Opdateret 7. marts 2022 af Peter Klitkou

Hvad er en værdikæde - Alt om Porter’s værdikæde

Hvad er Porter’s værdikæde?

Uanset hvilken virksomhed du har eller er del af, er det vigtigt at vide lige præcis hvilke aktiviteter, der tilføjer værdi til jeres forretning. 

Dertil er værdikæden jeres perfekte redskab. Porter’s værdikæde er et analyseværktøj, som bruges til at belyse hvilke led i virksomheden, som kan forbederes, så I kan opnå en bedre likviditet og dermed styrke jeres konkurrenceevne. 

Læs med her, og få svar på alle dine spørgsmål.

Lad os hjælpe dig i gang!

Ingen løbende bindingsperiode
Fuld gennemsigtighed
En fast kontaktperson
Peter Hvad er en KPIPeter Hvad er en KPI mobil

Få vores SEO-anbefalinger

Lad os tage et uforpligtende kig på potentialet i din hjemmeside.

Hvad er en værdikæde?

En værdikæde er et redskab, som bruges i virksomhedsanalyse. Den er opbygget om 9 forskellige aktiviteter, som danner et overblik over din virksomheds aktiviteter, og det er netop disse som analyseres. 

Analyseværktøjet er delt op af fem primære- og fire støtteaktiviteter, som alle beskriver forskellige måder, hvorpå din virksomhed får tilført værdi, som kommer til udtryk i det produkt eller den service, du tilbyder dine kunder.

Det er også denne, som er med til at give dig en konkurrencemæssig fordel sammenlignet med dine konkurrenter, så ved at forstå hvordan den reelle værdi bliver tilført, kan du forbedre din konkurrencemæssige fordel. Den kan også bruges som en del af jeres markedsføringsstrategi

Porter’s værdikæde bliver oftest illustreret ved hjælp af en model, hvor det vises, hvordan alle aktiviteterne tilsammen danner en kæde. Det er dog nemmere at forstå hvert enkel aktivitet ved at bryde dem op.

porter-value-chain-analysis-model

De ni aktiviteter

Som tidligere nævnt er værdikæden bygget op af ni aktiviteter, hvoraf nogle består af primære- og andre støtteaktiviteter. 

De primære aktiviteter er dem, som har direkte forbindelse til din vare. Her er der tale om indgående logistik, produktion, udgående logistik, salg, markedsføring og service. Det er altså alle de aktiviteter jeres produkt går igennem i kæden, som hver tilegner værdi til slutbrugeren.

Støtteaktiviteterne er de aktiviteter i værdikæden, som ikke er i direkte berøring med produktet. Som navnet tilslår, så støtter disse aktiviteter op om de primæreaktiviteter og hjælper med, at alt går gnidningsfrit til i hele kæden. Selvom de ikke er i direkte berøring med produktet, er de altså stadig en vigtig del af at skabe værdi.

Hvem kan bruge en værdikædeanalyse?

Overordnet set kan alle gøre brug af en værdikædeanalyse. Dog giver analyseværktøjet mest mening ved produktvirksomheder. Alle virksomheder har godt af at kende til den værdi, hver af deres aktiviteter giver, og dertil findes der også andre modeller og analysemetoder til servicevirksomheder. 

Du kender måske allerede Osterwalder’s Business Model Canvas eller ‘BMC’-modellen. Denne model er rigtig god at bruge til servicevirksomheder. Godt nok bruges ‘BMC’-modellen mere til at belyse din virksomheds pengestrøm og omkostninger for at se på, hvordan I danner udbytte i sidste ende, men den hjælper også til at forstå jeres virksomhed og forbedre jeres konkurrenceevne.

Brug for hjælp til din værdikæde?

Tips til online markedsføring?  📊
Få gratis anbefalinger til online markedsføring.  Det er helt uforpligtende.
Få gratis anbefalinger
KPI
KPI står for Key Performance Indicator. Målbare faktorer som måler på en virksomheds performance. 
En eller flere KPI’er bruges til at vurdere og afmåle, hvorvidt en virksomhed har nået deres målsætninger. 
En KPI er derfor en målbar værdi, som er til for præcist at kunne sige, om der er opnået succes eller ej. Det bruges derfor også løbende som guideline for virksomhedens strategi. 
Det er relevant tidligt at fastsætte KPI’er, for undervejs og afslutningsvis at kunne evaluere på, hvorvidt indsatsen er en succes eller ej. Det kan indikere eventuelt mulige ændringer undervejs for at komme i mål med de satte KPI’er. 
For at opstille en målbar KPI, må du hovedsageligt have fokus på hvad dit resultat skal være, hvor lang tid du giver indsatsen og hvad du måler resultatet efter. 
Det kan både omhandle økonomiske, menneskelige eller materielle faktorer. Her skal der også uddybes hvem der er ansvarlig for at opnå resultatet. 
SMART står for: Specific, Measureable, Achivable, Realistic og Timely. Disse faktorer benyttes til at vurdere, om de satte KPI’er er relevante. KPI’er skal indpasses efter disse kriterier for at være så effektive som muligt. Tjek derfor altid dine KPI’er vha. SMART-modellen.  
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
arrow-right