Hvad er et marketing mix - Kend dit parametermix og de 4 P’er

Her vil vi gennemgå og forklare, hvad et marketing mix er, samt hvordan det kan bruges til at skabe mere værdi for din virksomhed. Modellen går under mange navne som: Marketing mix, Parametermix, ”De 4 P’er” eller (den udvidet model) ”De 7 P’er”, som vi også vil komme ind på i artiklen.

Af 
Opdateret d. 10. oktober 2022
Hvad er marketingmix og de 4 p'er

Vi er her for at hjælpe dig med at finde rundt i modellerne og hjælpe dig med at opstille det mest optimale marketing mix for din virksomhed, når du skal udarbejde digital marketing. Det er især samspillet mellem alle P’erne, som er med til at skabe den mest optimale drift, så både kunden og virksomheden får mest mulig værdi. Det kan også være at du er blevet introduceret for det på et kursus og gerne vil lære lidt mere.

Hvad er et Marketing mix?

Når man snakker om marketing mix, så mener man i de fleste sammenhænge: De 4 P’er. Det er fire faktorer, som tilsammen er med til at skabe salg for virksomheden og mere værdi for kunden. Modellen er også ofte kaldet for et Parametermix.

De 4 P’er i marketing mixet består af følgende faktorer:

  • Price
  • Product
  • Place
  • Promotion

Det klassiske marketing mix og parametermix med de 4 P’er, er designet med udgangspunkt i produktionsvirksomheder, derfor er der også lavet en udvidelse af modellen, nemlig de 7 P’er. Denne udvidelse er lavet med henblik på servicevirksomheder, som ikke har et fysisk produkt at sælge, men som derfor tilbyder en eller flere services, som forbrugere kan købe og få glæde af. Inkorporer derfor gerne de 7 p’er, når du foretager en analyse af dit marketing mix i en servicevirksomhed.

De 7 P’er har tre ekstra punkter som er:
  • People
  • Physical Evidence
  • Proces
7 per

Her vil vi dog først og fremmest fokusere på de standardmæssige 4 P’er, som dog stadig kan bruges til at redegøre for servicevirksomheder, bare ikke ligeså fyldestgørende, som man kan med alle de 7 P’er. Du kan læse mere om de 7 P’er nederst i artiklen, så du kan kan få mest ud af dit marketingmix, parametermix.

De 4 P’er

Product

I de fleste sammenhænge, så er det første parameter i marketing mixet Produktparameteren. Her starter man med at redegøre for produktets ”art”. Det er de helt basale elementer. Er produktet en serviceydelse eller et fysisk produkt?

Hvis der er tale om et fysisk produkt, så redegør man for elementer som: Design, Brand, Kvalitet, Funktioner, Emballage m.m., samt produktets eventuelle tilhørende serviceelementer. Her er det også værd at vurdere produktionsomkostningerne, da det kan være, at det er her man skal justere for at få et bedre produkt.

Det er i dette parameter, i marketing mixet, meget vigtigt at definere, hvordan dit produkt hjælper dine kunder med at løse deres problem. Hvad tilbyder I helt konkret? Tydeligt redegør for fordelene ved netop dit produkt, og hvad der gør det unikt.

Overvej derfor gerne i dette marketingmix element, om der er nogle særlige samfundsmæssige tendenser i forhold til eksempelvis kvalitet og emballage, der bør tages højde for.

Et eksempel på et fænomen, der fremgår i samfundsdebatten lige nu kunne være bæredygtighed. Når du så analyserer jeres produkt eller produkter, under de 4 p’er i marketingmix og parametermix, kunne du have for øje, at produkterne gerne skal være producueret under kontrollerede, klimavenlige forhold.

Derudover kan det være, at emballagen skal udgøres af pap frem for plastik, så forbrugeren finder jeres produkt mere eksklusivt og bæredygtigt.

Målgruppe SEA

Price

I dette parameter i marketing mixet kigger man på flere aspekter af prissætningsmetoderne i brug. Start med at redegør for den grundlæggende prissætning for dine produkter. Tag også højde for ting som pakkepriser, rabatter og kreditordninger. Vurder om dine priser er sammenlignelige med dine konkurrenter på markedet, hvilket specielt er relevant, hvis det er et meget homogent marked. Hvis dine priser er højere, er der så en god grund til det?

Har du f.eks. flere produkter i en serie, hvor merprisen for den større model – i forbrugernes øjne – ikke er det værd, så kan det være en idé at sænke prisen på den store model.

I dette eksempel kunne man også vælge at øge prisen for den lille model, så prisforskellen virker mere proportional, og hele serien kunne virke mere eksklusiv. Dette eksempel ville i praksis afhænge meget af, hvilket produkt du sælger og, hvilket marked du er på. Med marketing mix modellen, dit parametermix, kan man nemt få et overblik over disse ting såsom priser. 

Price, i dette marketingmix a 4 p’er, kunne også eksemplificeres ved et nyt og eksklusivt produkt, hvor det kunne være en strategisk fordel at introducere varen med en lav intropris. Herefter kunne varens pris blive hævet, i takt med at efterspørgslen gerne skulle stige.  

Place

I marketing mixet hedder det place (for placering) da det hele jo skulle starte med P, men det handler faktisk lige så meget om distribution. I dette parameter skal man redegøre for sit valg af salgskanaler og distributionskanaler. 
Hvis vi starter med placering, så er det her vi kigger på hvor vores produkt bliver solgt, er det egne fysiske butikker, egen webshop, gennem grossister eller andre samarbejdspartnere? Placeringen afhænger også af, hvilken distributionsmetode man har valgt i sit marketing mix og parametermix.

Har man f.eks. valgt en totalt eksklusiv distributionsmetode, hvor man står for det selv, så er der både fordele og ulemper ved det. Valget af distributionsmetode hænger sammen med dine varers pris og den oplevede værdi for kunderne – der er jo en grund til, at man ikke kan købe Gucci tøj i Netto.

Hvis man måske mener, at man har for høje distributionsomkostninger, så er det her i marketing mixet man kigger for at finde ud af, hvad der skal justeres på. Det kan også være omvendt, hvis man mener at produktet ikke er i nok butikker, så ville man justere på netop dette parameter i marketing mixet, og forsøge at opnå bredere distribution.

Dette P er værd at overveje på baggrund af flere parametre. Det kan være, at din virksomhed sælger store produkter, som du ikke selv har mulighed for at ligge inde med. Derfor kan det både være en fordel af sælge det videre til andre butikker, kæder mm, der har kapacitet og ekspertise til at sælge netop dit produkt.

Skulle dit marketingmix indeholde brug af en grossist, er der flere gode grunde hertil. En grossist kan netop opkøbe samt oplagre og slutteligt videresælge dine produkter til andre butikker. 

Place er også ét af de 4 p’er i marketing mixet, der indebærer, hvorvidt du sælger b2b eller b2c - altså hvilken distributionskanal, du anvender.  

Sælges dine produkter videre til en anden forretning, inden den ender hos slutforbrugeren, så sælger du dine varer b2b, hvilket er business to business. Sælger du derimod din varer direkte til kunden selv, sælger du b2c, som indikerer et business to consumer salg. 

Som det fremgår af denne guide, er der altså flere overvejelser ved hvert enkelt punkt i dit parametermix, de 4 p’er, og ved valg af marketingmix.

Kontakt reklamebureau PK Medier i dag, hvis du vil høre mere om vores service.

Bliv klogere på hvad det koster at annoncere på Facebook her: Facebook annoncering pris.

marketing mix billede

Promotion

Dette punkt i dit parametermix inkorporerer alle din virksomheds salgsfremmende aktiviteter. Det er ting som offline annoncering, Facebook annoncering – og andet online markedsføring, PR-aktiviteter, personligt salg, kampagne om jeres CSR-politik, Guerilla marketing og alt der imellem. Her vil vi senere i dette indlæg komme ind på dit mediemix, som kan være relevant at arbejde strategisk efter. Om du afdækker de forskellige steder og medier, man skal være synlig på.

Her er det også vigtigt at vurdere, hvordan selve processen er fra en kundes første eksponering af dit produkt eller virksomhed til det endelige salg. Er der et led i forløbet som kan optimeres? Hvis der er det, så er det promotion parametret man ville justere på i sit marketing mix.

Det er også derfor, at det er vigtigt at kende sine udgifter i forbindelse med sine forskellige marketingaktiviteter, samt at vide, hvilke af de aktiviteter, som giver størst gevinst, og så justere sin ‘promotion indsats’ derefter. 

Lige netop promotion i marketing mixet er det, som vi, hos PK Medier, kan hjælpe din virksomhed med. Som reklamebureau vil vi hjælpe dig med diverse annoncering inden for p et, promotion. Det kan f.eks. være for et produkt som en kaffemaskine.

Promotion kan både skabes gennem Google annoncering, gennem Facebook reklamer og andre sociale medie platforme, der kan anvendes til reklamer, kampagner osv.

Bliv klogere på hvad AIDA modellen står for her.

Ved du hvad CSR? Hvis ikke, så kan du læse mere om det her: CSR.

Søger du praktik? Så læs med her. Vi søger løbende praktikanter hos PK Medier.

Lad os hjælpe dig med B2B marketing - kontakt os i dag.

Udvidelser af Marketing mix

Som nævnt tidligere, så er de 7 P’er den direkte udvidelse af det traditionelle marketing mix med de 4 P’er. De tre ekstra P’er – People, Physical Evidence og Proces – bruges til servicevirksomheder, hvor disse faktorer spiller en væsentlig rolle i virksomhedens værditilbud til kunden. Du kan læse mere om det på linket længere nede i artiklen, hvor disse punkter bliver uddybet.

En anden udvidelse til marketing mixet, parametermix, er de 4 C’er, som er Consumer, Cost, Convenience og Communication. Denne model er mere fokuseret på kundernes behov, hvor det normale marketing mix fokuserer mere på virksomhedens behov. Du kan læse mere om de 4 C’er via linket.

De tre ekstra P’er til dit parametermix

Som førnævnt er der yderligere tre P’er til dette parametermix, som man kan gøre brug af, når man har med marketingmix at gøre. De tre ekstra P’er altså den udvidede model, som kan give et større indblik i især servicebranchen, for her er der nemlig taget højde for de faktorer, som påvirker i dette fag. 

People

I punktet people taler vi om mennesker. Her er der fokus på serviceydelser og hvilke mennesker, der bliver introduceret for kunden. Hvilke medarbejdere interagerer man med, og hvilken interaktion er det, som finder sted. Det er et vigtigt element i dette femte punkt i marketingmix.

Her skelner man også mellem frontsystem og back systemet. Her er der altså tale om frontpersonalet, og hvem kunden møder som værende synlige. Yderligere er der ved back systemet tale om den del af firmaet, som kunderne ikke kender til. Her er det både tekniske og det administrative personale, IT- eller service systemer.

Hvilke personer, der indgår som front og back personale kan varierer fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Derfor er det også en overvejelse værd, når du har med marketing mix at gøre.

Physical evidence

Når man ser på dette punkt i forbindelse med marketingmix i de 7 p’er, er der tale om håndgribelighed, som kan være en stor udfordring i servicebranchen. Altså for eksempel stempelkort, kundekort eller andet, så ydelsen bliver håndgribelig - eventuelt i spil med produkter.

Det kan give kunder mulighed for at få point eller gratis varer, der skaber merværdi for dem, og dermed måske være årsag til, at de vil være tilbagevendende kunder fremover. I et marketing mix, hvor dette p indgår, kan man opnå stor tilfredshed hos sine kunder.

Proces

Til sidst har vi det syvende og sidste punkt i den udvidede marketingmix model med hele 7 p’er, hvor man ser på parametre som produktion og forbrug, som i servicebranchen ofte går hånd i hånd. Det kan fx. være former for selvbetjening, såsom at man i mange supermarkeder selv kan scanne sin varer ud og betale for sit køb, hvorpå man dermed sparer personaleomkostninger som virksomhed.

Det kunne også være i en restaurant, hvor man har udnyttet dette p i sit marketing mix, ved at have en robot som tjener i stedet for en almindelig medarbejder.

Vil du læse mere om de sidste 3 P'er, så kan du med fordel læse vores artikel om de 7 P'er her.

Dit marketingmix

Nu er du klar til lave dit eget marketing mix og finde ud af, hvor der skal justeres, så alle parametrene fungerer optimalt i sammenspil med hinanden for det mest optimale parametermix.

Læs mere her om at lave den perfekte markedsføringsstrategi. Eller læs med videre herunder, hvor vi sætter dig ind i, hvordan du, udover dit marketing mix, skal være opmærksom på dit medie mix.

Ved du hvordan du skal positionere dig ift. din målgruppe? Læs mere om det her: positionering.

Gør du brug af Google Ads til din webshop? Hvad med Google Shopping? Hvis nej, så læs mere om det her. Du kan også blive klogere på Google My Business her.

Du har sikkert hørt om virksomheder bruge Amazon i udlandet, men også i Danmark? Læs mere om Amazon her.

Hvilke marketing begreber kender du til? Vi har SEO, SEM, SEA, ROAS osv. Du kan blive klogere på dem alle på vores blog, hvor vi har skrevet en artikel til dem hver.

Er du en cateringvirksomhed, og laver catering ud af huset, så er det godt at kende til marketing mix, så du kan være foran dine konkurrenter hele tiden.

sea

Er du PK Mediers nye Head of Digital Marketing eller Digital designer? Læs mere om stillingerne her.

Leder du efter en god podcast at lytte til? Så har vi samlet de mest populære sammen til dig her.

Du har sikkert hørt ordet "klumme" utallige gange før, men ved du helt præcist hvad det er? Læs mere om det, hvor vi forklarer hvad det er og hvordan du skriver en, hvis behovet skulle opstå.

PK Medier står klar til at lave dine SEO opgaver, hvis I vælger SEO outsourcing.

Medie mix

Udover et parametermix findes der også "medie mix". Overordnet indebærer medie mix selve kombinationen af dine medier i din markedsføring og marketing. Det er vigtigt, at du har forståelse for, hvor du befinder dig med din nuværende markedsføring, eller benyt det i forbindelse med overvejelse om medie mixet på din potentielle eller fremtidige kommunikationsstrategi.

Et effektivt medie mix munder ud i den perfekte kombination af dine medier, hvor du fører marketing, hvad end det er online eller offline. Hvis du rammer det gode medie mix, kan du potentielt eksponere en større del af din målgruppe for dit indhold, da målgruppen befinder sig forskellige steder. Det er vigtigt for din virksomhed, at din synlighed går igen på forskellige platforme og medier - også offline.

Det er derfor essentielt både at foretage digital markedsføring samtidig med at du er opmærksom på at komme ud fysisk på plakater, med flyers, stickers, merchandise og mange flere analog initiativer. Husk stadig inden her at overveje dit generelle marketing mix.

Ved både at mixe online og offline medier sikrer du en bedre og mere informeret brugerrejse for dine kunder. De eksponeres for dit brand og din virksomhed adskillige gange og stifter bekendtskab med konceptet, produktet eller ydelsen.

For at udvælge det helt rette medie mix, må du først analysere på din målgruppe og deres adfærd. Derudover skal du se på jeres budget på det pågældende projekt og selve produktet for at vurdere, hvor det er relevant og nødvendigt at være synlig. 

Afsluttende er det også essentielt at overveje jeres in-house skills i forhold til, om I har egenskaberne til at udføre denne form for markedsføring, eller om I skal outsource denne marketing til et bureau.

Få hjælp til markedsføring af PK Medier. Kontakt os i dag.

Hvad er linkbuilding? Læs mere om PK Mediers service og linbuilding her.

Læs om ledningsfri støvsuger bedst i test her.

Hvordan laver du det optimale marketing mix?

