Maslows Behovspyramide - Uddybning af teorien og dens brug

Maslows Behovspyramide bruges stadig i stor stil, det gælder både i faglige fag, som psykologi, samfundsfag eller humaniora, men teorien bruges derudover også iblandt ledere, og er en måde, hvorpå mange betragter deres livsanskuelse.

Af 
Opdateret d. 1. september 2022
Maslows Behovspyramide

Hvad er Maslows Behovspyramide?

Men hvad går Maslows Behovspyramide så ud på? Jo, behovspyramiden er en pyramideformet model, som har til formål at danne overblik over menneskets behov. Figuren blev i 1943 udarbejdet af psykologen Abraham Maslow, med det formål at gøre det lettere at forstå hvorfor mennesker agerer, som de gør. Det, som lægger til grund for teorien, er, at alle mennesker er født med et ønske om selvrealisering. Pyramiden består af fem behov, som vi uddyber i nedenstående.

Som det fremgår på billedet, er selvrealisering i toppen og pyramiden skal forstås som et slags hierarkisk system, der skal tilgås fra bund til top. Det vil sige, at man som menneske først vil have tilfredsstillet fysiske behov som; mad, søvn, varme eller vand, før man rykker videre til næste behov.

Som man kommer længere op i pyramiden, og i takt med at ens behov bliver tilfredsstillet, bliver ens behov mere psykologiske. Læs mere om de enkelte behov i Maslows Behovspyramide herunder.

benyt Maslows behovspyramide i din markedsføring

Uddybning af Maslows Behovspyramide

Fysiske behov
Vi har nemlig først og fremmest de fysiske behov, som tidligere nævnt. Det gælder alle de behov kroppen har, for at kunne fungere. Det vil sige behov som mad, søvn, ilt, vand, og så videre. Det er de behov mennesket altid vil stræbe efter at få opfyldt. Man vil derved ikke have motivation for at opfylde de andre behov, hvis ikke dette er tilgængeligt.

Når dette basale behov er dækket, vil mennesket af natur søge videre mod en bedre situation, hvilket er at få dækket sit behov for tryghed. 

Tryghedsbehov
Efterfølgende rykker vi et trin op i Maslows behovspyramide, og her finder vi tryghedsbehovet, som er meget selvsigende, men her gælder det om at have tryghed og sikkerhed i sit liv. I moderne tid er det ofte sikkerhed i form af økonomi, sundhed, velvære eller sikkerhed mod ulykker og skader.

En opsparing, forsikring eller et job er eksempler på aspekter, som sikrer trygheden, og det faktum, at vi ikke skal bekymre os om de fysiske behov.

Alt efter ens situation, kan man have forskellige forståelser for, hvad tryghed indebærer. At føle sig tryg og sikker i Danmark kan eksempelvis opfattes anderledes i andre lande, hvor der findes en helt anden kultur.

Sociale behov
Som vi kommer højere op i behovspyramiden gælder det nu de sociale behov, såsom familie, venskaber, kærlighed, eller andre sociale forhold, som er med til at stimulere det følelsesmæssige i mennesket. Især Maslows pointe om, at det er afgørende for mennesket at blive elsket af andre og at elske. Dette er for at undgå depression, angst eller ensomhed.

I de sociale behov kan vi også finde aktiviteter, som styres af, for eksempel, religiøs overbevisning, sport, eller andre former for motiverede socialiseringer.

Udover at have sociale relationer med andre mennesker, kan det sociale behov også forstås mere enkelt i form af det at passe ind ved eksempelvis at købe de samme ting som andre og mængden. Forholde sig til mainstream. 

Ego behov
Nu er vi på næsthøjeste trin i pyramiden, hvor vi finder egoet. Her er der fokus på, at vi søger andres respekt og påskønnelse som motivation. Her vil det være følelser som anerkendelse, eller andet, som booster selvtilliden, i søgen på at være komfortabel med sig selv.

I ego behovet ønsker man at opnå en vis status blandt andre, hvor man eksempelvis gennem arbejde eller skole kan føle, at man har udrettet noget, som gør en selv eller andre stolte af ens arbejde. 

Ego behovet i Maslows behovspyramide kan deles op i to kategorier. På den ene side har man et ønske om at blive anerkendt af andre ved blandt andet at lægge ting op på sociale medier eller købe dyre ting. På den anden side har man et ønske om at styrke ens selvtillid og føle sig god nok. Dette kan blandt andet opnås ved at være god til sit arbejde, i skolen eller til sport. 

Hvis man ikke får opfyldt sit ego behov, kan det lede til følelser af utilstrækkelighed, dårlig selvværd og hjælpeløshed.

Selvrealiseringsbehov
Til sidst har vi selvrealiseringsbehovet, som er det sidste element i Maslows Behovspyramide. Her gælder det om at opnå ens fulde potentiale. Det vil sige, vi udfordrer os selv og søger selvudvikling i forskellige henseende. Her er der mange muligheder, men alt som indebærer, at man udvikler sig.

Her handler det om at tage skridtet videre fra det materialistiske og håndgribelige og fokusere mere på det spirituelle. Det er ting eller handlinger, som man kun forsøger at få opfyldt, når man har udfyldt alle de andre behov i Maslows Behovspyramide. I selvrealiseringsbehovet er det vigtigt, at man udfordrer sig selv, ikke kun forbi man skal, men forbi man har lyst til det.  

Mennesker, som er nået til dette trin, vil, i følge Maslow, typisk have en sund personlighed og primært handle ud fra deres egen vilje og lyster.

Mangelbehov vs. vækstbehov 

De fem behov i Maslows behovspyramide kan overordnet deles op i to typer af behov, nemlig mangelbehov og vækstbehov. Mangelbehov dækker over de tre nederste behov i figuren, det er behov, som er essentielle for mennesker at få opfyldt.
Det er samtidig behov, som er meget konkrete, og som man kan finde konkrete løsninger på. For eksempel hvis man er sulten, kan det løses ved at få noget at spise.

Kroppen vil ofte selv sige fra, hvis den mangler bestemte behov, samtidig med, at den vil sige til, når behovet så er blevet dækket.
Vækstbehov er omvendt lidt mere komplicerede, da de anses som de to øverste trin i figuren. Disse behov kan som sådan ikke mættes, hvilket indebærer, at selvom man løbende gør ting for at dække behovet, vil behovet aldrig blive indfriet 100%.

Hvordan skal jeg bruge Maslows Behovspyramide?

Udover, at der er faglige aspekter i teorien, er det blevet en kendt metode, for at undersøge motivationen hos mennesker. Det er altså en måde, hvorpå man kan se på menneskets grundlæggende instinkter, og hvordan de indvirker på motivationen. Dette kan sagtens overføres til arbejdspladsen og er en god metode for, hvordan ledere kan sikre at sine medarbejdere er motiverede.

Leder du efter andre teorier, som er berigende for ledere og virksomheder? Læs også vores artikel om CSR.

Maslows behovspyramide i praksis

I dagligdagen bruger vi også de forskellige niveauer i Maslows behovspyramide. Dette gør vi, fordi vi dagligt arbejder med håndtering af andre mennesker - både fordi det er det, vi arbejder med, fordi vi samarbejder med andre mennesker, og fordi vi i vores dagligdag møder andre mennesker.

Når du arbejder med andre mennesker, især hvis du er leder eller har en ledende stilling, så er hovedformålet med stillingen, at få folk til at arbejde og være motiverede til det. Her viser Maslows behovspyramide, hvordan mennesker helt basalt set fungerer og hvordan man motiverer dem til at arbejde.

Eksterne faktorer

Ved forandringer i eksterne faktorer sker der også forandringer internt - både på arbejdspladsen, men også hos den enkelte. Her kan behovene hos de enkelte også godt bevæge sig fra ét niveau til et andet i Maslows behovspyramide. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dette, når du som leder skal bevare motivationen hos de ansatte.

Interne faktorer

Sker der ændringer eller forandringer i virksomheden, som kan have betydning for den enkelte medarbejder, så vil der naturligt opstå spørgsmål om, hvad det kan betyde for den enkelte. Dermed rykker fokus fra ét behov til et andet i Maslows behovspyramide. 

Tryghed

Som leder er det vigtigt at have fokus på trygheden og derfor kan du med fordel se på, hvordan behovene ændrer sig, når der sker forandringer - på flere forskellige plan. Selvom forskellige personer ikke reagerer på samme måde, kan de alligevel godt gå med samme bekymringer og tanker, og derfor er det vigtigt at få klarlagt eventuelle spørgsmål.

Ofte kan utryghed medføre modstand hos medarbejdere, fordi usikkerheden stiger og med den kommer der spørgsmål, som måske ikke er blevet besvaret. Som leder er det derfor vigtigt at du får opfyldt de nederste og mest basale niveauer af Maslows behovspyramide. Dette kan gøres gennem tryghedsskabende kommunikation.

Kritik af Maslows Behovspyramide

Der er i senere tid kommet en del kritik af Maslows Behovspyramide, og hvordan den i sin hierarkiske form kan danne sig nogle problematikker. Det gælder, for eksempel, at man inddrager det faktum, at mennesker forskellige og dermed har forskellige behov. Det vil sige, at det for nogle kan være vigtigere med selvrealisering, end behovet for søvn. 

Man kan derfor diskutere, om det i virkeligheden er så sort og hvidt, som Maslows Behovspyramide lægger op til. Dog er der ingen tvivl om, at figuren og pyramiden kan bruges til at kortlægge de mange overvejelser, som mennesker kan gøre sig i forhold til ens behov. Hvis man for eksempel ikke har adgang til nok mad og vand, vil ens primære fokus udelukkende være at få udfyldt dette, før man retter blikket mod relationer og behovet for ego.

Søger du efter mere inspiration til analyse og teorier inden for Marketing? Hos PK Medier har vi et helt univers af forklarende artikler til modeller, analyse tilgange og meget mere. Læs for eksempel også forklaring på PESTEL analyse eller AIDA modellen.

Se hvad Very Well Mind har at sige om Maslows behovspyramide her. Du kan også læse mere om pyramiden her.

Guide til eksamen 

Kan du trække Maslows behovspyramide til eksamen; så frygt ej. Vi har lavet en guide til dig, med hvad der er vigtigt at sige vedrørende modellen. Du kan med fordel følge denne guide, hvis du trækker dette spørgsmål til eksamen. 

  • Husk altid med at sige, hvad man bruger modellen til:

Det er altid vigtigt at klarlægge, hvad man bruger modellen til. Det er fint, at man kan forklare, hvordan modellen virker, men det er ligeså vigtigt, at du ved, hvordan man bruger den i praksis og dermed evner at sætte det i et større perspektiv. 

Hvis du har ekstra god hukommelse, kan du også nævne, hvem der har lavet modellen og hvornår den blev lavet.

1. Hvad er det fundamentale ved modellen? 

Dernest er det relevant at nævne det helt fundamentale ved modellen. Her kan du f.eks. Nævnte, at Maslows behovspyramide skal ses som et hieraki, hvor de nederste behov er de fundamentale og vigtigste, som er en forudsætning for, at de øverste behov kan blive opfyldt.

Med andre ord: Før man kan nå til næste trin i pyramiden, skal de forrige være opfyldt. Ovenfå kan du læse meget mere om de forskellige trin i modellen. 

2. Mere dybdegående forklaring

Efter at have forklaret hvad du bruger Maslows behovspyramide til, samt hvordan den fundamentalt er opbygget, så bør du efterfølgende tage trin for trin i pyramiden og forklare, hvad der gør sig gældende hvad hver enkelt step. 

3. Kom med eksempler

Imens du forklarer om de enkelte step, så bør du altid komme med eksempler. Dette viser nemlig, at du ikke bare kan forklare, hvordan modellen fungere, men du kan også sætte den i en større sammenhæng og perspektivere Maslows behovspyramide til det virkelige liv. 

Eksempel: Ved de fysiske behov kan du f.eks. Nævnte, at de fysiske omgivelser på arbejdspladsen er meget vigtig. Hvis der er meget varmt i et lokale og ingen aircondition, er det nemlig en dårlig forudsætning for, at du kan koncentrere dig. 

4. Perspektivering 

Når du har forklaret Maslows behovspyramide, og alt hvad man skal vide omkring den, så kan du med fordel perspektivere den til andet pensum. Perspektivering giver ekstra point til eksamen, og hvis du f.eks. Har meget til tilbage, så kan du med fordel perspektivere den til en anden model, som du kan bruge tid på at snakke om. 

Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at perspektivering kun skal være internt - med dette menes, at du kun skal perspektivere til andet pensum. Det er derfor ikke relevant at sammenligne Maslows behovspyramide med en model, du har fundet på nette. 

Et godt tip: Føler du dig stadig ikke sikker omkring modellen? Så kan du med fordel forberede en perspektivering (uanset hvilket fag, du er til eksamen i). På denne måde kan du styre din egen eksamen og komme til at snakke om et emne, du er mere sikker i. 

Det er vigtigt at understrege, at vores guide blot at til inspiration og gode råd til hvordan, du kan gribe din eksamen an. Du kan også bruge denne guide til andet end Maslows behovspyramide; principperne kan faktisk bruges til alle andre modeller, du kan trække til eksamen.

Vi hjælper forskellige kunder med at komme op på forskellige søgeord på søgemaskinerne med ord såsom trægulve m.m. Læs også om hvordan du kan ansøg om praktikplads hos PK Medier i København.

Maslows Behovspyramide FAQ 

Hvad er Maslows Behovspyramide? 
Maslows Behovspyramide er en pyramideformet model, som har til formål at danne overblik over de behov, som mennesker stræber efter at få dækket.
Hvad er menneskets basale behov?
De basale behov er dem, som findes på det nederste trin i pyramiden, og som bliver kaldt de fysiske behov. Det dækker over basale behov som mad, vand, ilt og søvn, men også varme, sex og udskillelsen af kropslige væsker. 
Hvad er forskellen på mangelbehov og vækstbehov? 
Mangelbehov dækker over de tre nederste behov i Maslows behovspyramide. Det vil sige det fysiske behov, tryghedsbehovet og det sociale behov. Vækstbehovet dækker over de to øverste etager af pyramiden, ego behovet og behovet for selvrealisering. 

Angivelse af kilder

  1. Masterclass har en god guide til pyramiden her
  2. SimplyPsychology har også lavet denne guide

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.7 / 5. Optælling af stemmer: 3

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle