Opdateret 5. juli 2024 af Helle Lauritzen

Leavitts model eksempel - forklaring af organisationsanalyse

I denne artikel forklarer vi H.J. Leavitts udvidede værktøj til organisationsanalyse og giver et Leavitts model eksempel, du kan tage udgangspunkt i, når du skal foretage en analyse af din organisation. 

Levitts model eksempel

Hvad er Leavitts model?

Leavitts model blev udviklet af professor H.J. Leavitt i 196o'erne og er en organisationsanalysemodel. Han lavede modellen for at samle forskellige teorier om organisationerændringer i én model. 

Modellen bruges til at analysere og diagnosticere problemer i en organisation - internt i organisationen, men også eksternt mellem organisationer. 

Modellen blev udviklet i et gammelt industrisamfund, mens vi i dag lever i et videnssamfund. Derfor er modellen blevet udvidet og tilpasset, og vi beskæftiger os her mod Leavitts udvidede model.

marketing model

Uddybning af modellen

Leavitts udvidede model er brugbar for en organisation at bruge, når den skal navigere gennem forandringer. Forandringsprocesser fejler ofte, og det skyldes måske, at virksomheder ikke har de rette værktøjer til at navigere, analysere og evaluere. 

Alle elementer i en organisation hænger sammen, og når man ændrer et element, har det indflydelse på de andre. Det er netop dette, Leavitts værktøj tager højde for. 

Modellen beror på dett princip, at en organisation har fire komponenter, der er gensidigt afhængige af hinanden. 

  1. Opgaver
  2. Mennesker/aktører
  3. Struktur
  4. Teknologi

Enhver forandring i en af komponenterne, vil have indflydelse på de andre. 

Leavitts model eksempel

En organisation bruger modellen på følgende måde:

Trin 1: Hver komponent skal defineres

Definér hvilke opgaver, der er de primære i virksomheden, og hvem der udfører dem. Analysér desuden organisationens aktører og hvad de kan og tror på, hvad der motiverer dem, me også hvordan de reagerer på den forestående forandring. Desuden skal organisationens struktur og samt teknologi (værktøjer, udstyr og processer) defineres. 

Trin 2: Den forestående forandrings betydning skal analyseres

Nu skal det analyseres, hvordan forandringerne vil have indflydelse på hver af de fire komponenter. 

Lad os tage et eksempel. Virksomhed X beslutter at bruge AI til en stor del af deres arbejde fremover. Hvilken indflydelse vil det have?

  • Opgaver: Opgaverne vil nu blive nogle andre, eftersom mange tidligere opgaver skal overgå til AI. Der kommer nye opgaver i form af implementeringen.
     
  • Aktører: Aktører kan føle sig utrygge ved det nye system, og de kan frygte at miste deres job, fordi de ikke længere skal bruges. De kan også få nye opgaver, der ligger uden for deres vante comfort zone. 

  • Struktur: Strukturen ændres, eftersom der måske vil blive behov for andre eller nye afdelinger, fokuspunkter og medarbejdere. Nye medarbejdere kræver måske andre lønninger end de forhenværende.

  • Teknologi: En ny teknologi skal implementeres og nye teknologiske arbejdsgange skal defineres. 

Virksomhed X kommer måske frem til, at forandringerne vil møde modstand fra de medarbejdere, der ikke længere skal udføre deres vante opgaver, og at forandringen vil kræve omfattende teknologiske og strukturmæssige ændringer. På baggrund heraf kan organisationen tilrettelægge forandringerne ved at forudse konsekvenserne, kan den bedst muligt navigere igennem dem. 

Hvis du er interesseret i, hvordan du som leder bedst kan styre en organisation gennem forandringer, kan du læse mere om Kotters 8 trins model

Bliv klogere med PK Medier

Vi har samlet en masse viden om blandt andet:

 

Kilder

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle