Opdateret 26. marts 2024 af Peter Klitkou

AIDA modellen - Hvordan du anvender metoden i kommunikation?

AIDA modellen er en vigtig kommunikationsmodel, som kan bruges til at analysere og udforme blandt andet reklamer, annoncer, salg og lignende. Læs med videre, hvor vi vil gennemgå modellen trin for trin.

AIDA modellen

AIDA modellen eksempel dansk

Studerer du kommunikation, eller er du i gang med at foretage markedsføring som skal nå ud til den rigtige målgruppe? Så kan AIDA modellen være et godt redskab, som du bør kende til. Når vi taler om kommunikation, kan det være fordelagtigt at gøre brug af en kommunikationsmodel, for at sikre at det budskab man forsøger at implementere, bliver modtaget på rette vis.

Modellen består af fire punkter, som alle beskriver den effekt, reklamen skal have på kunden/modtageren, i den intenderede rækkefølge. Vi gennemgår her de forskellige trin i AIDA modellen på dansk.

AIDA modellen består af 4 faser:

  • A: Attention (opmærksomhed)
  • I: Interest (interesse)
  • D: Desire (begær)
  • A: Action (handling)

I moderne tid er online markedsføring blevet et must for en virksomhed, der vil være synlig for dens brugere. Hvis du søger efter en bedre måde at nå ud til potentielle kunder eller en specifik målgruppe, kan det være yderst frugtbart at gøre brug af et analyseredskab som AIDA modellen til at forme enten reklamer, annoncer, kampagner, salgsbreve m.fl.

Ved at gøre brug af en model som AIDA, kan du sikre at strukturen på din kommunikation bliver struktureret på omhyggelig vis. Modellen bliver ofte brugt i marketing og er en måde, hvorpå du kan sikre, at din kommunikation vil tiltrække kunden eller forbrugeren.

Hvad er AIDA modellen?

AIDA er bestående af fire forskellige faser, som vist ovenstående. Lad os få et indblik i hvad modellens faser indeholder. Der er tale om Attention, Interest, Desire og Action. Herunder beskriver vi, hvad man skal holde øje med, i henholdsvis de forskellige faser. 

Attention - I denne fase søger du efter at få modtagerens opmærksomhed. Det er modellens første led, som leder op til næste fase. Det er her layout, opmærksomhed og blikfang kommer på spil. Det kan enten være i form af en fængende overskrift, et billede eller at modtageren synes at kunne genkende det, der bliver vist, så opmærksomheden bliver fanget. Det er modellens første led, som leder op til næste fase.

Fanger man ikke modtagerens opmærksomhed med det samme, så er det game over, spillet er slut. I dag foregår meget markedsføring på internettet og især på de sociale medier, hvor man har få sekunder til at fange modtagerens opmærksomhed, og fanger man ikke denne, så har brugeren scrollet videre i løbet af ingen tid.

Interest - I denne fase af AIDA modellen skal der skabes en interesse hos forbrugeren. Nu har du fanget brugerens opmærksomhed og skal vedligeholde deres nysgerrighed, så de får lyst til at udforske dit produkt eller service. Her er det især vigtigt at finde ud af, hvad det er, der interesserer forbrugeren, så interessen vedholdes.

Under interest-fasen uddybes det, hvad reklamen, annoncen osv. handler om, og det er her produktet sælges til modtagerens bevidsthed, og behovet tændes.

Desire - Her handler det om begær. Når brugeren når til denne fase, er det fordi, at modtageren gerne vil have produktet eller den service, der tilbydes. Så her gælder det altså om, at appellere til forbrugerens ønsker - de kan lide det, og de vil have det.

Her overbevises modtageren således om, at de bare MÅ eje det, der reklameres for. Det kræver altså god argumentation, som spiller på modtagerens følelser.

Action - Til sidst i modellen har vi handling, som er det vigtigste led i AIDA konceptet. Nu vil brugeren interagere med din kommunikation og enten købe produktet eller høre mere om din service. Det er her, der skabes konverteringer, og disse er vigtige for din succes.

Taler vi her om eksempelvis TV-reklamer, så vil ‘Action’ være der, hvor man fortæller, hvor produktet eller servicen kan anskaffes. På websider vil det eksempelvis være CTA-knapper (Call-To-Action), der vil føre modtageren til købssiden eller lignende.

Så snart den besøgende på websiden har klikket på “køb”, er der blevet skabt en vigtig konvertering, hvor den “besøgende” er blevet til “kunde”.

Hvordan kan du bruge AIDA modellen?

Så hvordan kan du bruge denne kommunikationsmodel til at skabe en værdifuld kampagne, annonce, reklame eller noget helt fjerde? Modellen er god til at identificere, hvornår og hvordan man skal kommunikere. Denne tilgang er et godt udgangspunkt, når man skal til at planlægge eller skræddersy kommunikation til enhver branche.

AIDA modellen bruges ofte i praksis, hvor man anvender de fire faser til at kommunikere ud og fange modtageren, men man kan også anvende AIDA modellen til analyse af eksempelvis reklamer.

Modellen inddrages tit på uddannelsesinstitutioner i Danmark, hvor den bruges til analyse, såvel som til øvelse for praksis. Dette grundet, at AIDA modellen er én af de bedste måder at analysere reklamer på, og derfor er mange undervisere begejstrede for modellen.

Med AIDA modellen tager man analysen af en reklame helt ned på et niveau, hvor overblikket forstørres. Her bliver det muligt at se, hvad det er, reklamen forsøger at gøre. Langt de fleste reklamer er udformet på en simpel måde, så der tiltrækkes flest mulige kunder. Modellens faser tydeliggør således de væsentligste punkter. 

Både som forbruger og som sælger er det rart at kende til AIDA modellen, da den giver en god forståelse af henholdsvis produktet, servicen eller virksomheden, der markedsfører, og målgruppen, der ønskes at ramme og herunder deres behov og interesser.

AIDA modellen er således et godt sted at starte, hvis man vil lære mere om forretningsmetoder og salgsmodeller og er i sig selv en yderst relevant salgsmodel. 

YouTube video

To vinkler på kommunikationsmodellen 

Man kan sige at AIDA modellen indeholder to forskellige vinkler, nemlig en følelsesmæssig og en kognitiv vinkel. Den kognitive del af modellen består i faserne “opmærksomhed” og “interesse”, som også lægger til grund for nysgerrighed.

Den følelsesmæssige vinkel er baseret på følelser og påvirkning, som omhandler faserne “begær” og “handling”. Her kan ens tanker gøre, at man er mere tilbøjelig til at foretage en konkret handling i form af et salg.

AIDA modellens oprindelse 

AIDA modellen kan faktisk spores helt tilbage til 1898, hvor den blev publiceret anonymt i et magasin. Modellen kan dog krediteres den amerikanske reklamemand E. St. Elmo Lewis, som formulerede de tre grundlæggende principper inden for reklamer.  

De tre principper gik ud på at, skabe opmærksomhed for reklamen ved at tiltrække læsere, skabe interesse i læseren, så de vil blive ved med at læse, og til sidst at overbevise læseren om, at det, han læser, er rigtigt. 

Disse principper kan kort sagt siges at omhandle opmærksomhed, interesse og overbevisning, hvilket også indebærer de fire trin i AIDA modellen. Overbevisning kan oversættes til det, modellen beskriver som, begær og handling. Hvis en reklame følger disse pricipper, vil den kategoriseres som en succes, hvilket giver den større garanti for salg. 

Op gennem det 20. århundrede arbejdede blandt andet Lewis på at udvikle og optimere denne videnskab omhandlede reklamer. Der var større fokus på at gøre salg til en kunst, ved netop at opstille regler for, hvad det vil sige at sælge, og hvordan man kan gøre det bedst muligt.

Læs hvad CFI bruger AIDA modellen til her. Eller Smart Insights take på modellen her.

Hjælp til både AIDA modellen og anden assistance

Hvis du har behov for hjælp til, hvordan din kommunikation skal udføres, så din virksomhed eller dit produkt bliver mere synligt online, tilbyder PK medier et skræddersyet forløb til dig, hvor vi kan hjælpe med både organisk vækst gennem SEO eller betalt annoncering.

AIDA modellen kan bruges i mange tilfælde og er en valid metode til at skabe målrettet kommunikation. Modellen er selvfølgelig ikke en sikret tilgang til, at brugeren vil benytte sig af budskabet, du forsøger at kommunikere ud. Dog er det en metode, som holder markedsføringstrategien i en rød tråd, og den skaber struktur for dig.

Hvis du søger mere inspiration til analyse og teorier inden for kommunikation og marketing, kan du, hos PK Medier, finde et helt univers af forklarende artikler til modeller, analyse tilgange og meget mere. Læs, for eksempel, også forklaring på Behovspyramide ,PESTEL analyse, Maslows eller Minerva Modellen.

FAQ om AIDA modellen

Hvad står AIDA for?
AIDA modellen skal forstås og ses som taksonomiske niveauer og bevæger sig gennem de 4 bogstaver. A: Attention. I: Interest. D: Desire. A: Action.
Hvad bruger man AIDA modellen til?
AIDA modellen benyttes som en strategisk analysemodel og redskab til at finde vejen ud til din målgruppe. Den benyttes i kommunikativ sammenhæng, hvor du skal have forståelse for niveauerne. Den bruges oftest i udformningen af kampagner, annoncer, reklamer mm.
Hvordan bruger jeg AIDA modellen?
Modellen skal ses som et redskab, når du skal tilrettelægge kommunikation til din målgruppe. Først må du skabe opmærksomhed (Attention), før du kan skabe reel interesse (interest) for din ydelse eller produkt. Herefter skal din kommunikation skabe begær (desire), hvorefter der skal gives tydelig mulighed for handling og eventuelt køb (action).
Hvem bruger AIDA modellen?
For flere virksomheder og fagpersoner indenfor marketing, kommunikation, journalistik mm. ligger denne model på rygraden, og den er underbevidst uundgåelig at indtænke i alle sine kommunikative produkter. Den rammesætter dine produkter, så de bliver relevante og segmenterede.
Selvfølgelig vil der være situationer, hvor folk er heldige, men det er mere fordi, de skaber noget andre ikke gør. Adskillige folk konkurrerer på samme marked, og det er her at SEO gør sig bedst. Et godt eksempel her er affiliate markedsføring. Her er der en million forskellige sider, som fokuserer på at finde goderne ved affiliate markedsføring. For at kunne konkurrere på dette marked, må man have en gennemført forståelse for SEO-marketing. 
Prisen for SEO afhænger af meget. Du kan hyre en professionel til at gøre arbejdet for dig eller udføre alt på egen hånd. Det vil tage væsentligt længere tid på egen hånd og du er selv ansvarlig for læringskurven undervejs. Men hvis du selv sidder med det hele, kan du for det meste gøre det gratis.
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-downmenu-circlecross-circle