Er du nysgerrig på marketingmix, parametermix og andre modeller?

Har du behov for at vide, hvordan man beregner overskud og andre fordelagtige investeringer, er det værd at benytte afkastningsgrad som metode.

Har du behov for en overskuelig forretningsmodel, kan du læse mere om Business Model Canvas

Mangler du inspiration til strategisk analyse af markedet, eller ønsker du at måle din virksomheds præstationer, så er det værd at hive fat i enten Porters Five Forces eller PESTEL analyse, som du er velkommen til at gøre på siden.

Vi fortæller altid vores kunder at det er vigtigt med USP på ens website. Derfor har vi nu også lavet et indlæg om det, som kan læses her. Du kan læse om hvad Maslows Behovspyramide betyder her.

Kender du til Ansoffs vækstmatrice? Så kan du læse mere om den her, og hvordan du kan benytte denne.

Hvordan bruger du Minerva Modellen? Det kan du læse meget mere om i vores artikel om nettop dette.

Hvis det hele virker uoverskueligt, så kontakt et professionelt marketingbureau, som kan hjælpe dig med at kortlægge din strategi og udføre projektplanerne.

Ved du ikke noget om SEO? Så start her: SEO for begyndere, eller kontakt os, hvis du skal have hjælp til SEO eller et kursus.

Vores kunder er i forskellige brancher og har forskellige services. Fx arbejder De Stolte Svende som anlægsgartner Amager.

Hvad går cyber monday ud på? Og er det vigtigt for din virksomhed at være med? Læs mere her.

Vi, hos PK Medier, har mange års erfaring med digital marketing og SEO og kan hjælpe med alt online markedsføring. Skal du fx have hjælp til din søgeordsanalyse? Derudover kan vi grafisk også hjælpe med at opsætte visuelle analog udprint. Kontakt os endelig for yderligere information om vores ydelser.

Kender du til SEO og ekstern linkbuilding? Læs vores artikler omkring linkbuilding priser og gratis linkbuilding. Du kan også læse mere om linbuilding mere generelt, om SEO og hvilken betydning linkbuilding har for søgemaskine optimering.

Ved du hvordan man laver en Wordpress hjemmeside? Vi kan lave den for dig, så du ikke behøver knokle. Køb hjemmeside hos PK Medier og modtag en god service.

Forstår du dig på domæner og URLs? Læs hvad https står for her.

Skal du have hjælp af et Google Ads bureau? Så kontakt os i dag.

Kender du til SoMe og strategierne bag? Læs med her.

Ejer du en virksomhed, og skal til at reklamere med Facebook? Så står PK Medier klar til at hjælpe dig, hvad end din virksomhed drejer sig om, det kan være alt fra at sælge en kaffemaskine eller en ydelse.

Er du under uddannelse og er ved at være færdig? Så send PK Medier en ansøgning som Digital Marketing Specialist. Søger du hjælp til SEO? Så hjælper vi dig som SEO ekspert via et kursus eller et samarbejde.

Ved du hvordan man laver markedsføring for en ejendomsmægler? Læ vores guide: Sådan laver du markedsføring for en ejendomsmægler online her.

Marketing mix FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Hvad er marketingmix?
Marketingmix er en model, som også går under navnet parametermix. I de fleste sammenhænge taler man om de 4 P’er, hvor man ved hjælp af disse kan finde frem til salg samt hvilke værdier, der er noget værd for kunden.
Hvad er de 4 P’er?
De 4 P’er står for price, product, place og promotion, som er elementer, der er værd at undersøge, når man har med produktionsvirksomheder at gøre, som laver fysiske produkter.
Hvad er de 7 P’er?
De 7 P’er er som oftest kun behjælpelig, når man ser på en serviceydelser eller brancher, der hører ind under her. De yderligere tre punkter til de 4 er: People, physical evidence og proces. Ved at se på disse elementer i en virksomhed, kan man fremme værdi for både kunder og firma.

Angivelse af kilder

  1. Economictimes - se kilde her.
  2. Techtarget - se kilde her.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.8 / 5. Optælling af stemmer: 4

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle