Hvad er Millennials? Hvad er Generation Y og deres kendetegn

De voksede op med computere, mobiler og internettet, hvilket gør, at de færdes bedre online end tidligere generationer. Alt efter hvilken generation man har med at gøre, kan man se på dem som en målgruppe i forskellige kontekster.

Af 
Opdateret d. 2. maj 2023
Hvad er Millennials

Generationer kan give indblik i hvilken slags adfærd, der er en generel dominerende tendens i den pågældende generation. Få et overblik over Millennials her.

Definition af Millennials

I en globaliseret og teknologisk hverdag refereres der ofte til generationer, især når det gælder adfærdsmønstre eller, hvilke omstændigheder de pågældende generationer er vokset op i.

Det er ofte begreber brugt i debatterende kontekster, og en måde hvorpå man hurtigt kan skabe overblik over adfærd og forbruger tilgange. 

Millennials, som også refereres til som generation y, kendetegnes ved at være født i år 1980-1995, altså dem som var børn, eller unge ved årtusindeskiftet.

Deres forældre er fra baby boomers (1940-1959) og Gen X (1960-1979). Denne generation er præget af et paradigmeskift, da der i den foregående generation var tendens til at lade forældrene lede karriere og uddannelsesvalg. 

Det var noget millennials gjorde op med, da denne generation skabte et større fokus på at skabe sin egen identitet. I takt med det, skete der et skift i den generelle samfunds opfattelse, som gik fra at være en familieorienteret kultur til at være mere individorienteret. 

Har du millennials som målgruppe? Skal du finde ud af, hvilken slags person de er på arbejdsmarkedet, eller hvad de som forbruger har tendenser til? Kan det være frugtbart at se på hvilke tendenser, som præger generationen, som du kan læse videre i her.

sea

Hvem er denne generation?

Som tidligere nævnt bliver millennials også ofte kaldt for generation Y, de er en af de første globale generationer til at være vokset op i internet alderen.

De bliver sommetider også omtalt som de digitalt indfødte, hvilket er grundet, at generationen er præget af øget brug og kendskab til internet, mobiltelefoner og sociale medier, fordi de er vokset op med det.

Et af de brede træk som kan beskrive dem bedst, er den konstante social networking, hvilket i nutiden er en meget normal måde at bruge eller skabe relationer på. Det har dog været en helt ny måde at socialisere sig på for ikke mere end blot for 15 år siden.

Hvad er millennials

Det er også denne generation, som shopper meget online, det er let tilgængeligt for dem i deres travle hver dag, og de kan hurtigt få adgang til køb - både de små hverdagskøb, men også større køb af eksempelvis en kaffemaskine, espressomaskine eller noget tredje. De finder det ikke besværligt at bruge internet, telefon eller digitale medier, da de er vant til at omstille sig hertil. 

Af denne grund er internettet og sociale medier også en stor del af generationens hverdag og livsstil. De er også derfor velinformere om trends, hvordan SEO virker og meget andet, som afgør den online tilstedeværelse.

Vil du vide mere om de vigtigste aspekter af din digitale succes, så kan du med fordel læse om linkbuilding. Linkbuilding er nemlig en vigtig disciplin, som du bestemt ikke må misse ud på. Du kan her læse vores artikel om linkbuilding og blive klogere på det.

Hvilken adfærd præger millennials?

På arbejdsmarkedet er det følgende, som fylder hos millennials. Det er anerkendelse, som præger deres arbejdstilgang og på denne måde, motiveres de bedst. Der er altså et større ønske om at blive set og anerkendt end, hvad der har været tendens til hos tidligere generationer. 

Tilbagemelding er et nøgleord hos denne generation. Adfærden hos dem har nemlig en tendens til at være performance orienteret, og de er vant til hurtig kommunikation, og denne hurtige tilbagemelding bliver en nødvendighed for dem.

Da de også har været unge i tiden med teknologi, er generationens online mentalitet dermed også skarp. De tager derfor også gerne et online kursus om alt fra SEO til mere personlige ting, for at holde sig opdaterede og skarpe.

Til sidst retter Millennials sig ikke efter autoriteter i samme grad som deres forældre, her bliver der råbt højt, hvis der er utilfredsheder eller uoverensteemmelser. Der vægtes en god balance mellem arbejdsliv og privatliv samtidig med, at der kommunikeres på kryds og tværs af arbejdsforhold.

De har et stort behov for at have balance i livet. Derfor er det vigtigt for dem at have styr på - og orden i - tingene, og dette klares ofte med faste rutiner og gøremål i løbet af dagen. Det er med til at holde dem i balance og fokuseret på, hvad der er vigtigst for dem. Derfor er det heller ikke helt uvæsentligt om det er en kaffemaskine eller en espressomaskine, der er i hjemmet - det skal være det rigtige.

Behovet for balance i livet kommer af den hastigt udviklende tid med modstridende dogmer, som de, i takt med den teknologiske udvikling, er vokset op med.

Det kan dermed være en stor hjælp for ledere at forventningsafstemme, da det er lettere at omfavne forskellige virkelighedsopfattelser.  

Millenials

Sådan leder du denne generation

Hvis du er en leder, har du nok stødt på de unikke personlighedstræk der ligger hos de forskellige generationer. Som skrevet tidligere har millennials et stort behov for anerkendelse på arbejdsmarkedet, hvor de har mulighed for at få feedback på det arbejde som de har udarbejdet. 

Ud over det så vil en leder, som arbejder med generationen millennials dertil også opleve deres store passion indenfor deres karriere, som ønsker at se resultater både med deres arbejde men også personlig udvikling. 

Generation Y lever for at at få den rette anerkendelse og belønning. De forbedre sig til en grad hvor de får anerkendelse fra deres kollegaer, samt deres ledere. 

For at motivere dem, som er et meget essentiel område at berøre når du leder denne generation. Du skal formå at skabe klare rammer og de kan godt håndtere at informationerne kommer hurtigt, det giver dem endvidere styrken i at kunne samarbejde med andre på arbejdspladsen. 

Det kan være en udfordring til tider at være en leder overfor generation y, da de altid ønsker at kunne forbedre sig. Derfor har du nok oplevet at de ofte søger efter nye udfordringer, det skræmmer dem ikke at flytte for deres nye drømmejob. 

Èn måde at bibeholde dine millennials i din virksomhed, findes i fællesskabet. Denne generation har et stort behov for nære relationer på deres arbejdsplads og er også vokset op i en tid hvor fællesskab kommer i alle former og farver. 

Dermed er det meget vigtigt som leder at der er en forståelse for at de vægter fællesskabet/accept højere end løn og meninger højere end image/brands. 

Da de er vokset op i den digitale verden, brilliere de endvidere her. Men hvordan kommunikerer man helt præcist til dem på den korrekte måde? Der findes samlede karakteristika som går igen, når man snakker om millennials. 

Det hele handler om tillid og hvor vidt du er i stand til at skabe et trygt bånd, med masser af autensitet. 

Generation Y foretrækker at kommunikere på e-mail, de er født i den digitale verden og er helt up to date med snapchat og foretrækker dermed også korte og præcise beskeder.

Forbrugsmønstre for Millennials

Millennials er enormt købestærke, når det gælder at handle online. Det er dermed vigtigt at gøre sig forskellige tanker om, den marketingsstrategi man vælger, hvis man skal kommunikere med og til denne målgruppe.

De bryder sig ikke om åbenlyst sælgende budskaber, de har øje for åbenlyst kommercielt indhold og er vant til reklamer i mange henseender.

Her er værdi et vigtigt element, det skal gavne dem at købe produktet eller få informationen, de har en kritisk tilgang og bliver derfor også kaldt generation why. De stiller kritiske spørgmsål, som "hvad er forskellen på en kaffemaskine og en espressomaskine? Er der en?" osv. Så hvis I skal tilgå millennials, kan det være frugtbart at skabe engagement.

De har en skeptisk tendens - så sørg for at opbygge tillid med dem. Det kan være via dialog eller andre interaktive metoder. 

Det fører os videre til transparens. Det er vigtigt for dem, at der er gennemsigtighed fra virksomheder og brands, som de støtter. Yderligere er du allerede i god jord, hvis det du skal formidle, bidrager til en positiv forskel.

Det kan dermed også være en hjælp, at kommunikere til de mere følelsesladede aspekter af et problem. Ved at lægge mere vægt på den patosladede, følelsesladede, kommunikation er der altså en del at vinde, når det handler om at fange opmærksomheden hos dem.

De går ikke bare op i den gode købsoplevelse, de vil tilmed også betale ekstra for den gode service. Derudover træffer de ofte købsbeslutninger, som fremmer værdier som ansvarlighed, bæredygtighed og godt omdømme.

Det kan derfor sagtens være givende at fremme sig med gode værdier.

En global generation

Millennials har i højere grad, end andre generationer, fokus på det globale udsyn. Hertil hører også både drømme og bekymringer om den globale fremtid. Millennials bekymrer sig nemlig lang mere om miljøet, klimaet, globale kriser og international politik.

Disse bekymringer og drømme afspejles således også i deres værdier og adfærdsmønstre. Ser man eksempelvis på deres fokus på klimaet og bæredygtighed, så afspejles dette især i deres forbrug. Det ses blandt andet ved, at denne generation i meget høj grad har fokus på økologiske fødevarer, en reducering af kødforbruget, ikke at købe mere, end man har brug for eller mere genbrug, at undgå madspild og meget mere.

sea

Millennials sætter således et bæredygtigt præg på den globale sundhed.

Opvækst i en globaliseret verden

Foruden ovennævnte, så har generationens indvielse i den globale udvikling allerede fra barnsben gjort, at verden ikke føles så stor for dem, som for tidligere generationer.

Millennials’ verden er nemlig blevet mindre i takt med den teknologiske udvikling, da alting kommer tættere på gennem internettet og de sociale medier.

På de sociale medier optræder disse også særligt som dem, der har styr på tingene. Generation Y, millennials, går nemlig især meget op i æstetik, og det er derfor også vigtigt for dem, at tingene ser ordentlige ud. Dette ses også på deres madforbrug, hvor de altid vil vælge en ret, der ser godt ud over et, der ser knap så godt ud.

På denne måde er de desværre også med til at opstille en falsk virkelighed for deres følgere på de sociale medier. Derfor stiger præstationsbehovet, og dermed også presset, hos denne generation og de efterfølgende generationer.

Der er således både positive og negative ting ved denne generation, som er med til at præge den globale sundhed på godt og ondt. Læs også om Generation X.

Med et så globalt syn på verden, er det også vigtigt at benytte sig af den helt rette metode til at fange netop denne målgruppe, og derfor kan det være en god ide, at få ekspertise fra fagfolk, som har styr på netop dette og analyser af målgruppens adfærd, værdier og behov - herunder SEO og positionering.

Vil du vide mere?

Vil du læse om andre generationer kan du læse om generation Z her, eller vil du læse om købemotiver, kan du gøre det her.

Vi kan hjælpe dig med SoMe strategi. Kontakt os i dag.

Robotstøvsuger bedst i test - læs her. Er du mere på udkig efter en juicekur? Så læs med her.

Se bedste praktikplads i København her.

Millenials vs Generation Z

Disse generationer har det tilfælles, at de begge er født ind i den digitale verden. 

Selvom de ligger meget op af hinanden, så har de forskellige købsadfærd, syn på penge og måde de interagerer med virksomheder på. 

Gen Y voksede op i en tid hvor de deltog i konkurrencer og stævner, hvor de fik en belønning efterfølgende, hvilket har formet dem til at være idealister den dag idag. 

Gen Z er mere pragmatisk anlagt, de er vokset op i en tid hvor der var økonomisk pres og afpsjler dermed deres adfærd i dag. De ligger dermed en større værdi i langsigtet værdi. 

Når det kommer til karrieren, så kendetegner genz ved, at de gerne vil afprøve forskellige roller af i en organisation. Hvor som skrevet tidligere så er gen Y hele tiden på udkig efter nye udfordringer med en opadgående karrierevej. 

Begge generationer sætter pris på at der er en balance mellem deres arbejdsliv og deres fritid

Millennials FAQ

Hvad betyder millennials?
Millennials betegner generationen som er født mellem 1980-1995 og kommer efter det man kalder generation X.
Hvad kendetegner Millennials?
Denne generation er vokset op som en af de første globale generationer til at vokse op med computer, mobil og internet. De er meget identitets orienterede frem for den tidligere generations fokus på familie, og de er en af de generationer, der er storforbrugere af social networking. De har en kritisk tilgang til alt, og forsøger at fremme positive værdier i deres adfærd og interesser.
Hvad er forskellen på Millennials og generation X?
Generation X kommer før millennials, som er født mellem 1960-79. De har en tendens til at være mere familie orienteret og har værdier, der er mere materialistisk inspireret. Generation X kendetegnes også, ved at respektere autoriteter mere end Millennials gør.
Hvad er forskellen på Millennials og generation Z?
Generation Z kommer efter millennials, og de har i hele deres opvækst været omringet af internet, telefon og digitale medier. Denne generation er hele tiden online og formår “at være på” konstant, hvilket man også kan fornemme, på den måde de anskuer værdier, og hvilke aspekter de finder vigtigt i forbruger kontekst.
Hvorfor er det vigtigt at kende til millennials?
Det er vigtigt at vide, hvilken målgruppe man kommunikerer til, hvis man har ønsker om at markedesføre sig i specifikke kontekster, som skal nå ud til en hvis gruppe.
Det gælder både indenfor forbrugermønstre men også, hvordan det kan være bedst at tilgå sig den pågældende generation, hvis man har et budskab, der skal nå lige præcis den ønskede målgruppe.

Angivelse af kilder

  1. Techtarget - se kilde her.
  2. Corporatefinanceinstitute - se kilde her.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.8 / 5. Optælling af stemmer: 6

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle