Opdateret 5. juli 2024 af Helle Lauritzen

Hofstedes 6 kulturdimensioner

Hvad er Hofstedes 6 kulturdimensioner, og hvordan kan man bruge dem til sammenligning af Danmarks kultur med andre landes? Vi har samlet den mest relevante information om denne teori, der kan bruges til at sammenligne kulturer i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 

Hofstedes 6 kulturdimensioner

Hvad er Hofstedes 6 kulturdimensioner?

Hofstedes 6 kulturdimensioner er et vigtigt værktøj til at møde og forstå kulturer, der er forskellige fra Danmarks. Ved brugen af denne teori får man et godt indblik i lande, samfund, kulturer og folk, hvilket også kan være med til at give en forståelse af egen kultur. Hvad et samfund scorer på de seks dimensioner defineres ud fra en skala, der løber fra 0 til 100.

De 6 dimensioner er:

  • Individualisme - beskriver, om landet er individualistisk eller kollektivistisk anlagt
  • Magtdistance - beskriver magtforskelle og grad af ulighed
  • Maskulinitet - beskriver fordelingen af rollerne mellem mænd og kvinder
  • Undvigelse af usikkerhed - beskriver, hvor godt befolkningen håndterer angst og usikkerhed
  • Langdistance - beskriver tidshorisonten, landet og befolkningen orienterer sig efter
  • Overbærenhed - beskriver, hvorvidt landet har fokus på frihed og tilfredsstillelse eller begrænsning og regulering
marketing model

Anvendelse af kulturdimensionerne

For at illustrere, hvordan man i praksis kan anvende Hofstedes 6 dimensioner, laver vi her en sammenligning af Danmark og andre landes kulturer.

Individualisme

USA er i høj grad et individualistisk land, hvor det forventes, at man sørger for sig selv og sin familie. I lande med høj individualisme vil man opleve, at ordet "jeg" bruges ofte. Danmark er også et individualistisk land, men på en anden måde end USA. Vi har et sikkerhedsnet, der er båret af kollektivet, men danskere er alligevel frie og har en høj grad af selvbestemmelse. 

Maskulinitet

I Dannmark og andre skandinaviske lande er der stor lighed mellem kønnene, hvorimod et land som Japan scorer højt på maskulinitetsparametret og i højere grad er præget af mandlig dominans.

Langdistance

Om et land har en kortids- eller langtidshorisont afspejler sig typisk i, hvor traditionelle, nationalistiske og religiøse de er. Jo mere af førnævnte, jo kortere horisont ifølge Hofstedes teori.

Du kan se mere til anvendelsen af dimensionerne samt hvordan verdens lande scorer på de forskellige parametre på Geerthofsteede.com

 

Hvorfor er Hofstedes 6 dimensioner vigtige?

De færreste kan være i tvivl om, at vi lever i en globaliseret verden, hvor vi har meget berøring med hinanden på tværs af landegrænser. Det kræver, at vi kender og forstår hinanden, og det hjælper os også til at forstå os selv og vores plads i verden bedre. 

Geert Hofstede har i samarbejde med andre udvalgt netop de 6 parametre, da de er almengyldige og basale at have defineret for at et samfund kan organisere sig selv. Man kan derfor få et ret fyldestgørende indblik i et samfund og dets kultur i sammenligning med andre, hvis man starter med at fokusere på netop disse seks parametre.

Bliv klogere med PK Medier

Vi har samlet en masse viden om alt fra:

 

Kilder

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle