Vi opnår kommision via links. Artiklen er derfor en annonce. Læs mere >

ROAS - Få tips og tricks til at navigere i det hos PK medier

ROAS er en forkortelse for “Return on ad spend” og det term som de fleste marketing specialister benytter. Termen på dansk dækker altså over; “Reklame kampagne afkast” eller kampagneprofit. Det er et nøgleelement, når det gælder strategisk markedsføring eller kampagner.
Af 
maler Frederiksberg

Det kan være behjælpeligt, hvis man forsøger at vækste en virksomhed eller gøre den mere synlig på forskellige søgemaskiner.

Helt lavpraktisk er ROAS den beregning af den procentvise fortjeneste, sat op mod det der bruges på en marketingskampagne. Sagt på en anden måde, er det en regnemetode som angiver det der er brugt af penge, sat op mod det du tjener. Det indebærer derfor selve afkastet.

På den måde, kan man på en overskuelig måde måle afkastet på ens markedsføring.

Metoden kan anvendes på forskellige platforme og forskellige henseende.

Alt i alt er det en metode, som kan danne rammer over et markedesføringsbudget. ROAS kan benyttes på et søgeordsniveau, som er det SEO prioriterer, for at få overblik over hvilke produktgrupper eller søgeord der danner positivt afkast.

På denne måde er det nemt at udpege, hvilke mangler såvel som hvilken prioritering, man skal tage afsæt i med hensyn til virksomhedens markedsføring. Det kan være, der skal ændres i den tilgang man har på nuværende tidspunkt.

Det kan være essentielt for hele processen af en kampagne udvikling og eksekvering at se på afkastet. Ikke nok med vigtigheden i at skabe den gode engagerende kampagne med højt reach, så er afrapportering og effektmåling vigtigt. Det er afslutningsvis i en proces givende at vurdere effekten af kampagnen og det økonomiske udbytte netop ved brug af ROAS.

Hvordan udregner jeg ROAS?

En udregning af ROAS er simpel og ligetil, så længe du kender til dine omkostninger for den specifikke kampagne eller reklame samt din indtjening på det pågældende tiltag.

Når du skal beregne ROAS gør du det ved, at dividere omsætningen med markedsføringsomkostningerne, som vist i illustrationen herunder.

ROAS PK medier

Som det ses på billedet, er formlen en måde, hvorpå du hurtigt og enkelt kan udregne, hvilket afkast virksomhedens investering har givet.

Det vil sige, hvis du for eksempel bruger 100 kr på annoncering og omsætter for 1000 kr, vil din ROAS ligge på 1000%, dermed har du fået et afkast, som er 10 gange den investering der er lagt i forvejen.

Således kan man nemt kan få et overblik, over de penge der er brugt i sammenhæng med annonceringer og markedsføring. Det giver et indblik i, hvilken værdi den markedsføringsstrategi man udfører, har for optimering af hjemmesiden.

Alt efter hvilken virksomhed man har med at gøre, skal ROAS tilpasses til hver enkelte virksomhed eller branche da det på nogle områder, kan være acceptabelt med en ROAS på 200% hvor det i andre tilfælde er nødvendigt med en på 1000% for at kunne opnå profit.

Dermed er der ikke en endegyldig opfattelse af, hvad en god procent skal ligge på.

Alt efter en virksomheds omkostninger og profitmargen, er der forskellige opfattelser af hvad der er fornuftigt i den givne virksomhed. Så afhængigt af hvad virksomheden forhandler eller yder, er der forskel på hvilken omsætningsværdi der er acceptabel.

Effektmåling og ROAS er vigtigt og ofte ikke særlig dyrt og omstændigt at undersøge. Du kan blandt andet bruge gratis værktøjer som Google Analytics, til at se nærmere på dine konverteringer og omsætning, som kan give dig konkrete tal på, hvorledes en kampagne er gået. Disse oplysninger kan du da efterfølgende benytte i din udregning af ROAS.

Du skal selvfølgelig altid huske at have defineret dine målsætninger fra starten, for at kunne vurdere, hvorvidt en kampagne har været succesfuld. Det er nemlig ikke altid udelukkende de økonomiske mål, som skaber succes. Du kan også have defineret dine mål efter øget synlighed, mere trafik, større omtale og mange andre målsætninger.

Dog sætter man ofte økonomiske mål, når det angår annoncer, hvor ROAS ofte bruges.

Når du samarbejder med et professionelt SEO-bureau, sætter I i fællesskab målsætningerne for den specifikke kampagne, annoncerne og SEO arbejdet, og bureauet hjælper og vejleder dig til at definere, hvornår der er opnået succes og indenfor hvilke kriterier.

Vi, hos PK Medier, finder effektmåling helt essentielt for et samarbejde for at kunne måle og evaluere, hvorvidt SEO arbejdet har skabt værdi for virksomheden. Hvis dine målsætninger er økonomiske hjælper vi i den forbindelse med at finde de rette informationer til at kunne udregne din ROAS.

YouTube video

Hvad skal jeg bruge ROAS til?

Ved at bruge ROAS som et essentielt delelement i en målsætning, er det lettere at holde overblik over, hvor mange penge du får igen af de penge du investerer i annoncer. På denne måde kan virksomheder, nemt måle effekten af reklamekampagner og annonceringer.

Det giver en god mulighed for at evaluere, hvilke strategier der fungerer. Dette giver dig også indblik i, hvad du på sigt succesfuldt kan fortsætte med, og hvad der ikke betaler sig. Du kan, med afsæt i din evaluerende ROAS, påbegynde dit strategiske arbejde med kommende markedsføring.

ROAS er altså et vigtigt når det gælder online annoncering, SEO eller markedsføring.

Denne form for kvantitativ data er en faktuelt måde, at få kendskab til hvad der bidrager til ens virksomhed samtidig med, at det kan bruges til fremtidige budgetter, strategier og overordnede marketingsbeslutninger.

Det kan være en jungle at finde rundt i, hvis man forsøger at vækste en virksomhed. Læs mere om ROAS på Google her.

SEO giver ofte stort afkast i forhold til de omkostninger, der er ved arbejdet. Med søgemaskineoptimering sikrer du ikke blot meget trafik, men en optimering som er vedvarende og fortsætter over tid. Hvor annoncer modsat har en kortere levetid, vil din SEO indsats betale sig tilbage på længere sigt og fortsætte med at give afkast og konverteringer.

Du skal derfor være velkommen til at kontakte os og få hjælp til annonceringer på sociale medier, SEO eller hvis der skal ændres på jeres hjemmeside. Alt dette er med til, at optimere virksomhedens synlighed således at der kan opnås et højt afkast på din ROAS.

Vi skaber ofte indhold og annoncer for vores samarbejdspartnere, som giver stort afkast, og dermed viser en høj ROAS.

Angivelse af kilder og test

  1. www.mayple.com
  2. Hvad er godt ROAS - læs mere om det hos Whatconverts.com

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Optælling af stemmer: 4

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

menu-circlecross-circle