Opdateret 5. juli 2024 af Helle Lauritzen

Adizes 4 lederroller - værktøj til en succesfuld organisation

Adizes 4 lederrolle er relevante at kende for ledere, der vil have indsigt i deres eget lederskab, og de roller, man som leder må påtage sig for at skabe en succesfuld organisation. Vi forklarer de fire roller her. 

Azides 4 lederroller

Hvad er Adizes fire lederroller?

Det er en ledelsesmodel, der er udviklet af Dr. Ichak Adizes og definerer de forskellige roller, ledere kan have. Vi definerer de fire roller, så du kan foretage en test af, om du som leder opfylder dem alle:

  • Den producerende leder
  • Den administrerende leder
  • Den entreprenørielle leder
  • Den integrerende leder

Den producerende leder er ansvarlig for, at organisationen laver resultater. Det er en leder, der har fokus på processer i forhold til produktion og som arbejder for at produktiviteten er optimal. 

Den administrerende leder er ansvarlig for det operationelle niveau. Her er der fokus på producerer, der håndterer det daglige arbejde. 

Den entreprenørielle leder er ansvarlig for, at virksomheden fortsat er innovativ og vækster. Her er der særligt fokus på kreativt og iværksættermæssigt arbejde. 

Den integrerende leder har ansvaret for, at der er harmoni, fællesskab og samarbejde i organisationen. Her er der fokus på relationelt arbejde.

marketing model

Hvorfor er Adizes 4 lederroller vigtige?

Ifølge Adizes bør en orgaisation have ledere, der kan påtage sig alle fire roller, hvis den vil gøre sig forhåbninger om at være succesfuld. Det er med til at skabe balance i en organisation, når man har ledere, der kan skifte mellem de forskellige roller alt efter kontekst. 

Adizes roller kan være meget nyttig for organisationer, der gerne vil udvikle og have gode ledere. Ved at definere, hvad der udgør en god og alsidig leder, er det lettere at identificere i fremtiden. Med ledere der har brede kompetencer kan en organisation lettere håndtere de udfordringer, den måtte stå over for. 

Der er naturligvis forskel på, hvad en god leder er fra virksomhed til virksomhed. Men disse fire roller er generelle og kan passes ind i de fleste virksomheder. Derfor kan det være relevant for en leder at tage en Adizes 4 lederroller test. 

Bliv klogere med PK Medier

Vi har samlet en masse viden om alt fra:

 

Kilder

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle