Vi opnår kommision via links. Artiklen er derfor en annonce. Læs mere >

Hvad er Balanced Scorecard - Lær alt om startegikort

Et Balanced Scorecard er et styrings- og ledelsesværktøj, der bruges til at se sammenhænge mellem en virksomheds vision og strategi. Det er vigtigt kunne en sammenhæng mellem en virksomhed ord og handlinger, og derfor er Balanced Scorecard et godt værktøj til netop at få kortlagt dette.
Af 
kursus i salg
Balanced Scorecard gør en virksomhed i stand til at gennemskue forholdet mellem vision og strategi, samt at give et overblik over, hvilke aspekter, der ikke er i balance. Desuden kan dette værktøj bruges realisere forventede økonomiske målsætninger, som virksomheden har sat for fremtidig drift og vækst.

Hvad betyder Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard kan oversættes til dansk som et strategikort, hvorpå det kortlægges, hvad det er for nogle områder, der ikke er i balance, hvor der skal gøres en indsats, samt hvilke strategiske tiltag, der kan tages, for at opnå de mål og den vision, der er sat for virksomheden.

Det betyder samtidig, at forskellige faktorer systematisk overvåges for at undersøge alt fra kompentenceudvikling til medarbejderstrivsel og meget mere. De økonomiske målsætninger, som nævnt ovenfor, er således kun en brøkdel af hele betydningen og effekten af et Balanced Scorecard.

Sådan bruges et strategikort

Et Balanced Scorecard, eller strategikort, bruges til at måle, hvor en virksomhed klarer sig godt inden for fire forskellige parametre: Kunderelationen, Økonomien, Interne forretningsprocesser, samt Læring og vækst.

Kunderelationen (Customer Relationship):

 • CSR (Customer Satisfaction Rate)
 • CR (Customer Retention)
 • Leverings- og kvalitetsperformance

Økonomien (Financial):

 • ROI (Return on Investment)
 • Cash Flow
 • Økonomiske resultater

Interne Forretningsprocesser (Internal Processes):

 • Aktiviteter per funktion
 • Procestilpasning og automatisering

Læring & Vækst (Education & Growth):

 • Jobtilfredshed
 • Personaleudskiftning
 • Specialiseret viden og færdigheder
 • Uddannelsesmuligheder

Det er vigtigt at de fire parametre spiller godt og effektivt sammen, da det er med til at sikre succes i virksomheden på flere punkter. Er der ikke styr på de forskellige faktorer inden for de forskellige parametre, vil der komme ubalance i virksomhedens strategikort, som kan føre til forskellige negative konsekvenser i fremtiden.

Balanced Scorecard kan således også bruges til at holde øje med virksomhedens trivsel, drift og processer. Det giver en vished og et overblik over, hvad der kan forbedres i virksomheden. Fordi de fire forskellige parametre er så afhænge af hinanden, vil på kortere eller længere sigt kunne få problemer, hvis bare ét parameter er ude af balance.

YouTube video

Eksempel på brug af Balanced Scorecard

En virksomhed fører et strategikort. Her ses det for eksempel, at de økonomiske resultater ikke er som forventet. Dette vil have en betydning for hele den økonomiske afdeling, da der ikke vil ske en vækst. Når dette sker, vil der videre ske en ubalance i virksomheden, som giver dem en ubalance i hele deres strategikort.

Det kan også være der er knas i kunderelationen, hvor det for eksempel er svært at fastholde kunder, som betyder, at der skal ske en større tilstrømning af nye kunder, hvis virksomheden skal kunne køre rundt. Lader dette sig ikke gøre, vil man hurtigt se en ubalance i hele virksomhedens Balanced Scorecard.

Kender du til Midi files? Ellers læs om det her.

FAQ

Hvad er et Balanced Scorecard?
Et Balanced Scorecard er et styrings- og ledelsesværktøj, der med fordel kan bruges, når man skal se på virksomhedens vision og strategi. Her vil man nemlig kunne se forskellige parametre af virksomheden, som behøver ændringer for, at resten af virksomheden kan drives og for at kunne nå de målsætninger, der er sat som vision.
Hvordan bruger man et Balanced Scorecard?
Et Balanced Scorecard bruges ved, at man opstiller og kigger på virksomhedens forskellige parametre, herunder økonomi, kunderelation, læringsforhold og interne porcesser overfor hinanden, for at se, på hvilke punkter, hvor virksomheden halter eller har problemer. Er der mangler på bare ét parameter, går det ud over hele virksomheden.
Hvad bruger man et Balanced Scorecard til?
Et Balanced Scorecard bruges til at se sammenhængene mellem virksomhedens vision og strategi. Hænger det sammen? Er der fejl og mangler? Med andre ord: er der sammenhæng mellem virksomhedens ord og handling? Således bruges det til at kortlægge strategien, så den passer til virksomhedens vision.
Hvorfor er et strategikort vigtigt?
Det er vigtigt med et godt balanceret strategikort for, at virksomheden kan have en god, effektiv og velafbalanceret drift. Er dette ikke tilfældet, vil man på længere eller kortere sigt opleve negative konsekvenser, blandt andet i forhold til vækst, motivation og mere. Derfor er det godt at have et godt og veludført Balanced Scorecard.
Kontakten etableres, og bureauet analyserer og udforsker din virksomhed og jeres felt. Derefter foretages der et opstartsmøde, hvor I i samarbejde ser ind i indsatserne og handleplanen. Næste step er at komme ud over stepperne og i gang med eksekveringen. Afsluttende ses der ind i rapportering og om hvorvidt måltallene er nået.

Hvor brugbart var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme den!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Optælling af stemmer: 7

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

chevron-downmenu-circlecross-circle