Opdateret 10. februar 2022 af Peter Klitkou

Konkurrencetragtmodellen

konkurrencetragtmodellen

Ved at gøre brug af Konkurrencetragtmodellen, kan man udføre en konkurrentanalyse, og dermed identificere, hvilke konkurrenter, man har med at gøre. Det kan være en stor fordel at kende til markedet og sine konkurrenter, herunder for, at man opnår den største viden om et givent marked, og hvilke udfordringer forskellige virksomheder og brancher kan have.

Først ser man på konkurrence situationen, her er det vigtigt at markedsafgrænse, for at det er lettere at undersøge, hvilken konkurrence, der er hertil. Marked består af fire forhold:

  1. Produkt eller en serie af produkter
  2. Udbyder (virksomhederne)
  3. Efterspørgere (kunderne)
  4. Geografisk afgrænset området

Når man har fået afklaret de ovenstående forhold, kan man begynde at bruge Konkurrencetragtmodellen. I dag arbejder de fleste virksomheder på flere markeder eller afgrænsede områder, fordi virksomheden dækker flere steder, regioner eller lande. Derved er der forskel på, hvor stort det geografiske område er.

Når man som virksomhed er på flere markeder, vil det i nogle tilfælde være de samme konkurrenter, man er oppe imod. Mangler du derimod en god metode til, at analysere dit produktportefølje for at gennemskue, hvilke produkter, der er mest værdige at investere i, kan du få indblik via Boston Modellen, som er en analyse metode til dette.

Hvordan bruger jeg Konkurrencetragtmodellen?

For at identificere de forskellige forhold, som gør sig gældende for en specifik virksomhed eller branche, når du bruger Konkurrencetragtmodellen, skelner man mellem snæver og bred konkurrence.

Konkurrencetragtmodellen:

Men hvad er forskellen på de to konkurrence typer? Som det ses på billedet, skelner man mellem de to konkurrencetyper, hvoraf forklaring følger.

Konkurrencetragtmodellen_ver2

Snæver konkurrence

Når man taler om snæver konkurrence i denne sammenhæng, er der nogle forskellige ting, man kan sammenligne og være på udkig efter. Det gælder:

Samme produkter: det vil sige produkter der for forbrugerne ser identiske ud, eller er af samme type. Her kan man for eksempel sammenligne forskellige chokoladebarer, som er af samme type, eller de produkter, som har et discount alternativ.

Samme produkt kategori: her ser man på, hvilke chokoladebarer, der er hen af samme kategori, og som på sin vis også er i konkurrence med chokoladeproduktet. I Konkurrencetragtmodellen bliver det set i lyset af andre chokolader, men som måske ikke lader til at være den åbenlyse konkurrence.

Samme behov: er det sidste element, man kan lede efter. Her kigger man efter det behov, der søges efter at tilfredsstille. I det her tilfælde gælder chokoladebarer om at tilfredsstille et fysisk behov, såsom en trang til sukker eller lignende. Her kan konkurrencen også være andre former for slik eller chokoladeprodukter.

Bred konkurrence

Under den sidste del af Konkurrencetragtmodellen er der alle produkter, som et aspekt. Her er der tale om, hvordan en virksomhed i sidste ende konkurrerer med alle andre brancher og firmaer om forbrugernes rådighedsbeløb. Her lægges der vægt på, hvordan hver enkelte forbruger har et vist rådighedsbeløb, som kan bruges på alle slags produkter eller services.

Her kan man kritisere Konkurrencetragtmodellen, for at være mangelfuld, da metoden på sin vis ikke kan uddybe, hvordan udfordringerne ved konkurrenterne kan løses. Har du brug for yderligere marketingsstrategier, kan du læse mere om forskellige analysestrategier, som for eksempel SWOT analysen, hvor du kan få mere indsigt i situationen, i den pågældende virksomhed.

Helt lavpraktisk har forbrugerne penge til rådighed, som de hver især bestemmer, hvordan de bruger beløbet. Det er dog ret svært at forholde sig til som virksomhed, da det kan være forskelligt, hvorvidt forbrugeren vil bruge penge på ferie, bytur med vennerne eller chokoladebarer. Det giver derfor mest mening at tage udgangspunkt i, hvordan den snævre konkurrence ser ud.

Således kan du benytte Konkurrencetragtmodellen, men leder du derimod efter andre måder, hvorpå du kan udarbejde en konkurrentanalyse på markedet, kan du læse mere om Skydeskivemodellen. Den giver berigende indsigt i, hvordan markedet ser ud på samme front, men med denne analysestrategi får du et godt indblik i, hvordan man undersøger en virksomheds konkurrencedygtighed.

 

Ikke træt endnu? Læs videre herunder