Opdateret 8. februar 2024 af Peter Klitkou

Talentudvikling - Her de bedste 5 råd

Talentudvikling kommer i mange størrelser og former, men handler i sin enkelthed om først og fremmest at kende sine kompetencer, og dernæst lære at udnytte og udvikle dem på bedst mulig måde. Det gælder uanset om der er tale om individuel optimering eller kollektiv på et team.

Med optimering og udvikling vil arbejdet i organisationen blive forbedret, da hver enkelte medarbejder er specialiseret indenfor det, vedkommende er bedst til.

talent udvikling

Hvorfor kan salgstræning være behjælpeligt?

Nedenfor kommer vi med 5 god råd til, hvordan du bedst muligt formår at udvikle dine medarbejders talenter. 

1. Afhold MUS-samtaler 

En MUS samtale står for “Medarbejder udviklingssamtaler” og har til formål at uvikle dine medarbejdere. Til denne samtale bør du først og fremmest spørge ind til, hvad medarbejderen oplever som sine største styrker og svagheder. For at opnå talentudvikling bør du holde øje med de styrker og faktorer, der særligt motiverer medarbejderen. Forsøg at udvikle på disse og tildel medarbejderen opgaver indenfor dette ansvarsområde. 

Samtidig bør du anerkende, at alle har deres svagheder, og i samarbejde med medarbejderen komme med forslag til, hvordan vedkommende kan mindske denne svaghed. 

Du kan med fordel foreslå medarbejderen at deltage i et forløb med fokus på talentudvikling, som både vil tillægge vedkommende personlig og faglig udvikling. 

2. Opstil realistiske mål

En vigtigt forudsætning for talentudvikling er, at der blive sat realistiske mål, som medarbejderen selv føler er motiverende at stræbe efter. Tag en dialog med medarbejderen om hvilke drømme og mål personen har i forbindelse med sin jobsituation. Opstil hertil nogle konkrete og realistiske mål, som virker motiverende for medarbejderen. 

Et mål bør altid følge SMART-kravene. Dette betyder, at målet både skal være specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Du bør være inkludet undervejs og processen for at have overblik over, hvordan det går med medarbejderens talentudvikling. 

3. Inddrag dig selv i processen. 

Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at du som leder er den del af dine medarbejders talentudvikling. Dette kan f.eks. Gøres ved at afholde lærings- og refleksionssamtaler, hvor både du og medarbejderen får mulighed for at drøfte sine tanker omkring processen. Spørg ind til hvilke udfordringer, vedkommende møder, og hvordan du kan hjælpe med at nedtrappe mængden af disse. Spørg også ind til, hvordan medarbejderen mener at kunne bruge den nye viden og læring i sit fremadrettede arbejde. Og spørgs selvfølgelig også ind til, om vedkommende oplever at have udviklet sine talenter. Husk at være rosende. 

4. Få hjælp fra eksperter

Hvis du selv har travlt i din hverdag, og det kan forekomme som en uoverskueligt opgave at have fokus på dine medarbjders talentudvikling, kan du med fordel få hjælp fra eksperter indenfor området. Talentudvikling kan foregå på mange måder, og hvis du ønsker hjælp far en ekspert til formålet, anbefaler vi  https://www.mindness.dk/

5. Talentudvikling kommer også med bump på vejen 

Du bør som leder anerkende, at ingen udvikling sker uden bump på vejen. Det er vigtigt, at dine medarbejdere ved, at det er okay at fejle engang imellem, og at fejl kun fører til yderligere udvikling. Hvis en medarbejder oplever, at det ikke er okay at fejle, vil det kun have en negativ effekt på personens- og jeres virksomheds resultater. 

Som ovennævnt er der flere gode måder, man kan tilgå talentudvikling. Du kan både føre en mere intim og personlig udviklingsproces med den enkelte medarbejder, du kan få hjælp fra eksterne eksperter eller du kan evt. Afholde kursus til formålet. Der findes mange udviklingskurser med fokus på talentudvikling, som kan være værd at oveholde. Et kursus vil til forskel for den almene proces være en sammenrustning af alle medarbejderne, hvor der er fokus på, hvordan man internt i virksomheden kan udvikle sig på baggrund af gode samarbejder og fællesskab.

YouTube video
  1. td.org
  2. aihr.com
  3. gloat.com

Her kan du læse mere om blandt andet lederudvikling eller salgstræning.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle