Opdateret 12. november 2021 af Peter Klitkou

Hvad er Millennials?

De voksede op med computere, mobiler og internettet, hvilket gør at de færdes bedre online end tidligere generationer. Alt efter hvilken generation man har med at gøre, kan man se på dem som en målgruppe i forskellige kontekster.

Generationer kan give indblik i, hvilken slags adfærd der er en generel dominerende tendens i den pågældende generation. Få et overblik over Millennials her. 

Hvad er millennials

Definition af millennials

I en globaliseret og teknologisk hverdag refereres der ofte til generationer, især når det gælder adfærdsmønstre eller, hvilke omstændigheder de pågældende generationer er vokset op i.

Det er ofte begreber brugt i debatterende kontekster, og en måde hvorpå man hurtigt kan skabe overblik over adfærd og forbruger tilgange. 

Millennials, som også refereres til som generation y, kendetegnes ved at være født i år 1980-1995, altså dem som var børn, eller unge ved årtusindeskiftet.

Deres forældre er fra baby boomers (1940-1959) og Gen X (1960-1979). Millennial generationen er præget af et paradigmeskift, da der i den foregående generation var tendens til at lade forældrene lede karriere og uddannelsesvalg. 

Det var noget millennials gjorde op med, da denne generation skabte et større fokus på at skabe sin egen identitet. I takt med det, skete der et skift i den generelle samfunds opfattelse, som gik fra at være en familieorienteret kultur til at være mere individorienteret. 

Har du millennials som målgruppe? Skal du finde ud af, hvilken slags person de er på arbejdsmarkedet, eller hvad de som forbruger har tendenser til? Kan det være frugtbart at se på hvilke tendenser, som præger generationen, som du kan læse videre i her.

Hvem er millennials?

Som tidligere nævnt bliver millennials også ofte kaldt for generation Y, de er en af de første globale generationer til at være vokset op i internet alderen.

De bliver sommetider også omtalt som de digitalt indfødte, hvilket er grundet, at generationen er præget af øget brug og kendskab til internet, mobiltelefoner og sociale medier, fordi de er vokset op med det.

Et af de brede træk som kan beskrive millennials bedst, er den konstante social networking, hvilket i nutiden er en meget normal måde at bruge eller skabe relationer på. Det har dog været en helt ny måde at socialisere sig på for ikke mere end blot for 15 år siden. 

Det er også denne generation, som shopper meget online, det er let tilgængeligt for dem i deres travle hver dag, og de kan hurtigt få adgang til køb. De finder det ikke besværligt at bruge internet, telefon eller digitale medier, da de er vant til at omstille sig hertil. 

Hvilken adfærd præger millennials?

På arbejdsmarkedet er det følgende som fylder hos millennials, det er anerkendelse, som præger deres arbejdstilgang og på denne måde, motiveres de bedst. Der er altså et større ønske om at blive set og anerkendt end, hvad der har været tendens til hos tidligere generationer. 

Tilbagemelding er et nøgleord hos denne generation. Adfærden hos millennials har nemlig en tendens til at være performance orienteret, og de er vant til hurtig kommunikation, og denne hurtige tilbagemelding bliver en nødvendighed for dem.

Da de også har været unge i tiden med teknologi, er generationens online mentalitet dermed også skarp.  

Til sidst retter Millennials sig ikke efter autoriteter i samme grad som deres forældre, her bliver der råbt højt, hvis der er utilfredsheder eller uoverensteemmelser. Der vægtes en god balance mellem arbejdsliv og privatliv samtidig med, at der kommunikeres på kryds og tværs af arbejdsforhold.

Det kan dermed være en stor hjælp for ledere at forventningsafstemme, da det er lettere at omfavne forskellige virkelighedsopfattelser.  

hvad er millennials

Forbrugsmønstre for millennials

Millennials er enormt købestærke, når det gælder at handle online. Det er dermed vigtigt at gøre sig forskellige tanker om, den marketingsstrategi man vælger, hvis man skal kommunikere med og til denne målgruppe.

Millennials bryder sig ikke om åbenlyst sælgende budskaber, de har øje for åbenlyst kommercielt indhold og er vant til reklamer i mange henseende.

Her er værdi et vigtigt element, det skal gavne dem at købe produktet eller få informationen, de har en kritisk tilgang og bliver derfor også kaldt generation why. Så hvis i skal tilgå millennials, kan det være frugtbart at skabe engagement.

De har en skeptisk tendens - så sørg for at opbygge tillid dem. Det kan være via dialog eller andre interaktive metoder. 

Det fører os videre til transparens. Det er vigtigt for millennials at der er gennemsigtighed fra virksomheder og brands, som de støtter. Yderligere er du allerede i god jord, hvis det du skal formidle, bidrager til en positiv forskel.

Det kan dermed også være en hjælp, at kommunikere til de mere følelsesladede aspekter af et problem. 

Millennials går ikke bare op i den gode købsoplevelse, de vil tilmed også betale ekstra for den gode service. Derudover træffer de ofte købsbeslutninger, som fremmer værdier som ansvarlighed, bæredygtighed og godt omdømme.

Det kan derfor sagtens være givende at fremme sig med gode værdier.

Vil du læse om andre generationer kan du læse om generation Z her eller vil du læse om købemotiver, kan du gøre det her.

Millennials FAQ

Hvad betyder millennials?
Millennials betegner generationen som er født mellem 1980-1995 og kommer efter det man kalder generation X. 
Hvad kendetegner Millennials?
Denne generation er vokset op som en af de første globale generationer til at vokse op med computer, mobil og internet. De er meget identitets orienterede frem for den tidligere generations fokus på familie, og de er en af de generationer, der er storforbrugere af social networking. De har en kritisk tilgang til alt, og forsøger at fremme positive værdier i deres adfærd og interesser.
Hvad er forskellen på Millennials og generation X?
Generation X kommer før millennials, som er født mellem 1960-79. De har en tendens til at være mere familie orienteret og har værdier, der er mere materialistisk inspireret. Generation X kendetegnes også, ved at respektere autoriteter mere end Millennials gør.  
Hvad er forskellen på Millennials og generation Z?
Generation Z kommer efter millennials, og de har i hele deres opvækst været omringet af internet, telefon og digitale medier. Denne generation er hele tiden online og formår “at være på” konstant, hvilket man også kan fornemme, på den måde de anskuer værdier, og hvilke aspekter de finder vigtigt i forbruger kontekst. 
Hvorfor er det vigtigt at kende til millennials?
Det er vigtigt at vide, hvilken målgruppe man kommunikerer til, hvis man har ønsker om at markedesføre sig i specifikke kontekster, som skal nå ud til en hvis gruppe. 
Det gælder både indenfor forbrugermønstre men også, hvordan det kan være bedst at tilgå sig den pågældende generation, hvis man har et budskab, der skal nå lige præcis den ønskede målgruppe. 
Ikke træt endnu? Læs videre herunder
chevron-down