eller få et kursus.
Webbureau København – sådan vælger du dit webbureau

Købers forhandlingsmagt

Ved denne af de 5 faktor af Porters Five Forces model analyserer du den styrke, dine købere har, hvilket du gør ved at se på målgruppen og antallet af potentielle købere. Er der mange kunder, som ønsker at købe dit produkt? Og er kundeordrene store eller små?

Du analyserer ligeledes på, hvordan dine kunder har mulighed for at udskifte dit produkt med et konkurrerende produkt, og om du derfor er afhængig og sensitiv angående prissætningen på produktet. Det er i denne forbindelse også en fordel at se på omkostningerne for udskiftning for kunden.

Hvis vi tager eksemplet med computerteknologien igen, så er det i denne branche mere omstændigt at udskifte sit nuværende produkt, frem for konkurrentens. Det giver dit produkt en konkurrencemæssig fordel, hvad angår købers forhandlingsmagt. Det er på et marked for tandpasta nemmere og ikke begrænsende at udskifte produkt til fordel for konkurrenten, og mængden af købere er større, da dette produkt oftere købes.

Truslen for substituerende produkter

I Porters Five Forces model og en brancheanalyse finder du ligeledes truslen for substituerende produkter, som er en af de 5 faktorer. Med det menes der chancen for, at nye optimerede produkter indtræder på dit marked, og potentielt kan udskifte dit produkt.

Du kan med fordel også se på produkternes differentiering på dit marked, så muligheden for at opfinde en ny version af dit produkt er stærk eller svag. Er de forskellige udviklinger og behov dækket i din branche?

Et eksempel, som ofte benyttes, er det forhenværende marked for udlejning af film i fysiske butikker, som Blockbusters. Her så man en stor trussel for substituerende produkter, da den teknologiske udvikling medførte, at disse erstattedes af streamingtjenester, som Netflix og HBO, der blev en stor trussel for markedet og svækkede deres konkurrencefordel.

YouTube video

Leverandørers forhandlingsmagt

Vi er nu kommet til den sidste af de 5 faktorer i Porters Five Forces model. Når du ser nærmere på leverandørernes forhandlingsmagt, så analyserer du på omkostningerne ved at udskifte leverandører. Det er essentielt at vurdere, hvor mange mulige leverandører, der findes, for derfor at kunne analysere på deres magt. I denne del af din brancheanalyse får du indblik i hvor stor betydning leverandører har.

Jo færre leverandører, der findes i din branche, jo større magt har de på din forretning og prissætningen af dit produkt. Udbud og efterspørgsel definerer prisen. Og netop det fremhæver et framework som Porter’s Five Forces.

Heldigvis kan mere almindelig produkter, som for eksempel en kaffemaskine eller espressomaskine, være et fordelagtigt produkt at sælge, fordi både en kaffemaskine og espressomaskine er noget, man har brug for i hverdagen. Derfor findes der også masser af leverandører af kaffemaskine og espressomaskine, men det betyder naturligvis også, at der er stor konkurrence.

Awoke, som er en af vores vores kunder, sælger træningstøj af kvalitet. Læs om dem på deres hjemmeside.

Adgangsbarriere i Porters Five Forces

Når der skal skabes et overblik over konkurrencen i branchen, så vurderes de 5 ovenstående forhold under Porters Five Forces brancheanalyse og model, da disse især har indflydelse på situationen for konkurrencen. Her ser man på adgangsbarriererne - ind- og udgangsbarriere.

Ved en adgangsbarriere har man enten en høj eller en lav risiko for indtrængere i branchen. Normalvist sættes de 5 forhold på en akse, hvor der rangeres fra et lavt og frem til et højt niveau.

Når en indgangsbarriere i en branche er lav, så kan det betyde, at virksomheden bør, eller i hvert fald har nemt ved, at gå ind i netop denne branche. Er indgangsbarrieren derimod høj for en branche, så betyder dette, at virksomheden ikke kan eller bør gå ind i denne branche.

Har en branche en høj udgangsbarriere, så betyder dette, at virksomheden, der befinder sig i branchen, vil have svært ved, eller ingen mulighed har for at kunne komme ud. På den måde kan virksomheden tvinges til at blive i branchen, hvilket ikke nødvendigvis er en fordel.

Jo højere på skalaen, som de 5 forhold ligger, desto hårdere vil konkurrencen i branchen være. Hvis der er hård konkurrence vil det være svært at trænge ind på markedet, og hvis man kommer ind, så er det i så fald svært at konkurrere.

Læs hvad Mindtools har at sige om Porters Five Forces her. Se også had Harvard Business School siger her.

Søger du hjælp til SEO? Er det et SEO abonnement eller SEO uden binding, du søger? Lad os hjælpe dig.

FAQ om Porters Fives Forces

Hvad bruger jeg Porters Five Forces til?
Modellen benyttes som analyseværktøj, når du skal foretage dig en strategisk markeds-og konkurrence analyse. Den rammesætter og strukturerer din analyse, så du bedst muligt kommer omkring relevante punkter og faktorer.
Hvad kan jeg analysere med Porter's Five Forces?
Du kan analysere din konkurrencemæssige fordel på et marked og undersøge, hvor dine styrker og svagheder på et givent marked er at finde. 
Hvornår blev modellen skabt?
Modellen og frameworket er lavet og udformet af Michael Porter tilbage i 1980, med inspiration for fortidens strategiske krigsførelse, og en analyse af de styrker og svagheder en nation havde på slagmarken. 
Hvilke parametre er med i modellen?
Analysen centrerer om det midterste punkt “Den konkurrencemæssige fordel”, som påvirkes af de 4 faktorer: Truslen for nye indtrængende, købers forhandlingsmagt, truslen for substituerende produkter, leverandørers forhandlingsmagt.
Selvfølgelig vil der være situationer, hvor folk er heldige, men det er mere fordi, de skaber noget andre ikke gør. Adskillige folk konkurrerer på samme marked, og det er her at SEO gør sig bedst. Et godt eksempel her er affiliate markedsføring. Her er der en million forskellige sider, som fokuserer på at finde goderne ved affiliate markedsføring. For at kunne konkurrere på dette marked, må man have en gennemført forståelse for SEO-marketing. 
Prisen for SEO afhænger af meget. Du kan hyre en professionel til at gøre arbejdet for dig eller udføre alt på egen hånd. Det vil tage væsentligt længere tid på egen hånd og du er selv ansvarlig for læringskurven undervejs. Men hvis du selv sidder med det hele, kan du for det meste gøre det gratis.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.4 / 5. Optælling af stemmer: 14

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle