Business Model Canvas (BMC) - Skabelon til forretningsmodel

Når man skal pitche nye, innovative projekter for potentielle samarbejdspartnere, kunder og eller investorer, så kan man hurtigt blive spurgt ind til den famøse forretningsmodel - Business Model Canvas - også forkortet BMC. Her er de særligt interesseret i at høre, hvad man forventer at tjene, hvordan man vil tjene det, og hvad kunden i realiteten får ud af dit produkt.

Af 
business model canvas

Hvad er Business Model Canvas egentlig?

Business Model Canvas (BMC) er en skabelon til forretningsmodeller, der kan anvendes af enhver, som gerne vil have styr på sin forretningsmodel og andre vigtige temaer i forbindelse med forretningsudviklingen.

En forretningsmodel, herunder Business Model Canvas, arbejder med alle kernefunktionerne i en virksomhed, og dem findes der en hel del af. Derfor har flere forsøgt at gøre klarlæggelsen af netop dette meget nemmere. Læs om de forskellige fordele om modellen her.

Alexander Osterwalder gjorde os for første gang bekendte med Business Model Canvas, som vi kender den i dag, tilbage i 2004. Siden er skabelonen blevet optimeret, så den nu kan anvendes af alle for at danne et overblik.

Vil du blive klogere på afkastningsgrad, der også er essentielt for din forretning? Så læs med her.

Business Model Canvas bruges oftes til, at udvikle forskellige forretningsmodeller samt til, at dokumentere de allerede eksisterende. 

digital roedgivning content

Hvordan anvendes Business Model Canvas?

Business Model Canvas består i sin enkelhed af 9 byggeklodser, hvori der findes de væsentligste kernefunktioner for en forretningsmodel, som virksomheden skal overveje og have styr på. Disse indebærer:

  • Key Partners (Strategiske partnere);
  • Key Activities (Kerneaktiviteter);
  • Key Resources (Kerneressourcer);
  • Value Proposition (Værdifaktorer);
  • Costumer Relationships (Kunderelationer);
  • Costumer Segments (Kundesegmenter);
  • Channels (Kanaler);
  • Cost Structure (Omkostninger);
  • Revenue Streams (Pengestrømme).

Hver byggeklods har afgørende betydning for, om en virksomheds forretningsmodel vil fungere. Vi gennemgår her hver byggeklods i Business Model Canvas.

Målgruppe SEA

Strategiske partnere

Her ses der på, hvem man samarbejder med - både i forhold til markedsføring, indkøb, produktudvikling og meget mere.

Der kan være flere fordele ved at anvende strategiske partnere. Fordelene kan bestå i en reduktion af usikkerhed og risiko i din virksomhed. Derudover kan det også være stordriftsfordele eller erhvervelse af særlige ressourcer eller aktiviteter. 

Kerneaktiviteter

Denne byggeklods omhandler de opgaver, der løses i virksomheden. Det indebærer desuden overvejelser om, man bør outsource forskellige opgaver, enten fordi det bedre kan betale sig at andre gør det, eller fordi der ikke er nogen internt i virksomheden, som har kompetencerne til det.

Disse aktiviteter bør relateres sig til værdifaktorer. Desuden kan kerneaktiviteterne i Canvas business modellen generelt set opdeles i tre segmenter.

Et af segmenterne, der falder inden for denne model, er platform og netværk. Det kunne eksempelvis være en socialmedie platform, som skal opdateres løbende. 

Herudover er produktion en vigtig kategori inden for kerneaktiviteter i canvas modellen, da dette refererer til levering af dit produkt. Afslutningsvis er problemløsning en vigtig faktor. 

Kerneressourcer

Her taler man om alle former for ressourcer, både hvad angår materielle ressourcer som lokaler, maskiner, køretøjer, materialer mm., finansielle ressourcer som lån og egenkapital, immaterielle ressourcer som patenter og knowhow, samt humane ressourcer som medarbejdere osv.

Kerneressorucer, i denne canvas business model, kan yderligere forklares ud fra følgende fire kategorier: mennesker, intellektuelle, fysiske og finansielle. 

Mennesker dækker selvsagt over dit personale, som selvfølgelig er en vigtig ressource i din virksomhed, så den kan køre rundt. Dernæste er intellektuelle ressourcer alt fra patenter og ophavsret til partnerskaber, kundedatabaser, mærker og specialviden.  

Fysiske ressourcer er håndgribelige såsom en bygning, en maskine eller andre køretøjer. Og de finansielle ressourcer i denne sammenhæng dækker over kontantbeholdninger, kreditlinjer eller andet. 

digital marketing konsulent hos PK Medier

Har du styr på alle byggeklodserne i Business Model Canvas, så er du godt på vej til en stabil forretningsmodel.

Værdifaktorer

Dette handler i sin enkelhed om, hvad det er man, som virksomhed, sælger. Det indebærer, hvad man gør for kunden, og hvilke aspekter den service eller det produkt, man udbyder, har af betydning for kunden, og som skaber værdi. Kort sagt er det vigtigt at kende sit USP.

De værdifaktorer, der er de mest generelle i business model canvas er, design, brand, høj ydeevne, tilpasningsevne, pris, bekvemmelighed, omkostnings- og risikoreduktion.

Kunderelationer

Her handler det om, hvordan man har det med sine kunder - både i forhold til, hvad man gør for kunden, forholdet til samme, og hvordan forholdet til kunden udvikler sig. Derudover handler det også om, hvilken relation virksomheden har til kunden - er det engangskunder eller loyale stamkunder?

Den helt essentielle årsag, til at kunderelationer er et vigtigt punkt i denne Business Model Canvas skabelon, er at øge sin omsætning i virksomheden. 

Anskaf dig derfor først nogle kunder, som køber dine produkter. Dette kan gøres ved hjælp af reklame gennem annocering på enten Google, Facebook eller en anden platform, som vi, hos PK Medier, selvfølgelig sagtens kan hjælpe dig med. 

Yder du eksempelvis en god kundeservice, fastholder du måske kunderne, så de er tilbagevendende i din forretning, hvilket også dækker over kunderelationer i denne business canvas model.

Dernæst skal du øge omsætningen og skabe vækst sammen med dine kunder. Du kan f.eks. informer dem, gennem nyhedsbreve, når din virksomhed lancerer nye, spændende produkter. 

Hvad er marketingmix og de 4 p'er

Har du brug for hjælp til digital rådgivning? Så læs mere her

YouTube video

Kundesegmenter

Når man taler om kundesegmenter i Business Model Canvas, er der naturligvis også tale om målgruppen for virksomhedens produkt/service. Derfor handler det her også i høj grad om definitionen på den rette målgruppe.

Afhængig af, hvad din virkosmhed tilbyder af produkter/ service, kan du have flere kundesegmenter.

Kanaler

Kanaler handler i høj grad om, hvordan virksomheden når ud til kunderne med sine produkter og eller services. Hvad end dette skulle være direkte kommunikation med kunden eller gennem mellemhandlere, så er kommunikationen og informationen ud til kunderne yderst vigtig for at skabe salg. Her kan både Facebook annoncering og SEO være gode værktøjer til at nå sin målgruppe og skabe resultater.

SEO er en vigtig disciplin, som enhver virksomhed med en hjemmeside bør kende til og optimere efter. SEO optimering, herunder visuel og teknisk SEO, samt linkbuilding (både intern linkbuilding og ekstern linkbuilding) kan være svært og tidskrævende. Derfor kan et kursus være en fordel. Et kursus kan vise dig de vigtigste aspekter af søgemaskineoptimering og meget mere. Derfor bør du helt sikkert overveje et kursus, før du går i gang, eller hvis du sidder fast. Læs her mere om vores SEO kursus.

Der er, inden for salg, to hovedkanaler, du kan sælge igennem til dine kunder. Kanalerne gælder også inden for denne Canvas model. Den første kanal er B2C, som er business to consumer salg - hvor du altså selv sælger direkte til slutforbrugeren gennem egne butikker og eller gennem webshop. 

Vælger du i stedet for at sælge gennem kanalen B2B, altså business to business, vil du sælge gennem samarbejdspartnere, hvor eksempelvis en grossist videresælger dine produkter eller services for dig. 

Omkostninger

Her ser man på alle former for omkostninger; både i forhold til opstart, drift og uforudsete udgifter. 

Pengestrømme

Dette handler både om indtægter og måden, hvorpå man opnår indtægter - eksempelvis gennem abonnementer, engangsbetalinger osv. Indtjening er bestemt et vigtigt element i Business Model Canvas, da du er nødsaget til at have en indtjening for at kunne køre en forretning. 

Pengestrømmen, som skal danne grundlag for din forretnings model, kan se forskellig ud. Den traditionelle indtjeningsmetode er at sælge en vare, hvor kunden betaler en bestemt pris ved købet. 

Dog findes der flere betalingsmetoder såsom abonnementsordninger, der eksempelvis både anvendes ved serviceydelser såsom streamingtjenester og fitnessordninger. 

Der er dog flere virksomheder, som sælger specifikke produkter, der har taget abonnementsordninger til sig, så virksomheden er sikret en fast månedlig indtjening fra sine kunder. Dermed modtager kunden dog også hver måned eller kvartal et eller flere produkter.  

FAQ

Hvad er business model canvas?
Det er et redskab som bruges til at visualisere byggestenene, der har indflydelse på hinanden, når man skal starte en ny virksomhed op eller forretningsudvikle. Modellen kan også bruges til projektudvikling og social entreprenørskab.
Hvad består business model canvas af?
Modellen er ret omfangsrig og består af 9 forskellige byggesten. Det er dog en nem og overskuelig måde at danne sig et overblik over sin virksomhed eller sit projekt, så man har en knivskarp plan internt i virksomheden.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.8 / 5. Optælling af stemmer: 4

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle