Vi opnår kommision via links. Artiklen er derfor en annonce. Læs mere >

TOWS Analyse - Skabelon og eksempel på brug af værktøjet

Hvad er TOWS analyse: Kort sagt, så er TOWS analyse en udvidelse af den velkendte SWOT analyse, der afdækker virksomhedens interne og eksterne situation i forhold til konkurrenter.
Af 
kursus i salg
En TOWS analyse identificerer virksomhedens svagheder, styrker, muligheder og trusler, hvorefter styrker sættes i sammenhæng med muligheder, og svagheder matches med trusler. Det er derfor et godt værktøj, der kan bruges i forlængelse af en SWOT analyse.

Hvad er en TOWS analyse?

Med udgangspunkt i en SWOT analyse identificeres de forandringsbehov, der findes hos en virksomhed. Dette gøres ved, som nævnt ovenfor, at sammenkæde og sammenholde forskellige kombinationer mellem de forhold, der eksisterer i en virksomhed, nemlig styrker, svagheder, trusler og muligheder.

På den måde er en TOWS analyse et bindeled mellem virksomhedens nuværende strategiske situation og de forventede fremtidige mål og målsætninger for virksomheden, da forskellige behov for forandring og ændringer kortlægges herved.

Sådan laves en TOWS analyse

En TOWS analyse laves ud fra de fund, man har lavet i sin SWOT analyse. Herefter vil svagheder, styrker, trusler og muligheder kombineres på forskellige måde for at finde de rette initiativer.

De forskellige kombinationer af forholdene vil afgøre, hvad der skal gøres hvor. Herunder laver vi en gennemgang af, hvad de forskellige kombinationer betyder og uddriver.

 

Styrker og Muligheder (S + O)

Her er målet at udnytte en virksomhedens interne styrker og eksterne muligheder, som er til rådighed for virksomheden. Det betyder også, at virksomheden skal bruge egne ressourcer til at drage fordel af muligheder - både forestående og potentielle muligheder.

 

Svagheder og Muligheder (W + O)

Her skal virksomheden søge at minimere sine svagheder og i stedet fokusere og maksimere potentielle og forestående muligheder. Her skal eksterne muligheder udnyttes ved at modernisere interne svageheder. Et eksempel herpå kan være, at virksomheden går sammen med en anden virksomhed, fordi de har netop de kompetencer, som mangles.

 

Styrker og Trusler (S + T)

Her er målet at maksimere og udnytte virksomhedens styrker, men samtidig minimere trusler ved hjælp af virksomheden styrker. Her skal interne styrke være med til at håndtere de eksterne trusler - forestående såvel som potentielle -, der måtte være.

 

Svagheder og Trusler (W + T)

Her sættes alle virksomhedens ressourcer ind på at rede virksomheden, da den trues af eksterne trusler såvel som interne svagheder. Det handler altså om at minimere både svagheder og trusler. 

 

Dette ser man typisk hos virksomheder, der står i en kritisk tilstand. Virksomheden må altså skære ind til benet, skære ned på medarbejdere, afdelinger, produkter, services eller lignende, for at overleve, samt skrue op for aggressivitet i forbindelse med salg.

YouTube video

FAQ

Hvad er en TOWS analyse?
En TOWS analyse er et værktøj, som er lavet som en udvidelse til SWOT analysen. Når man har identificeret sine forhold i sidstnævnte analyse, kan man tage fat i en TOWS analyse og vurdere, de forskellige interne og eksterne forhold, såvel som både positive og negative aspekter ad den nuværende position.
Hvordan laves en TOWS analyse?
En TOWS analyse laves ved at se på de forhold, som virksomheden står i lige nu. Dette gøres ved at kombinere og se på forhold mellem svagheder, styrker, trusler og muligheder. Herefter kan virksomheden vurdere og kortlægge, hvor der skal gøres en indsats for at forbedre konkurrencesituationen og andre forhold.
Hvad er forskellen på TOWS og SWOT analyse?
Der er ikke så meget en forskel på de to analyser, da den ene er udvundet af den anden. TOWS er nemlig en udvidelse af SWOT analysen, og derfor fungerer TOWS analysen ikke enkeltstående. Det vil altså sige, at man vil være nødt til at lave en SWOT, før man kan lave en TOWS analyse. SWOT’en kan godt stå alene.
Hvad er fordelene ved en TOWS analyse?
En TOWS analyse har en række fordele, herunder at den er nem at arbejde med, at analysen fokuserer på positive såvel som negative aspekter, at den hjælpe med at forbedre den nuværende position, samt at den både kigger på interne og eksterne udfordringer. På den måde kommer du hele vejen rundt om virksomheden.
Kontakten etableres, og bureauet analyserer og udforsker din virksomhed og jeres felt. Derefter foretages der et opstartsmøde, hvor I i samarbejde ser ind i indsatserne og handleplanen. Næste step er at komme ud over stepperne og i gang med eksekveringen. Afsluttende ses der ind i rapportering og om hvorvidt måltallene er nået.

Angivelse af kilder og test

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.9 / 5. Optælling af stemmer: 7

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle