Opdateret 28. januar 2022 af Peter Klitkou

Business Model Canvas (BMC) | Skabelon til forretningsmodel

Når man skal pitche nye, innovative projekter for potentielle samarbejdspartnere, kunder og eller investorer, så kan man hurtigt blive spurgt ind til den famøse forretningsmodel. Her er de særligt interesseret i at høre, hvad man forventer at tjene, hvordan man vil tjene det, og hvad kunden i realiteten får ud af dit produkt.

business model canvas

Hvad er Business Model Canvas egentlig?

Business Model Canvas (også forkortet som BMC) er en skabelon til forretningsmodeller, der kan anvendes af enhver, som gerne vil have styr på sin forretningsmodel og andre vigtige temaer i forbindelse med forretningsudviklingen.

En forretningsmodel, herunder Business Model Canvas, arbejder med alle kernefunktionerne i en virksomhed, og dem findes der en hel del af. Derfor har flere forsøgt at gøre klarlæggelsen af netop dette meget nemmere.

Alexander Osterwalder gjorde os for første gang bekendte med Business Model Canvas, som vi kender den i dag, tilbage i 2004. Siden er skabelonen blevet optimeret, så den nu kan anvendes af alle for at danne et overblik.

Vil du blive klogere på afkastningsgrad, der også er essentielt for din forretning? Så læs med her.

Business model canvas

Hvordan anvendes Business Model Canvas?

Business Model Canvas består i sin enkelhed af 9 byggeklodser, hvori der findes de væsentligste kernefunktioner for en forretningsmodel, som virksomheden skal overveje og have styr på. Disse indebærer:

  • Key Partners (Strategiske partnere);
  • Key Activities (Kerneaktiviteter);
  • Key Resources (Kerneressourcer);
  • Value Proposition (Værdifaktorer);
  • Costumer Relationships (Kunderelationer);
  • Costumer Segments (Kundesegmenter);
  • Channels (Kanaler);
  • Cost Structure (Omkostninger);
  • Revenue Streams (Pengestrømme).

Hver byggeklods har afgørende betydning for, om en virksomheds forretningsmodel vil fungere. Vi gennemgår her hver byggeklods i Business Model Canvas.

Strategiske partnere:

Her ses der på, hvem man samarbejder med - både i forhold til markedsføring, indkøb, produktudvikling og meget mere.

Kerneaktiviteter:

Denne byggeklods omhandler de opgaver, der løses i virksomheden. Det indebærer desuden overvejelser om, man bør outsource forskellige opgaver, enten fordi det bedre kan betale sig at andre gør det, eller fordi der ikke er nogen internt i virksomheden, som har kompetencerne til det.

Kerneressourcer:

Her taler man om alle former for ressourcer, både hvad angår materielle ressourcer som lokaler, maskiner, køretøjer, materialer mm., finansielle ressourcer som lån og egenkapital, immaterielle ressourcer som patenter og knowhow, samt humane ressourcer som medarbejdere osv.

Værdifaktorer:

Dette handler i sin enkelhed om, hvad det er man, som virksomhed, sælger. Det indebærer, hvad man gør for kunden, og hvilke aspekter den service eller det produkt, man udbyder, har af betydning for kunden, og som skaber værdi. Kort sagt er det vigtigt at kende sit USP.

Kunderelationer:

Her handler det om, hvordan man har det med sine kunder - både i forhold til, hvad man gør for kunden, forholdet til samme, og hvordan forholdet til kunden udvikler sig. Derudover handler det også om, hvilken relation virksomheden har til kunden - er det engangskunder eller loyale stamkunder?

Kundesegmenter:

Når man taler om kundesegmenter, er der naturligvis også tale om målgruppen for virksomhedens produkt/service. Derfor handler det her også i høj grad om definitionen på den rette målgruppe.

Kanaler:

Kanaler handler i høj grad om, hvordan virksomheden når ud til kunderne. Hvad end dette skulle være direkte kommunikation med kunden eller gennem mellemhandlere, så er kommunikationen og informationen ud til kunderne yderst vigtig for at skabe salg. Her kan både Facebook annoncering og SEO være gode værktøjer til at nå sin målgruppe.

Omkostninger:

Her ser man på alle former for omkostninger; både i forhold til opstart, drift og uforudsete udgifter. 

Pengestrømme:

Dette handler både om indtægter og måden, hvorpå man opnår indtægter - eksempelvis gennem abonnementer, engangsbetalinger osv.

Har du styr på alle byggeklodserne i Business Model Canvas, så er du godt på vej til en stabil forretningsmodel. Vil du vide mere om, hvordan du kan optimere dit salg gennem digital marketing eller andet, så kontakt os gerne, eller læs mere på vores hjemmeside.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder