Opdateret 26. marts 2024 af Peter Klitkou

Hvem er Generation X? Vigtigste kendetegn ved generationen

Hvad er Generation X egentlig, og hvordan omgås man dem bedst? De specifikke kendetegn og deres alder gør dem helt særlige, da de har ikke oplevet samme politiske modstand som Baby Boomer generationen forinden, men heller ikke samme frihed og teknologiske mindset, som Millenials, i generationen efter. De er invandrer i den teknologiske verden, men bestemt hyppige brugere alligevel.

Generation X

Definition på Generation X

Denne generation defineres af befolkningsgrupper født mellem midt 60'erne (1965) til slut 70'erne start 80'erne (1980). Det bemærkelsesværdige ved Generation X er, at de er født ind i et samfund, hvor der i højere og højere grad blev skiftet fokus fra, at alting skulle handle om fællesskabet og samfundet, til at der i højere grad blev sat fokus på individet.

Hertil gik man fra devisen, "børn skal ses, men ikke høres", til at børnene i højere grad blev sat i fokus og hørt. Dette kommer også i særlig grad i spil, idet, at de er den første generation, der er blevet tilvalgt. Det var nemlig i disse år, hvor aborten blev gjort fri og P-pillerne fik sit indtog.

De er desuden den første generation, der fik sit eget værelse, blev opdraget under mottoet, "I did it my way", og forældre til børn af Generation X, havde også et lang større fokus på at skabe sunde rammer for børnene, herunder både i forhold til opdragelse, men også særligt i forhold til maden, hvor økologi gerne var vigtigt i mange familier.

Nedenfor finder du en graf over generationerne omkring Generation X.

Generation X, Y & Z tabel

Hvem er 'Nå-generationen'?

Generation X bliver også ofte omtalt som 'Nå-generationen', da de, i modsætning til deres forældre og eventuelt også bedsteforældre, ikke havde et generationsopgør eller en politisk eller social konflikt, som ellers normalt kendetegner ungdommen.

Børn af Generation X omtales også ofte som "nøglebørn", da de tit kom hjem til et tomt hus, fordi deres forældre havde travlt med at selvrealisere sig selv. Det var i denne periode, at skilsmissetallene også steg markant. Derfor vare børnene i denne generation ofte alene hjemme, og på ferier passede de også sig selv.

Af denne grund er det også typisk forældre født i 1960'erne og 1970'erne, der passer ekstra godt på deres egne børn og engagerer sig meget i både skole, forældremøder, mm. Det er i Generation X, vi også finder en stor del 'curlingforældre'. Børnene forkæles både materielt og med opmærksomhed, og det er vigtigt med en god work-life balance, så de kan bruge mest tid med deres børn.

Markedsfør din virksomhed gratis på Google med SEO
15 min. video – fakta skåret ind til benet
3 skjulte SEO-tricks de største benytter
Insights fra et førende bureau inden for SEO

I 1963 blev 13-skalaen indført i skoler, gymnasier og på universitetet, og derfor er Generation X også en gruppe, der er blevet opdraget til at brillere. For dem handler et arbejde i høj grad om at få succes, en god betaling, og i mindre grad, hvad titlen så er, hvis bare lønsedlen er god nok. Børn af Generation X er nemlig resultatorienterede individualister.

Nå-generationen er desuden den sidste generation, der kan huske en tid inden udbredelsen af internettet. Dette gør dem dog bestemt ikke mindre kyndige i at bruge det meget. De har nemlig haft teknologien tæt ind på livet hele deres opvækst, da spillekonsoller og computere især var populære i deres barndom.

Folk fra Generation X bruger flittigt internettet både til at finde information, men også til at være sociale og shoppe. De bliver anset for at være teknologiske immigranter - i stærk modsætning til Generation Y, også kaldet Millennials, eller Generation Z, der i højere grad omtales, som 'De digitale indfødte'.

Væsentligste kendetegn:

  • Mere selvstændige og modige mennesker.
  • Meget optaget af at skabe et sundt miljø for deres egne børn, som forældre.
  • Første generation, der kommer i institution, hvor fri leg og moderne opdragelse er en del af programmet.
  • Familie og venner har stor betydning for denne generation - der inddeles ofte i grupper som "cykelvenner" - fællesskaber dyrkes således separat.
  • Digitale immigranter, der gerne socialiserer sig og shopper online alligevel.
  • Stadig en traditionel arbejdsfordeling i hjemmet. Mor ordner det huslige, manden står for bil og have.
  • Deres store fokus på egne børn gør, at generation særligt er præget af 'curlingforældre'.

Kilder

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle