Opdateret 12. august 2021 af Natasja Grønfeldt

Hvordan laver du det optimale marketing mix?

Her vil vi gennemgå og forklare, hvad et marketing mix er, samt hvordan det kan bruges til at skabe mere værdi for din virksomhed. Modellen går under mange navne som: Marketing mix, Parametermix, ”De 4 P’er” eller (den udvidet model) ”De 7 P’er”.

Vi er her for at hjælpe dig med at finde rundt i modellerne og hjælpe dig med at opstille det mest optimale marketing mix for din virksomhed, når du skal udarbejde digital marketing. Det er især samspillet mellem alle P’erne, som er med til at skabe den mest optimale drift, så både kunden og virksomheden får mest mulig værdi.

Hvad er et Marketing mix?

Når man snakker om marketing mix, så mener man i de fleste sammenhænge: De 4 P’er. Det er fire faktorer, som tilsammen er med til at skabe salg for virksomheden og mere værdi for kunden. Modellen er også ofte kaldet for et Parametermix.

De 4 P’er i marketing mixet består af følgende faktorer:

  • Price
  • Product
  • Place
  • Promotion


Det klassiske marketing mix med de 4 P’er, er designet med udgangspunkt i produktionsvirksomheder, derfor er der også lavet en udvidelse af modellen, nemlig de 7 P’er. Denne udvidelse er lavet med henblik på servicevirksomheder, som ikke har et fysisk produkt at sælge.

De 7 P’er har tre ekstra punkter som er:

  • People
  • Physical Evidence
  • Proces


Her vil vi dog først og fremmest fokusere på de standardmæssige 4 P’er, som dog stadig kan bruges til at redegøre for servicevirksomheder, bare ikke ligeså fyldestgørende, som man kan med alle de 7 P’er. Du kan læse mere om de 7 P’er på linket.

Marketing mixet bruges f.eks. hvis en virksomhed har oplevet stagnerende eller nedgående salg, og ønsker at finde ud af, hvilke parameter der skal justeres på for at opnå bedre afsætning.

De 4 P’er

Product

I de fleste sammenhænge, så er det første parameter i marketing mixet Produktparameteren. Her starter man med at redegøre for produktets ”art”. Det er de helt basale elementer. Er produktet en serviceydelse eller et fysisk produkt?

Hvis der er tale om et fysisk produkt, så redegør man for elementer som: Design, Brand, Kvalitet, Funktioner, Emballage m.m., samt produktets eventuelle tilhørende serviceelementer. Her er det også værd at vurdere produktionsomkostningerne, da det kan være, at det er her man skal justere for at få et bedre produkt.

Det er i dette parameter, i marketing mixet, meget vigtigt at definere, hvordan dit produkt hjælper dine kunder med at løse deres problem. Hvad tilbyder I helt konkret? Tydeligt redegør for fordelene ved netop dit produkt, og hvad der gør det unikt.

Price

I dette parameter i marketing mixet kigger man på flere aspekter af prissætningsmetoderne i brug. Start med at redegør for den grundlæggende prissætning for dine produkter. Tag også højde for ting som pakkepriser, rabatter og kreditordninger. Vurder om dine priser er sammenlignelige med dine konkurrenter på markedet, hvilket specielt er relevant, hvis det er et meget homogent marked. Hvis dine priser er højere, er der så en god grund til det?

Har du f.eks. flere produkter i en serie, hvor merprisen for den større model – i forbrugernes øjne – ikke er det værd, så kan det være en idé at sænke prisen på den store model.

I dette eksempel kunne man også vælge at øge prisen for den lille model, så prisforskellen virker mere proportional, og hele serien kunne virke mere eksklusiv. Dette eksempel ville i praksis afhænge meget af, hvilket produkt du sælger og, hvilket marked du er på. Med marketing mix modellen kan man nemt få et overblik over disse ting såsom priser. 

Place

I marketing mixet hedder det place (for placering) da det hele jo skulle starte med P, men det handler faktisk lige så meget om distribution. I dette parameter skal man redegøre for sit valg af salgskanaler og distributionskanaler. 
Hvis vi starter med placering, så er det her vi kigger på hvor vores produkt bliver solgt, er det egne fysiske butikker, egen webshop, gennem grossister eller andre samarbejdspartnere? Placeringen afhænger også af, hvilken distributionsmetode man har valgt i sit marketing mix.

Har man f.eks. valgt en totalt eksklusiv distributionsmetode, hvor man står for det selv, så er der både fordele og ulemper ved det. Valget af distributionsmetode hænger sammen med dine varers pris og den oplevede værdi for kunderne – der er jo en grund til, at man ikke kan købe Gucci tøj i Netto.

Hvis man måske mener, at man har for høje distributionsomkostninger, så er det her i marketing mixet man kigger for at finde ud af, hvad der skal justeres på. Det kan også være omvendt, hvis man mener at produktet ikke er i nok butikker, så ville man justere på netop dette parameter i marketing mixet, og forsøge at opnå bredere distribution.

Promotion

Dette punkt inkorporerer alle din virksomheds salgsfremmende aktiviteter. Det er ting som offline annoncering, Facebook annoncering – og andet online markedsføring, PR-aktiviteter, personligt salg, kampagne om jeres CSR-politik, Guerilla marketing og alt der imellem.

Her er det også vigtigt at vurdere, hvordan selve processen er fra en kundes første eksponering af dit produkt eller virksomhed til det endelige salg. Er der et led i forløbet som kan optimeres? Hvis der er det, så er det promotion parametret man ville justere på i sit marketing mix.

Det er også derfor, at det er vigtigt at kende sine udgifter i forbindelse med sine forskellige marketingaktiviteter, samt at vide, hvilke af de aktiviteter, som giver størst gevinst, og så justere sin ‘promotion indsats’ derefter. 

Udvidelser af Marketing mix

Som nævnt tidligere, så er de 7 P’er den direkte udvidelse af det traditionelle marketing mix med de 4 P’er. De tre ekstra P’er – People, Physical Evidence og Proces – bruges til servicevirksomheder, hvor disse faktorer spiller en væsentlig rolle i virksomhedens værditilbud til kunden. Du kan læse mere om det på linket øverst.
En anden udvidelse til marketing mixet er de 4 C’er, som er Consumer, Cost, Convenience og Communication. Denne model er mere fokuseret på kundernes behov, hvor det normale marketing mix fokuserer mere på virksomhedens behov. Du kan læse mere om de 4 C’er via linket.

Nu er du klar til lave dit eget marketing mix og finde ud af, hvor der skal justeres, så alle parametrene fungerer optimalt i sammenspil med hinanden.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder