Opdateret 4. februar 2022 af Peter Klitkou

Skydeskivemodellen | Konkurrentanalyse af markedet

Når man bevæger sig ind på et marked, er det vigtigt både at være bevidst om, og vide hvem, der er ens konkurrenter. Derfor kan det være en god idé at lave en konkurrentanalyse eller undersøgelse af, hvem disse er, hvor store de er og hvilken betydning de har på markedet. Dette er Skydeskivemodellen et godt værktøj til at klarlægge, derfor gennemgår vi den nedenfor.

plc kurven product life cycle

Hvad er Skydeskivemodellen?

Man bruger, som nævnt, Skydeskivemodellen til at finde ud af, hvem virksomheden konkurrerer med på markedet.

Skydeskivemodellen har fire elementer, der definerer konkurrenternes rolle i forhold til din virksomheds produkt, målgruppe og behovsdækning, og hvor meget de ligner:

  • Samme produkt, samme målgruppe
  • Samme produktkategori
  • Samme basale behovsdækning
  • Alle produkter

Modellen er formet som en skydeskive, heraf navnet, hvor “Alle produkter” er yderste ring, derefter bevæger man sig indad, og den inderste ring, eller bulls eye, er således “Samme produkt, samme målgruppe”.

Går man fra midten og ud, vil konkurrencen blive bredere. Derimod, jo længere ind i skydeskiven man bevæger sig, desto mere snæver bliver konkurrencen for dit produkt og din virksomhed.

De fire elementer i Skydeskivemodellen

De fire elementer, som man finder i Skydeskivemodellen, indebærer naturligvis mere end blot ovenstående pointer. Vi vil her uddybe, hvad de enkelte elementer i en konkurrentanalyse indebærer.

Samme produkter, samme målgruppe
I dette element vil konkurrenterne, for din virksomhed, være alle andre virksomheder, som tilbyder samme produkt eller service, som din, samt til samme eller lignende pris. Et eksempel herpå kunne være et LG TV og et Philips TV - de to produkter er mere eller mindre ens, og de har tilsvarende priser. Derfor ville de være at opfatte som samme produkt, samme målgruppe.

Samme produktkategori
Under dette element vil konkurrenterne, for din virksomhed, være virksomheder, der tilbyder produkter inden for den samme produktkategori, som din. Dette kunne eksempelvis være Kenwood, KitchenAid og Bodum, der alle tilbyder køkkenmaskiner af forskellig art.

Her behøver produkterne i samme kategori ikke at have samme pris, men blot ligne hinanden. Derfor blive konkurrencen også bredere.

Samme basale behovsdækning
Her vil konkurrenterne, for din virksomhed, være andre virksomheder, der dækker samme behov hos forbrugeren. Dette kan både være en fordel og en ulempe for din virksomhed, da det ene produkt kan erstatte det andet. Et eksempel herpå kunne være pizza og sushi, der begge dækker et behov, når man er sulten.

For at se mere på behovsdækningen er det også især relevant at se på Maslows Behovspyramide (indsæt link, når dette er oprettet), som du kan læse mere om her.

Alle produkter
Sidst, men ikke mindst, finder vi det fjerde element, hvori din virksomhed opfatter alle virksomheder, der tilbyder produkter, der ligger inden for samme prisklasse, som din, som en konkurrent. Derfor kan der sagtens både være tale om skønhedsprodukter, køkkenmaskiner og beklædningsdele.

Det essentielle i Skydeskivemodellen

Det korte af det lange er altså, at jo større ringen i Skydeskivemodellen bliver, desto større bliver konkurrencefeltet. Hvad der er afgørende for, hvem der er din konkurrent afhænger således af, hvordan man ser på konkurrenter.

Konkurrerer man på pris, så er det måske alle produkter i samme prisklasse, der “truer” din virksomhed, eller måske er det mere et nichemarked, som vi har med at gøre, hvor det er specifikke produkter, der dyster om at være det bedste på markedet.

Har ovenstående gjort dig nysgerrig på, hvordan man ellers kan undersøge sin virksomheds konkurrencedygtighed, så kan du læse mere om både målgrupper, og hvordan du rammer disse, positionering, og hvad dette indebærer, samt branding, så du kan lære mere om, hvad din virksomhed kan gøre for at brande sig selv på bedste vis.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder