Opdateret 19. november 2021 af Peter Klitkou

ROAS | Få tips og tricks til at navigere i det hos PK medier

ROAS står for “Return on ad spend” hvilket på dansk er termet “Reklame kampagne afkast” eller kampagneprofit, det er lidt snørklet på dansk og bliver kaldt forskellige termer. Ikke desto mindre, er det et nøgleelement, når det gælder strategisk markedsføring eller kampagner.

Det kan være behjælpeligt, hvis man forsøger at vækste en virksomhed eller gøre den mere synlig på forskellige søgemaskiner.

ROAS

Helt lavpraktisk er ROAS den beregning af den procentvise fortjeneste, sat op mod det der bruges på en marketingskampagne. Sagt på en anden måde, er det en regnemetode som angiver det der er brugt af penge, sat op mod det du tjener.

På den måde, kan man på en overskuelig måde måle afkastet på ens markedsføring.

Metoden kan anvendes på forskellige platforme og forskellige henseende.

Alt i alt er det en metode, som kan danne rammer over et markedesføringsbudget. ROAS kan benyttes på et søgeordsniveau, som er det SEO prioriterer, for at få overblik over hvilke produktgrupper eller søgeord der danner positivt afkast.

På denne måde er det nemt at udpege, hvilke mangler såvel som hvilken prioritering, man skal tage afsæt i med hensyn til virksomhedens markedsføring. Det kan være, der skal ændres i den tilgang man har på nuværende tidspunkt.

Hvordan udregner jeg ROAS?

Når du skal beregne ROAS gør du det ved, at dividere omsætningen med markedsføringsomkostningerne.

ROAS PK medier

Som det ses på billedet, er formlen en måde hvorpå du hurtigt og enkelt, kan udregne hvilket afkast virksomhedens investering har givet.

Det vil sige, hvis du for eksempel bruger 100kr på annoncering og omsætter for 1000kr vil din ROAS ligge på 1000%, dermed har du fået et afkast som er 10 gange den investering der er lagt i forvejen.

Således kan man nemt kan få et overblik, over de penge der er brugt i sammenhæng med annonceringer og markedsføring. Det giver et indblik i, hvilken værdi den markedsføringsstrategi man udfører, har for optimering af hjemmesiden.

Alt efter hvilken virksomhed man har med at gøre, skal ROAS tilpasses til hver enkelte virksomhed eller branche da det på nogle områder, kan være acceptabelt med en ROAS på 200% hvor det i andre tilfælde er nødvendigt med en på 1000% for at kunne opnå profit.

Dermed er der ikke en endegyldig opfattelse af, hvad en god procent skal ligge på.

Alt efter en virksomheds omkostninger og profitmargen, er der forskellige opfattelser af hvad der er fornuftigt i den givne virksomhed. Så afhængigt af hvad virksomheden forhandler eller yder, er der forskel på hvilken omsætningsværdi der er acceptabel.

Hvad skal jeg bruge ROAS til? 

Ved at bruge ROAS som et essentielt delelement i en målsætning, er det lettere at holde overblik over, hvor mange penge du får igen af de penge du investerer i annoncer. På denne måde kan virksomheder, nemt måle effekten af reklamekampagner og annonceringer.

Det giver en god mulighed for at evaluere, hvilke strategier der fungerer.

ROAS er altså et vigtigt når det gælder online annoncering, SEO eller markedsføring.

Denne form for kvantitativ data er en faktuelt måde, at få kendskab til hvad der bidrager til ens virksomhed samtidig med, at det kan bruges til fremtidige budgetter, strategier og overordnede marketingsbeslutninger.

Det kan være en jungle at finde rundt i, hvis man forsøger at vækste en virksomhed.

Du skal derfor være velkommen til at kontakte os og få hjælp til annonceringer på sociale medier, SEO eller hvis der skal ændres på jeres hjemmeside. Alt dette er med til, at optimere virksomhedens synlighed således at der kan opnås et højt afkast på din ROAS.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder