Opdateret 7. februar 2022 af Peter Klitkou

SMUK modellen - Læs mere om, hvordan du bruger den her

Lær mere om, hvordan du kan bruge SMUK modellen, og hvordan det benyttes i forbindelse med målgrupper. Denne model er også yderst brugbar i forbindelse med virksomheder, som er i en proces, hvor den endelige målgruppe udvælges. 

smuk modellen

Hvad er SMUK modellen?

Selve modellen er opbygget af forskellige vurderingsaspekter, som er nødvendige at afgøre, inden man finder virksomhedens endelige målgruppe, så man efterfølgende kan udføre en nøje planlagt målgruppestrategi.

På figuren ses de forskellige vurderingskriterier som SMUK modellen består af, det er følgende kriterier:

 • S = Størrelse og vækst
 • M = Muligheder for bearbejdning
 • U = Udgifter ved bearbejdning
 • K = Konkurrencesituation i segmentet

Vi vil i følgende afsnit uddybe, hvad de enkelte kriterier i SMUK modellen omhandler.  Der er i alt fire dele, som er med til at se på både interne og eksterne elementer for en virksomhed. Savner du mere viden om dit marked, kan det være en fordel at lave en markedsanalyse.

Størrelse og vækst

Som navnet antyder, ser man på, hvorvidt en målgruppe er stor nok, til at ende ud i den ønskede forretning. Hvilke målgrupper vil formå at vækste så meget, at de er et attraktivt og stort marked? Det er dog vigtigt ikke bare at vælge en stor målgruppe. Man skal i stedet indtænke, hvorvidt virksomheden, ydelsen eller produktet henvendes til det rigtige marked.

Muligheder for bearbejdning

Denne del af SMUK modellen handler om, hvilke markedsføringsmuligheder, man kan bruge når, man vil motivere målgruppen til at købe sit produkt eller ydelse? Her kan det være givende at identificere sin målgruppe, og hvordan man når ud til dem. Det kan for eksempel være via en online platform eller på andre måder.

Udgifter ved bearbejdning

Når man forsøger at ramme den målgruppe, man vil nå ud til, kan der være forskellige udgifter og økonomiske fordele ved henholdsvis online markedsføring, såvel som, der kan være ved fysisk materiale, men alt efter, hvem man forsøger at nå, er det ofte værd at tænke over de økonomiske omkostninger.

Konkurrencesituation i segmentet

I sidste aspekt i SMUK modellen ses der på, om der er andre konkurrenter, som går efter samme segment som dig eller din virksomhed. Her kan man vurdere efter to risikoer:

 1. Du skal være synlig og anderledes, for at blive bemærket
 2. Hvis din målgruppe eller potentielle kunde bemærker dig, bliver du sammenlignet med dine konkurrenter.
  1. Hvorfor er du bedre?
  2. Er du billigere?
  3. Hvad er unikt ved din ydelse eller produkt?

Her kan det være en fordel at gå et par skridt tilbage i SMUK modellen og afgøre, hvordan konkurrenceniveauet er, i forhold til andre målgrupper, du måske ikke har taget til overvejelse. Du kan også se på konkurrence elementet via Porters Five Forces.

Hvordan bruges SMUK modellen? Eksempel

Når du bruger SMUK modellen på et specifikt område, kan du ved hjælp af vores billede af modellen undersøge en konkret virksomhed, og hvilke aspekter som gør sig gældende i det tilfælde. Du kan gennemgå modellens fire cirkler og afgøre ved hver enkelt, hvad man skal indtænke til din målgruppe. 

Med SMUK modellen kan du afgøre, hvilken målgruppe der er mest attraktivt for din virksomhed eller case ved at sammenligne de fire segmenter. Herefter kan man bedre vurdere, hvilken målgruppe der er mest værdifuld for virksomheden.  

Vil du læse eller lære mere om segmentering i målgrupper, kan du læse mere i vores univers for marketingsteori, hvor vi skriver om alt fra modeller og analyser i marketing, samt hvad der er værd at vide i hver enkelt teori.

Hvad kan jeg bruge SMUK modellen til?

Ved at gøre brug af denne model, som redskab, har du mulighed for at vurdere, hvilke målgrupper, der er mest tilgængelige og frugtbare, for dit produkt eller ydelse. Efter at have brugt modellen, kan man efterfølgende planlægge en markedsføringsstrategi, med henblik på målgruppens købsadfærd og processer.

Det berigende ved at have brugt SMUK modellen på sine mulige målgrupper er, at man også kan vælge at forsøge at ramme flere målgrupper i sin strategi, hvis man finder ud af, gennem analysen, at der potentielt er stor vækstrate i flere målgrupper.

Kritik af SMUK modellen 

Du finder både fordele og ulemper ved brugen af denne model, hvilket er værd at overveje, inden man giver sig i kast med denne metode. Fordelene er, at den er meget overskuelig og nem, og man danner et godt førstehåndsindtryk af en vurdering. Derudover er SMUK modellen en god hjælp til segmentering, som jo er vigtigt i al marketing. 

Når man laver en undersøgelse af en case eller virksomhed, er det vigtigt at tage højde for de faldgruber, der kan være, når man implementerer SMUK modellen i sin vurdering af markedet. Der hæfter nemlig en del antagelser i modellen. 

Det vil sige, at alle de segmenter, man undersøger gennem modellen, er antagelser, og man kan dermed ikke vurdere, hvordan det ser ud i virkeligheden. Du ved eksempelvis ikke med sikkerhed, hvordan forskellige bearbejdningsmuligheder kommer til at forløbe sig eller virker i henhold til det omkostningsniveau, som vælges. 

SMUK modellen er bare et trin i en process, den er derfor ikke særlig sigende eller omfangsrig i dens vurdering. Du får altså ikke et komplet svar ved brug af modellen. Yderligere kan du ved hjælp af digital annoncering teste og vurdere på forhånd. Hvis du ved, hvordan man gør, kan modellen virke overflødig i virkeligheden. 

På det grundlag kan du ved hjælp af data forme en langt bedre marketingstrategi samt vurdere, hvad der er reelt. Ved at gøre det på den måde, er det ikke antagelser, som man baserer sin vurdering ud fra. 

SMUK modellen eller hjælp til marketingsstrategi?

Hvis du synes, at SMUK modellen kunne være relevant for din virksomhed, eller du har brug for hjælp til at finde den rette målgruppe eller marketingstrategi, kan du kontakte os hos PK medier, hvor vi med glæde vil hjælpe dig med at øge din synlighed på platforme eller finde og fremhæve den rette målgruppe til dit produkt eller service. 

Har din digitale marketing brug for et skub, eller mangler du konkret ekspertise og viden på alt inden for SEO, annoncering og digital marketingsføring generelt?

Vi baserer vores viden på data og analyser, så du er sikret den bedste segmentering til din virksomhed, og hvilke målgrupper du burde gå efter i din marketing. 

FAQ om SMUK modellen

Hvad står SMUK modellen for?
S = Størrelse og vækst 
M = Muligheder for bearbejdning 
U = Udgifter ved bearbejdning 
K =  Konkurrencesituation i segmentet 
Modellen er brugbar inden man tager valget for en virksomheds endelige målgruppe. 
Hvordan bruger man SMUK modellen?
Man bruger SMUK modellen ved at se på de forskellige elementer og kriterier, der er gældende. Så sætter man det i forbindelse med sin virksomhed, for at finde ud af, hvilken målgruppe, man kan vurdere er bedst at satse på, i forhold til en markedsføringsstrategi.
Hvordan bruger jeg SMUK modellen i forhold til målgrupper?
Når du bruger SMUK modellen, har du mulighed, for at gennemføre en nøje analyse af potentielle målgrupper, du har mest potentiale i at forsøge at ramme i forbindelse med din ydelse eller dit produkt.
Hvad er SMUK modellen?
SMUK modellen er et redskab og en analysemodel, som benyttes til at afgøre eller nærmere vurdere din målgruppe. Du bliver skarp på, hvilken målgruppe du skal fokusere din markedsføring til. Det gør man ved hjælp af en segmenteringsprocess, hvor man kan se, hvad der er attraktivt eller brugbart for virksomheden. 
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downarrow-right