Opdateret 4. juli 2024 af Helle Lauritzen

Edgar Schein og hans syn organisationskultur - isbjerg modellen

Edgar Schein var i 1986 blandt forgangsmændene inden for arbejdet med kulturanalyse med sin teori om organisationskultur. Ifølge Schein findes kultur overalt, hvor mennesker samles. Han mener, at kulturen er en dynamisk størrelse, der dannes gennem relationerne mellem individer.

Edgar Schein Organisationskultur

Hvad forstår Edgar Schein ved organisationskultur?

Organisationskultur er ifølge Edgar Schein defineret som de værdier, normer og tankemønstrer der er hos organisationens medarbejdere som danner grundlag for en organisations essens.

Schein definerer kultur som:

“Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som en gruppe lærer, mens den løser sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration. Disse antagelser har vist sig at fungere godt nok til at blive betragtet som gyldige og bliver derfor undervist til nye medlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle i forhold til disse problemer.”

Hvis du derfor ikke er bevidst om organisationskulturen som du er en del af hver dag, så kan det resultere i at det er kulturen der i stedet for leder dig. Som leder af en organisation er det derfor vigtigt at erkende vigtigheden i kulturen og bruge det aktivt.

Edgar Scheins tre kulturniveauer

Scheins teori danner ramme for at forstå kulturens mange lag of indbyrdes påvirkning, hvilket kan hjælpe ledere med at navigere i organisationskulturen. 

Edgar Scheins teori består af tre lag: 

 1. Artefakter
 2. Værdier
 3. Grundlæggende antagelser

Teorien kaldes også isbjerg modellen, fordi hvert lag repræsenterer forskellige niveauer i en organisation og påvirker, hvordan medarbejderne opfatter og interagerer med kulturen. Artefakterne er det eneste, der er synligt, mens både værdierne og de grundlæggende antagelser er usynlige, ligesom størstedelen af et isbjerg er skjult under vandet.

Edgar schein organisationskultur

Artefakter

Artefakter er det mest synlige aspekt af organisationskulturen. Ifølge Edgar Schein inkluderer artefakter fysiske elementer som f.eks.:

 • Fysisk indretning af arbejdspladsen - er det et åbent kontor?
 • Medarbejdernes påklædning - er den uformel eller formel?
 • Grupperinger - hvem taler sammen?
 • Hvem sidder sammen i frokostpausen? 

Artefakterne er toppen af isbjerget i organisationskulturen og fungerer således i en kulturanalyse som de eksplicitte repræsentationer af kulturen i en organisation. 

Værdier

Værdierne udgør et mindre synligt lag i Edgar Scheins teori inden for kulturanalyse. 

I dette lag er der mere fokus på hvilke værdier, overbevisninger og normer der kommunikeres inden for organisationen. For at få et klart billede af organisationskulturens værdier kan man overveje følgende: 

 • Hvad er virksomhedens mission, vision og værdier? 
 • Hvad bliver der skrevet på hjemmesiden? 
 • Hvordan kommunikeres der på intranettet? 
 • Hvilke titler har medarbejderne?

Værdierne afspejler ifølge Schein organisationens idealer og ambitioner som skal fungerer som retningslinjer for medarbejderne. Her er det vigtigt at påpege, at der kan være en kløft mellem de udtalte værdier og de faktiske adfærdsmønstre i organisationen.

Grundlæggende antagelser

De grundlæggende antagelser er det dybeste lag i Edgar Scheins isbjerg teori inden for kulturanalysen. Disse antagelser er dybt forankret overbevisninger, som oftes tages for givet og oftest ikke italesættes. De repræsenterer kernen af organisationskulturen.

De grundlæggende antagelser der er en i en organisation er typisk kendetegnet ved at de dannes over tid, gennem både erfaring, interaktion og observation. 

Hvis du står og er i gang med en kulturanalyse af din virksomhed, kan du identificere grundlæggende antagelser ud fra menneskernes syn på: 

 • Verden
 • Mennesker
 • Menneskers ageren

 

Kilder

Vil du vide mere om marketing og andre relevante modeller? Så kan du læse meget mere om hvordan SWOT analysen hænger sammen, eller hvad en VRIO analyse går ud på.

Ikke træt endnu? Læs videre herunder
menu-circlecross-circle